do zakażenia człowieka, oprócz przetransmitowania wirusów przez

advertisement
Światowy Dzieo Zdrowia 2014 r.
„Choroby wektorowe
małe ukąszenie, duże zagrożenie”
Wektory to organizmy
(komary, muchówki, kleszcze, inne
stawonogi bądź mięczaki) ,
które przenoszą patogeny lub
pasożyty z zakażonego człowieka
(lub zwierzęcia) na innego
człowieka (lub zwierzę).
Już podczas jednego ukąszenia mogą
przenieśd na człowieka czynniki
wywołujące takie choroby jak:
Malaria, Denga, Leiszmanioza, Borelioza,
Żółta gorączka, Japooskie zapalenie mózgu
Kleszcze – wektory
m.in. boreliozy,
kleszczowego zapalenia mózgu
Komar Aedes aegypti – wektor dengi
i żółtej gorączki
Muchówka – wektor leiszmaniozy
Komar widliszek– wektor malarii
Pluskwiak– wektor choroby Chakasa
(Trypanosomozy amerykaoskiej)
Na choroby rozprzestrzeniane przez wektory umiera na świecie
milion ludzi rocznie.
Więcej niż połowa populacji świata jest na nie narażona.
Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej na świecie jest
malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar.
Większośd chorób przenoszonych przez wektory występuje
na terenach tropikalnych i subtropikalnych – w rejonach świata,
do których coraz częściej i liczniej podróżujemy,
dlatego też planując wyjazd warto skonsultowad się z lekarzem,
zapoznad się z wymaganiami dotyczącymi obowiązkowych
i zalecanych szczepieo ochronnych oraz innymi koniecznymi działaniami
profilaktycznymi.
Choroby przenoszone przez
wektory w Polsce –
kleszcze:
Borelioza
-wywoływana przez bakterie
-choroba przewlekła, zmiany dotyczą
głównie skóry, systemu nerwowego,
serca, narządu wzroku, stawów
a czasem innych narządów,
-charakterystyczny rumieo w miejscu
wkłucia kleszcza w pierwszym okresie
choroby
- nie ma szczepionki przeciw boreliozie
KLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH
- wywoływane przez wirusy
- choroba ośrodkowego układu nerwowego
- do zakażenia człowieka, oprócz przetransmitowania wirusów przez wkłutego w skórę
kleszcza, może także dojśd na drodze pokarmowej, po spożyciu niepasteryzowanych
produktów mlecznych zwierząt zakażonych przez kleszcze
- szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu nie daje trwałej odporności do
kooca życia, wymaga dawek przypominających co 3-5 lat,
-szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu nie chroni przed boreliozą,
Niektóre objawy (podobne przy grypie):
- ogólna niedyspozycja,
- gorączka ok. 38oC,
- bóle głowy, stawów, mięśni,
- objawy nieżytu górnych dróg oddechowych,
- niekiedy nudności, wymioty.
ZACHOWANIA CHRONIĄCE PRZED CHOROBAMI
PRZENOSZONYMI PRZEZ KLESZCZE:
-dokładne osłanianie ciała jasnymi ubraniami podczas
przebywania na terenach siedlisk kleszczy - lasy, parki, obszary
trawiaste
-unikanie siadania /leżenia w wysokiej trawie i pod krzewami,
-używanie preparatów, których zapach odstrasza kleszcze,
- staranne oglądanie odzieży i skóry ciała,
-gotowanie mleka pochodzącego od krów, kóz i owiec (na
których także żerują kleszcze),
- szczepienia ochronne (kleszczowe zapalenie opon mózgowych).
JAK BEZPIECZNIE USUNĄD KLESZCZA
Należy chwycid kleszcza odpowiednim przyrządem tuż przy
skórze, pociągnąd zdecydowanym ruchem ku górze,
następnie zdezynfekowad miejsce po wkłuciu. Nie wolno
kleszcza wykręcad, wyciskad ani smarowad tłuszczem czy
innymi substancjami.
W przypadku pojawienia
się rumienia lub innych
niepokojących objawów
konieczna jest konsultacja lekarska.
BĄDŹMY
OSTROŻNI
Download