Wywiad prezes Grażyny Kominek w Gazecie Polskiej

advertisement
I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny ŻYCIU TAK !
(Tekst ukazał się w czasopiśmie " Gazeta Polska codziennie",
rozmawia red. Jarosław Wróblewski z panią prezes Zarządu DIAK Grażyną Kominek)
1. Kim jest dla Pani Jan Paweł II.
Mam to wielkie szczęście i dar, że jestem osobą wierzącą, praktykującą i kształtującą życie
swoje i naszej rodziny na wartościach katolickich. Z tej pozycji nie mam trudu na co dzień iść
za głosem sumienia, na które ogromny wpływ miał i ma Święty Jan Paweł II. Jest nam
przewodnikiem, mówię nam, ponieważ razem z mężem Tadeuszem kochamy „naszego
Świętego Ojca”. Tak w rodzinie mówimy – nasz Święty Ojciec. Mamy wobec Osoby Świętego
Jana Pawła II wielkie zobowiązania. Jest dla nas drogowskazem w codzienności, tak po cichu
codziennie rozmawiamy. Opowiadam Mu o wszystkim i często mówię KOCHAM CIĘ i proszę
o wstawiennictwo i opiekę. Jest dla nas wzorem do naśladowania na co dzień. Był zwykłym,
a jednocześnie niezwykłym człowiekiem.
Posługę prezesa Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej przyjęłam, powiedzmy
z posłuszeństwa właśnie Świętemu Janowi Pawłowi II. Bo to Jan Paweł II jako papież
upomniał się o Akcję Katolicką w Polsce na spotkaniu z biskupami w 1995 roku w Rzymie.
Jest Orędownikiem przed Panem.
2. Spotkała Go Pani osobiście?
Tak, miałam znowu to szczęście poznać Księdza Kardynała Wojtyłę w 1977 roku
Byłam wówczas studentką teologii ówczesnego Wydziału Teologicznego, a obecnego
Uniwersytetu Papieskiego im. Św. Jana Pawła II.
Zapadły mi głęboko w serce kazania i wypowiedzi, których jak przypominam sobie słuchało
się zapominając o upływającym czasie. I to „ Oj Maluśki, Maluśki……” na spotkaniach
opłatkowych. Był to sygnał, że Ksiądz kardynał już musi nas opuścić.
Bardzo przeżyłam Konklawe w 1978 roku. Pamiętam ten wieczór i noc. Śpiew na ulicach
Krakowa, otwarte kościoły i nieustanna modlitwa. A potem podróże do Ojczyzny.
Nie opuściliśmy żadnego spotkania.
I było to niezwykłe. 17 sierpnia 2002 roku o godzinie 7.30 byłam już wewnątrz na placu
Pałacu Metropolity Krakowskiego, przy Franciszkańskiej 3. Ojciec Święty był cierpiącym, ale
w Jego Oczach czytało się o wiele więcej niż tylko ból fizyczny. To było ostatnie spotkanie.
2 kwietnia 2005 rodzinnie przygotowaliśmy się do uczczenia 25 rocznicy naszego ślubu.
Było inaczej, towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu w odchodzeniu do Pana słuchając i oglądając
relacji z Watykanu. Też poszliśmy na Krakowskie Błonia. Było smutno, ale bez żalu.
Wierzyłam, że teraz jest bliżej nas.
20 lipca tegoż roku na 6 dni pojechaliśmy do Rzymu. Wielka kolejka do Grobu Ojca. Byliśmy
tam codziennie. To też spotkanie.
7 listopada 2015 roku jesteśmy na 4 dni, też pierwsze kroki do Ojca. 9 listopada
uczestniczymy we Mszy św. razem z Parą Prezydencką przy Grobie Ojca w Bazylice.
Mam nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie w tym miejscu. Pracując przy
Franciszkańskiej 3, prawie codziennie na małą chwilkę wstępuję do kaplicy Księdza Kardynała,
tam jest duży portret Świętego Jana Pawła II i relikwie…..
3. Skąd pomysł na marsz w Krakowie?
8 kwietnia 2016 roku Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej udzieliła mi zaufania
oddając głosy na moją osobę w kandydowaniu na prezesa Stowarzyszenia.
W swoich działaniach naszym członkom będę przybliżać Osobę Ojca Świętego Jana Pawła II.
W pierwszych dniach po nominacji przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza spotkałam
się z Panem dr inż. Antonim Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
w Krakowie. Jest nam „po drodze” w naszych działaniach.
Jestem matką czwórki dorosłych samodzielnych dzieci, babcią ośmiorga wnucząt, zawodowo
emerytką. Kocham życie i jestem wdzięczna rodzicom, że żyję.
Razem z w/w stowarzyszeniem 4 czerwca br. zorganizowaliśmy konferencję na tematy
dotyczące życia, jego wartości i ochrony – „AKCJA – ŻYCIU TAK ! To był świetny pomysł.
Wielkim obrońcą życia jest św. Jan Paweł II.
Postanowiliśmy podzielić się pomysłem „marszu” z Księdzem Kardynałem Stanisławem
Dziwiszem, który uradował się naszym pomysłem, wyrażając zgodę. I tak zaczęło się…..
