wizyta pracowników i stażystów helsińskiej fundacji praw człowieka

advertisement
WIZYTA PRACOWNIKÓW I STAŻYSTÓW HELSIŃSKIEJ FUNDACJI
PRAW CZŁOWIEKA
Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu gościł grupę pracowników i stażystów z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Celem wizyty było pogłębienie wiedzy stażystów odbywających praktyki wakacyjne w dziale prawnym fundacji w
temacie praktycznych aspektów funkcjonowania polskich jednostek penitencjarnych. Kilkugodzinne spotkanie w
Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu złożone było z dwóch części. Najpierw goście wprowadzeni zostali w
tematykę najważniejszych zapisów prawnych regulujących sposób wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztu, a następnie goście mieli okazję zweryfikować swoje wyobrażenia z rzeczywistością więzienną.
W tym celu zwiedzili oni teren służewieckiego aresztu między innymi oglądając, jakie różnice występują w oddziałach
mieszkalnych zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego, czy też w oddziale terapeutycznym.
Wizyty takie bez wątpienia sprzyjają rozwojowi zawodowemu studentów stanowiąc stały już motyw oddziaływań
edukacyjnych podejmowanych przez Służbę Więzienną.
Kolejne wizyty zaplanowane są w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce i Areszcie Śledczym w WarszawieGrochowie.
Tekst i zdjęcia: por. A. Penkin- Szafrańska
Download