wiatowy dzie* zdrowia

advertisement
7 Kwiecień 2014
Choroby Wektorowe
Autor: Mariola Zielińska, klasa 2c
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego
roku 7 kwietnia,
aby uczcić rocznicę powstania Światowej
Organizacji Zdrowia w 1948 roku.
Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu
zdrowia publicznego, który w danym okresie
wymaga szczególnej uwagi.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają
możliwość podjęcia wielu działań,
których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.
Wektory to organizmy, które są przenosicielami
patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę
i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne
drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi.
W ten sposób mogą wywołać choroby, które
zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka.
Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej
jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000
ofiar,
natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło
rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost
na przełomie 50 lat jest 30-krotny.
Do innych chorób przenoszonych przez wektory
zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego
Nilu, chikungunyę, odkleszczowe zapalenie mózgu,
czy boreliozę.
Podczas Światowego Dnia Zdrowia 2014 chcemy
zwrócić uwagę by:
Rodziny mieszkające na obszarach najbardziej
zagrożonych miały wiedzę jak należy się chronić
przed tymi chorobami;
Podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje
konieczność ochrony i jakie środki profilaktyczne
należy podjąć;
Władze w krajach, w których choroby
przenoszone przez wektory stają się problemem
zdrowotnym, podjęły kroki w celu ochrony ludności
przed nimi tymi chorobami.
Ukąsił cię kleszcz? Zauważyłeś u siebie
wędrujący rumień?
Od czasu ukąszenia zaczęły pobolewać cię
stawy i mięśnie?
Miewasz wahania nastroju? Nie możesz
zwlekać – Koniecznie przeprowadź
diagnostykę pod kątem boreliozy!
Czym jest borelioza?
Borelioza jest chorobą bakteryjną przenoszoną
przez kleszcze. Pierwsze badania nad boreliozą
przeprowadzono na początku XX wieku.
W latach 70. w USA u dzieci z okolic miasteczka
Lyme zaobserwowano objawy na skórze oraz bóle
kości i stawów.
Powiązano je z ukąszeniami przez kleszcze. Od
nazwy miasteczka powstała nazwa choroby.
Co robić gdy już dojdzie do zakażenia?
Boreliozy nie można scharakteryzować
jednoznacznie. Dlaczego? Ponieważ tuż po zarażeniu
choroba może rozwijać się w dwojaki sposób:
bezobjawowo lub wejść w stadium ostre – dając
objawy.
Objawy choroby mogą różnić się od siebie. Jednym z
charakterystycznych objawów może być rumień
wędrujący (zmiana na skórze wokół ugryzienia),
który występuje u około 30% zakażonych osób.
Rumień pojawia się wokół miejsca ukąszenia i swym
wyglądem przypomina fale na tafli wody. Rozchodzi
się po skórze od ukąszenia.
Jednak rumień nie pojawia się zawsze, a to oznacza,
że borelioza może się w nas rozwijać, a my nawet
tego nie zauważymy.
Najbardziej charakterystyczne objawy dla boreliozy
•szumy w uszach połączone z utratą słuchu i halucynacjami
słuchowymi
•psychozy
•gorączka, poty, dreszcze, wrażenia skórne gorąca i zimna bez
powodu
•jednostronny paraliż twarzy
•problemy z czytaniem, z koncentracją , trudności w
znalezieniu słowa
•nagłe ostre bóle, opuchlizna i silne bóle stawów, często
kolanowych czy biodrowych
•drętwienie kończyn lub palców
Konsekwencje boreliozy
Jedną z konsekwencji boreliozy może być
neuroborelioza, która doprowadza do groźnego
zapalenia mózgu przez atak na nerwy czaszkowe.
Porażenie mięśni, depresja i otępienie to najczęstsze
objawy takiego powikłania.
Problemy ze stawami i sercem przy boreliozie
występują rzadziej, bo w ok. 5 proc. przypadków
osób, zarażonych boreliozą.
Kleszczowe (lub odkleszczowe) zapalenie mózgu
to choroba, która może rozwinąć się po ukąszeniu
człowieka przez kleszcza.
W istocie, chorobę powoduje wirus, który wraz
ze śliną kleszcza może dostać się do organizmu
człowieka.
Odkleszczowe zapalenie mózgu obejmuje układ
nerwowy człowieka.
W Polsce wzrost zachorowań notowany jest późną
wiosną, latem i wczesną jesienią, czyli w czasie
zwiększonej aktywności kleszczy.
Zapobieganie
•nosić odpowiednią odzież w lesie zakrywającą jak
najwięcej części ciała;
•jak najszybciej usunąć kleszcza ze skóry;
•stosować środki odstraszające kleszcze;
•gotować mleko pochodzące od krów, kóz i owiec;
•unikać pobytu w rejonach zakażonych kleszczy;
•po wizycie w lesie dokładnie obejrzeć całe ciało.
Jeżeli zauważysz ukąszenie, natychmiast delikatnie
usuń kleszcza - uchwyć pęsetą za główkę i
pociągnij. Miejsce ukłucia zdezynfekuj
OBJAWY :
Na terenie Polski występuje głównie
środkowoeuropejska odmiana wirusa, która jest
najłagodniejsza.
Zakażenie powodowane przez tę odmianę wirusa jest
zazwyczaj bezobjawowe,
jednakże może skutkować trwałymi ubytkami
neurologicznymi, takimi jak niedowłady, porażenia
nerwów, czy opóźnienie rozwoju psychicznego.
Jak wspomniano wcześniej, u części osób zakażenie
może mieć łagodny przebieg, bez widocznych
objawów, a wykryć można je tylko poprzez badanie
krwi.
Natomiast w przypadku choroby objawowej, przebieg
jest dwufazowy. Pierwsza faza choroby rozpoczyna
się po 7 do 14 dniach od ukąszenia kleszcza
i charakteryzuje się objawami podobnymi do grypy.
Taki stan utrzymuje się około tygodnia, a następnie
przez kilka dni pojawia się lepsze samopoczucie,
po którym choroba wchodzi w drugą fazę.
W drugiej fazie choroby występują bóle głowy,
gorączka, wymioty, nudności, utrata przytomności
i zespół objawów neurologicznych.







http://pl.wikipedia.org/wiki/Borelioza
http://zwalcz-pasozyty.pl/pasozyty/borelioza
http://kleszcze.net/
http://oswiata.sanepid.olsztyn.pl/wpcontent/uploads/2014/01/%C5%9ADZ-2014.pd
http://wsse-poznan.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-2/
certus.med.pl
national-geographic.pl
Download