4. Jaki jest jego cel?
W wielkiej wdzięczności Bogu za Osobę i Dzieło św. Jana Pawła II, w trosce o ochronę życia
od poczęcia do naturalnej śmierci, wołając o poszanowanie rodziny i godność małżeństwa
czynimy starania, aby w XVI Dzień Papieski przejść ulicami Królewskiego Krakowa i wspólnie
opowiedzieć się za tymi wartościami. Uczcić Świętego Jana Pawła II odwołując się do Jego
nauki i postawy wobec życia i Jego dawcy, jakim jest Bóg. Poprzez udział w marszu składamy
świadectwo naszej wiary, przywiązania do ponadczasowych wartości, Boga i Kościoła.
Wraz z organizacjami katolickimi i nie tylko, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie
chcemy zdecydowanie, publicznie bronić każdego życia i budować cywilizację miłości.
5. Jaki przebieg będzie miała cała uroczystość?
Jak przystało takim wydarzeniom, które w sposób bezpośredni związane są z Kościołem
I Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny ŻYCIU TAK ! rozpoczniemy Mszą św. o godz. 10.00
w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach, którą wraz z kapłanami
koncelebrował będzie Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. Ta uroczysta Msza św.
z udziałem wielu wiernych oraz młodzieży zrzeszonej w Fundacji Trzeciego Tysiąclecia
transmitowana będzie przez TVP1.
W darze ofiarnym przedstawiciele organizatorów podarują wyprawki niemowlęce, które
przeznaczone są do Domu Samotnej Matki w Wadowicach i Okna Życia w Krakowie.
Marsz ma dwa człony; druga trasa krótsza rozpoczyna się po Mszy św. o godz. 10.30
w Podgórzu, w kościele św. Józefa i dołączy na ul. Kalwaryjskiej pod tzw. Koroną.
Po zakończonej Mszy św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II uformuje się marsz, który
przejdzie ulicami: S. Faustyny, Fredry, Tischnera, Wadowicką, Kalwaryjską / łączą się obydwa
człony /, następnie Krakowską, Stradomską i Grodzką na Rynek Główny.
Tam przygotowana będzie scena dla krótkich przemówień i występu Pięknego zespołu
„Jakubowe Muszelki”. Krakowscy cukiernicy poczęstują nas swoimi wypiekami, a
wydawnictwa katolickie obdarzą dzieci odpowiednią dla nich lektura, dla dorosłych też coś
znajdzie się.
Ponadto nasz marsz będzie bardzo radosny i urozmaicony, jak dobre szczęśliwe życie.
Na tę okoliczność przygotowana jest piękna, nietypowa, duża figurka Matki Bożej, która w
swoich dłoniach poniesie relikwie św. Jana Pawła II. Pójdzie z nami św. Jan Paweł II w
pięknym obrazie i św. Matka Teresa z Kalkuty też w takim samym – wielcy współcześni
obrońcy życia i godności człowieka.
Członkowie RÓŻY WDZIĘCZNOŚCI ZA OSOBĘ I DAR OJCA ŚWIĘTEGO poniosą duży drewniany
różaniec / taka róża powstała z okazji kanonizacji św. Jana Pawła i na ten czas liczy 722
osoby/.
Razem z nami dzień ten uczcić chcą posłowie i senatorowie RP oraz inne grupy mundurowe.
Dla wyrównania kroku przygrywać nam będzie orkiestra Kopalni Węgla „ Janina” z Libiąża.
Z radością zaangażowali się nasi krakowscy aktorzy, którzy przypominać nam będą czytając
teksty Świętych obecnych w swoich portretach.
6. Kogo zapraszamy do udziału ?
Zapraszam wszystkich, komu drogie jest życie, kto pielęgnuje w sobie wrażliwość na
potrzeby bliźniego, tego najbardziej bezbronnego jakim jest nienarodzone dziecko.
Zapraszam wszystkich, komu w sercu tli się jeszcze iskierka czułości i miłości do naszego
Wielkiego Polaka, Ojca i Papieża św. Jana Pawła II. Zapraszam do uczczenia posługi
bezinteresownej, świętej Matki Teresy z Kalkuty, która w każdym człowieku widziała Jezusa.
Do udziału w marsz zaproszeni są mieszkańcy całej Małopolski poprzez wielokrotne listy
i komunikaty informujące wysłane do wszystkich parafii, a więc do wszystkich kapłanów
posługujących w archidiecezji krakowskiej. Zaproszeni są członkowie różnych wspólnot
zakonnych żeńskich i męskich, uczniowie szkół na wszystkich poziomach nauczania wraz ze
swoimi nauczycielami i rodzicami. Zaproszenia skierowaliśmy do władz wyższych uczelni
i studentów. Zaprosiliśmy dzieci przedszkolne ze swoimi rodzicami.
Jednym słowem wszystkich.
Chorych i starszych, którym zdrowie nie pozwala wziąć czynny udział prosimy o łączność
w modlitwie / w marszu również będziemy mieli czas na refleksję i modlitwę /.
Do Akcji Katolickiej z ościennych diecezji również wystosowaliśmy zaproszenia, abyśmy w
tym roku razem mogli przeżyć XVI Dzień Papieski.
Nie byłaby to pełna lista zaproszonych. Otóż zaproszenie przyjął nasz Wojewoda Małopolski
Pan Józef Pilch, dając honorowy patronat. Takim patronatem objął nas nasz Metropolita
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.
Tak bardzo chciałabym, aby Osoba Ojca Świętego Jana Pawła II z Jego przeslaniem jakie nam
zostawił była wciąż żywa w naszych rodzinach i społeczeństwie.
Dziękuję za rozmowę
Grażyna Kominek
Prezes Akcji Katolickiej
Archidiecezji Krakowskiej
Download