W PODZIĘKOWANIU ZA ODDANIE CZĄSTKI SIEBIE INNYM

advertisement
W PODZIĘKOWANIU ZA ODDANIE CZĄSTKI SIEBIE INNYM...
Wieźniowie z chojnickiego aresztu z inicjatywy zastępcy dyrektora kpt. Marka Kalczuka- długoletniego honorowego
dawcy krwi, wykonali upominki dla odznaczonych krwiodawców.
Papierowe serca z napisem "W podziękowaniu za oddanie cząstki siebie innym, Zasłużonemu Honorowmu Dawcy
Krwi" zostały wręczone w dniu 21 listopada z okazji Święta Kriwodawców. Akademia z tej okazji odbyła się w
Chojnickim Centrum Kultury.
Z pomocą w realizacji "papierowego" pomysłu wyszedł Regionalny Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Chojnicach,
który przekazał materiał do wykonania upominków. Wśród odznaczonych krwodawców byli również funkcjonariusze
chojnickiego aresztu. Oprócz serc przekazano kilkanaście łabędzi wykonanych z origami, którymi wyróżniono
zaproszonych gości m.in: Wójta Gminy Chojnice, Burmistrza Brus, Czerska oraz przedstwiciela lokalnej prasy.
Honorowe krwidawstwo jest szczególną ideą szerzoną przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Chojnicach, prawie
trzydziestu z dnich regularnie oddaje krew. W roku 2015 w sumie oddano ponad dwadzieściapięć litrów krwi.
Tekst i zdjęcie: por. Anna Kruk
Download