REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW SKLEPU

advertisement
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW SKLEPU MUZYCZNEGO
AKORD
1.
Wypożyczenie na krótki termin z opcją wykupu
Klient decyduje się na wypożyczenie instrumentu na okres 1-3 miesięcy. Za każdy miesiąc pobierana jest opłata w
wysokości:
I miesiąc (do 30 dni) = 15% wartości instrumentu
II miesiąc (łącznie 60 dni(= 10% wartości instrumentu
III miesiąc (łącznie 90 dni)= 5% wartości instrumentu








Po okresie wypożyczenia klient decyduje czy instrument zwraca, tracąc wszelkie poniesione wcześniej koszty,
lub instrument kupuje za pozostałą część kwoty, zgodnie z ceną produktu z dnia wypożyczenia.
Klient podpisuje umowę ze sklepem muzycznym AKORD, w której deklaruje ilość miesięcy wypożyczenia
(możliwość zmiany w trakcie) oraz, w przypadku uszkodzenia wypożyczonego instrumentu, obowiązek
zakupu instrumentu.
Wypożyczony instrument ma gwarancję serwisu sklepu AKORD lub, jeśli jest to instrument nowy, gwarancję
producenta.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się instrumentu podczas użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem
W przypadku wypożyczenia instrumentu dętego klient zobowiązany jest do zakupu ustnika.
Klient może zwrócić instrument wcześniej, niż opłacony okres wypożyczenia, jednak nie zostaną mu z tego
względu zwrócone poniesione koszta.
W przypadku uszkodzenia instrumentu klient zobowiązuje się do niezwłocznego zakupu instrumentu za
pozostałą, niewpłaconą jeszcze wartość początkową
W momencie wypożyczenia klient otrzymuje paragon (lub fakturę VAT) na wypożyczenie instrumentu.
Paragon na instrument nabijany jest w momencie zakupu instrumentu
Maksymalne progi cenowe instrumentów dopuszczonych do wypożyczeń, wg kategorii, znajdują się niżej.
Opcja nr 2:
Klient ma prawo zwrócić instrument w ciągu max 90 dni od dnia zakupu. Kupując płaci pełno-wartość (100%)
instrumentu. W przypadku zwrotu, za każdy miesiąc (30 dni) użytkowania odliczana jest kwota w wysokości:
do 30 dni = 15% kwoty zakupu
od 31 do 60 dni = 10% kwoty zakupu
od 61 do 90 dni = 5% kwoty zakupu
np. przy zwrocie gitary w 80 dzień od dnia zakupu klient otrzymuje zwrot 70% wartości instrumentu. Technicznie
wygląda to tak, że przed dokonaniem zwrotu nabijany jest paragon (lub faktura VAT) wypożyczenia z odejmowanym
procentem wartości (np. dla 90 dni 30% od ceny instrumentu 300 zł = 90 zł) zakupu instrumentu, a następnie
dokonywany jest zwrot instrumentu. Łączny rachunek wynosi 100% wartości zwrotu minus wypożyczenie.



2.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się instrumentu podczas użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem
W przypadku zwrotu instrumentu dętego odliczana jest wartość ustnika.
W przypadku uszkodzenia instrumentu klient zobowiązuje się do niezwłocznego zakupu instrumentu za
pozostałą, niewpłaconą jeszcze wartość początkową.
Wypożyczenie na długi termin z opcją wykupu – DZIERŻAWA
Klient decyduje się na wypożyczenie instrumentu na okres 6-18 miesięcy, z przejęciem własności po spłaceniu
dzierżawy.
Miesięczna opłata wyliczana jest wg wzoru:
cena instrumentu + (prowizja miesięczna x ilość miesięcy)/ilość miesięcy
Prowizja miesięczna wynosi 1% wartości produktu, czyli np. dla instrumentu wypożyczonego na 12 miesięcy wyniesie
12%; klient zobowiązany jest zatem do spłaty 112% wartości początkowej instrumentu, ustalonej w dniu wypożyczenia.








