KARTA INFORMACYJNA Układ sterowania drzwi bocznych typu

advertisement
0405
KARTA
INFORMACYJNA
USDB1-KI-908-1
Układ sterowania drzwi bocznych
typu USDB1
ZASTOSOWANIE:
Q
Układ sterowania drzwi czołowych USDB1 jest przeznaczony do sterowania napędem
pneumatycznym drzwi bocznych (wejściowych) w elektrycznych zespołach trakcyjnych
szczególnie w EN71
Sterownik obsługuje jedną parę drzwi suwanych dwuskrzydłowych. Napęd drzwi zapewnia
jednoczesny synchroniczny ruch obu skrzydeł. Sterownik umożliwia sterowanie lokalne drzwi
przez pasażera (otwieranie i zamykanie) jeśli maszynista wydał na takie czynności zezwolenie.
Sterownik umożliwia także sterowanie centralne drzwi przez maszynistę z pulpitu głównego lub
przez kierownika pociągu ze skrzynek pomocniczych w przedziałach służbowych. Możliwe jest
zarówno otwarcie jak i zamknięcie drzwi w wyniku podania sygnału przez maszynistę lub przez
kierownika pociągu. Sterownik umożliwia także zamknięcie wszystkich drzwi przez kierownika
pociągu przy pomocy elementu manipulacyjnego obsługiwanego kluczem konduktorskim
i ulokowanego przy każdych drzwiach. Możliwe jest także zaryglowanie drzwi (obu skrzydeł –
płatów) kluczem konduktorskim w pozycji „zamknięte”. Drzwi nie reagują wówczas na sygnały
otwarcia podane lokalnie (przez pasażera) jak i sygnały wydane przez maszynistę lub
kierownika pociągu. Generowany jest wówczas sygnał potwierdzający ich zamknięcie. Zgodnie
z wymaganiami UIC jest możliwe otwarcie awaryjne drzwi silą mięśni pasażera lub obsługi.
Przy awarii czujnika potwierdzającego zamknięci drzwi (płata) po przestawieniu elektrycznego
przełącznika ukrytego pod pokrywą nad drzwiami drzwi pracują generując stały sygnał
potwierdzający ich zamknięcie niezależnie od położenia płatów. Sterownik za pomocą układów
zewnętrznych wykrywa również przyciśnięcie pasażera lub bagażu przez drzwi i powoduje
zmniejszenie siły zamykania
0405
OPIS:
Sterownik USDB1 jest zbudowany w oparciu o mikrokontroler i układy analogowe oraz
cyfrowe. Posiada wyjścia przekaźnikowe i tranzystorowe zabezpieczone elektronicznie przed
zwarciem. Na obudowie sterownika znajdują się: wyświetlacz LED przedstawiający aktualny
stan pracy i ewentualne aktualne błędy, 2 przyciski serwisowe, przełącznik kodowy, gniazdo 9pinowe portu szeregowego RS232C do komunikacji z komputerem, 2 gniazda do podłączenia
do sieci CAN oraz 4 złącza do podłączenia zasilania i elementów współpracujących. Sterownik
jest dostarczany jako skonfigurowany i gotowy do użytkowania. Sterownik jest przystosowany
do pracy w magistrali CAN.
DANE TECHNICZNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
znamionowe napięcie zasilania: .…………................…………….….…...…….......24 V d.c.
zakres zmian napięcia zasilania……….………….................….………od 16,8 do 30 V d.c.
prąd pobierany ………………………….…………....................……..…………...ok. 150 mA
zewnętrzna temperatura pracy……..………….................……..klasa T3 wg PN-EN 50155
wilgotność względna ………………..….………....….................…………..wg PN-EN 50155
stopień ochrony …………………………………………….................……...…..…....…...IP20
masa ………………………………………………………….................……….……..ok. 700 g
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru……………..................……..USDB-WTO-908-0
pozostałe warunki środowiskowe …………..................………..................wg PN-EN 50155
PPPiH ELTRONIK Sp. z o.o. ul. Lelewela 4b 61-409 POZNAŃ
tel. (+48) 61 830 42 01, 61 839 92 44, 61 839 92 49, fax 61 830 65 02
http://www.eltronik.pl
e-mail: [email protected]
Download