Po okresie wypożyczenia klient, który uiścił wszystkie miesięczne opłaty, staje się właścicielem
wypożyczonego instrumentu.
Klient ma prawo zrezygnować z dalszej dzierżawy instrumentu po upływie minimum połowy okresu
dzierżawy (np. przy dzierżawie na 10 miesięcy jest to min. 5 miesięcy).
Klient podpisuje umowę ze sklepem muzycznym AKORD, w której deklaruje ilość miesięcy wypożyczenia
(możliwość zmiany w trakcie) oraz, w przypadku uszkodzenia wypożyczonego instrumentu, obowiązek
zakupu instrumentu.
Klient może wykupić instrument w dowolnym momencie wypożyczenia, wyrównując należną kwotę
początkowej wartości instrumentu minus prowizja miesięczna naliczona za dotychczasową dzierżawę (np.
klient wypożyczył instrument na 10 miesięcy, zapłacił 3 raty po 11 % (w tym 1% prowizji za każdy miesiąc)
wartości początkowej instrumentu; by wykupić instrument z początkiem 4 miesiąca klient musi wpłacić 70%
wartości początkowej instrumentu (100% - 3x10%); prowizja miesięczna nie jest wliczana do spłaconego
kapitału.
Wypożyczony instrument ma gwarancję serwisu sklepu AKORD lub/i, jeśli jest to instrument nowy, gwarancję
producenta.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się instrumentu podczas użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem
W przypadku wypożyczenia instrumentu dętego klient zobowiązany jest do zakupu ustnika.
W przypadku uszkodzenia instrumentu klient zobowiązuje się do niezwłocznego zakupu instrumentu za
pozostałą, niewpłaconą jeszcze wartość początkową.
Maksymalne progi cenowe instrumentów dopuszczonych do wypożyczeń, wg kategorii, znajdują się niżej.
3.
Wypożyczenie instrumentu
Klient wypożycza instrument dla dowolną ilość miesięcy. Koszt miesięczny wypożyczenia instrumentu wynosi 30 zł.





Po okresie wypożyczenia klient zwraca instrument.
Klient podpisuje umowę ze sklepem muzycznym AKORD, w której deklaruje ilość miesięcy wypożyczenia
(możliwość zmiany w trakcie) oraz, w przypadku uszkodzenia wypożyczonego instrumentu, obowiązek
zakupu instrumentu.
Podczas okresu wypożyczenia instrument ma gwarancję serwisu sklepu AKORD, który usuwa bezpłatnie
wszelkie usterki techniczne, nie wynikłe z winy użytkownika.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużywanie się instrumentu podczas użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem
W przypadku wypożyczenia instrumentu dętego klient zobowiązany jest do zakupu ustnika.
Dla tego typu wypożyczenia sklep muzyczny AKORD przewiduje tylko konkretne egzemplarze instrumentów.
Kompletna lista dostępna po przesłaniu zapytania na mail [email protected]
Wszelkich informacji udzielamy pod tel. 62 597 60 94 i 693 340 450 (instrumenty dęte)
Maksymalne progi cenowe instrumentów dla poszczególnych wypożyczeń:
1.
Wypożyczenia na krótki termin z opcją wykupu/zwrot do 90 dni
gitary – do 600 zł
instrumenty dęte – do 2000 zł
instrumenty smyczkowe – do 600 zł
instrumenty klawiszowe – do 700 zł
2.
Wypożyczanie na długi termin z opcją wykupu – DZIERŻAWA
gitary – do 1500 zł
instrumenty dęte – do 4000 zł
instrumenty smyczkowe – do 1500 zł
instrumenty klawiszowe – do 1500 zł
Maksymalne okresy dzierżawy wg progów cenowych instrumentów:
<500 zł
max. 10 miesięcy
500-1000 zł
max. 12 miesięcy
1000 -1500 zł
max 15 miesięcy
>1500 zł max 18 miesięcy
Download