1 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu powanego urazu * 2

advertisement
Lp
NAZWA GRUPY ZGODNIE Z JGP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu *
Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu *
Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe *
Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe *
Średnie zabiegi wewnątrzczaszkowe *
Małe zabiegi wewnątrzczaszkowe *
Średnie zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym *
Zabiegi na nerwach obwodowych *
Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym *
Choroby nerwów obwodowych
Choroby naczyń mózgowych - leczenie zachowawcze
Choroby nerwów czaszkowych
Choroby zapalne układu nerwowego
Bóle głowy
Urazy głowy z istotnym uszkodzeniem mózgu leczone zachowawczo
Urazy głowy bez istotnego uszkodzenia mózgu leczone zachowawczo
Inne choroby układu nerwowego
Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani *
Duże zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani *
Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.*
Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani > 17 r.ż.*
Małe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani *
Małe zabiegi uszu *
Średnie zabiegi nosa *
Małe zabiegi nosa *
Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej *
Duże zabiegi klatki piersiowej *
Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
Bronchoskopia *
Zator płucny
Ropień płuc, ropowica
Wysiękowe zapalenie opłucnej
Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
Odma opłucnowa
Zakrzepica żył głębokich
Kompleksowe zabiegi przełyku *
Duże zabiegi przełyku, w tym protezowanie *
Średnie i endoskopowe zabiegi przełyku *
Diagnostyczne zabiegi przewodu pokarmowego *
Choroby przełyku
Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy *
Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy *
Zabiegi lecznicze żołądka i dwunastnicy *
Choroby żołądka i dwunastnicy
Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego *
Duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego *
Choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)
Kompleksowe zabiegi jelita grubego *
Duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego *
Średnie i endoskopowe zabiegi jelita grubego *
Choroby jelita grubego
Duże zabiegi jamy brzusznej *
Średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
Diagnostyczne i lecznicze zabiegi jamy brzusznej *
Choroby jamy brzusznej
Kompleksowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
Duże i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
Średnie i endoskopowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *
Choroby zapalne jelit > 17 r.ż.
Kompleksowe zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
Duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
Średnie i endoskopowe diagnostyczne zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *
Krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
Operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem *
Operacje przepuklin brzusznych *
Wycięcie wyrostka robaczkowego z powikłaniami *
Wycięcie wyrostka robaczkowego *
Lp
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
NAZWA GRUPY ZGODNIE Z JGP
Choroby wyrostka robaczkowego
Średnie zabiegi odbytu *
Małe zabiegi odbytu i odbytnicy *
Choroby odbytu
Rozległe zabiegi wątroby *
Kompleksowe zabiegi wątroby *
Duże zabiegi wątroby *
Średnie zabiegi wątroby *
Małe zabiegi wątroby *
Kompleksowe zabiegi przewodów żółciowych *
Duże zabiegi przewodów żółciowych *
Wycięcie pęcherzyka żółciowego z pw *
Wycięcie pęcherzyka żółciowego *
Choroby dróg żółciowych
Nowotwory dróg żółciowych
Przeszczepienie trzustki*
Kompleksowe zabiegi trzustki *
Duże zabiegi trzustki *
Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy samorozprężalnej *
Zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki *
Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych i trzustki *
Ostre zapalenie trzustki o ciężkim przebiegu
Ostre zapalenie trzustki
Przewlekłe choroby trzustki
Zabiegi śledziony *
Artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących *
Artroskopia lecznicza *
Artroskopia diagnostyczno - lecznicza *
Duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy *
Średnie zabiegi na kończynie dolnej *
Rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna *
Duże zabiegi na kończynie górnej *
Średnie zabiegi na kończynie górnej *
Zabiegi artroskopowe i przezskórne w zakresie kręgosłupa *
Zespoły bólowe kręgosłupa
Złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej *
Złamania lub zwichnięcia w obrębie kończyny górnej *
Mniejsze złamania lub zwichnięcia *
Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa > 10 dni
Czynnościowe leczenie złamań kości długich, stawowych, miednicy, kręgosłupa
Amputacje rozległe i duże *
Mniejsze amputacje *
Kompleksowe zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej > 10 dni *
Duże zabiegi w chorobach infekcyjnych, nowotworowych kości, stawów, tkanki łącznej *
Średnie zabiegi na tkankach miękkich *
Mniejsze zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego lub tkanek miękkich *
Pourazowe uszkodzenia poza uszkodzeniem mózgu > 17 r.ż.
Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją *
Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi *
Duże zabiegi w obrębie piersi *
Zabiegi rekonstrukcyjne piersi *
Średnia chirurgia piersi *
Mała chirurgia piersi *
Choroby piersi łagodne
Choroby piersi złośliwe
Wycięcie węzłów chłonnych *
Biopsja mammotomiczna *
Poważne oparzenia (odmrożenia), oparzenia 3o/ >19% TBSA - jednej lub wielu okolic ciała z przeszczepem skóry > 10 dni *
Poważne oparzenia (odmrożenia), oparzenia 3o/ >19% TBSA - jednej lub wielu okolic ciała, przeniesione do oddziału specjalistycznego *
Poważne oparzenia (odmrożenia), oparzenia 3o/ >19% TBSA - jednej lub wielu okolic ciała bez przeszczepu skóry > 10 dni *
Oparzenia (odmrożenia) z wieloma przeszczepami skóry z pw *
Oparzenia (odmrożenia) z wieloma przeszczepami skóry bez pw *
Oparzenia z jednym przeszczepem skóry z pw *
Oparzenia z jednym przeszczepem skóry bez pw *
Oparzenia (odmrożenia) z innymi procedurami z pw *
Oparzenia (odmrożenia) z innymi procedurami bez pw *
Inne oparzenia (odmrożenia) z pw
Lp
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
NAZWA GRUPY ZGODNIE Z JGP
Inne oparzenia (odmrożenia) bez pw
Duże zabiegi skórne *
Średnie zabiegi skórne *
Leczenie chirurgiczne zmian troficznych stopy *
Owrzodzenia skóry
Duże choroby dermatologiczne
Duże choroby infekcyjne skóry
Łagodne choroby dermatologiczne
Zabiegi radykalne w rakach gruczołów dokrewnych *
Operacja wola guzowatego powikłanego *
Zabiegi dotyczące tarczycy i przytarczyc *
Zabiegi dotyczące nadnerczy *
Zabiegi diagnostyczne tarczycy, przytarczyc, nadnerczy *
Zaburzenia wodno-elektrolitowe
Zaburzenia odżywienia
Stopa cukrzycowa
Choroby tarczycy
Kompleksowe otwarte zabiegi nerek *
Duże otwarte zabiegi nerek *
Średnie otwarte zabiegi nerek *
Duże endoskopowe zabiegi nerek *
Średnie endoskopowe zabiegi nerek *
Duże endoskopowe zabiegi moczowodu *
Średnie endoskopowe zabiegi moczowodu *
Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki *
Duże otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym, w tym plastyka *
Średnie otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym *
Wytworzenie przetok odprowadzających mocz *
Duże endoskopowe zabiegi na pęcherzu moczowym *
Średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym *
Zaburzenia odpływu moczu
Choroby pęcherza moczowego i moczowodu
Małe zabiegi cewki moczowej *
Duże i średnie zabiegi prącia *
Małe zabiegi prącia *
Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu *
Kamica moczowa
Badania w zakresie dróg moczowych
Przeszczepienie nerki - kategoria I*
Przeszczepienie nerki - kategoria II*
Przeszczepienie nerki i trzustki*
Leczenie zachowawcze jajników, jajowodów i miednicy mniejszej
Leczenie zachowawcze w innych chorobach układu rozrodczego
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym z pw i reoperacje *
Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym *
Zabiegi na tętnicach kończyn dolnych *
Pomostowanie tętnic obwodowych *
Pomostowanie i rekonstrucja naczyń pozaczaszkowych i kończyn górnych *
Zabiegi w zakresie naczyń pozaczaszkowych i kończyn górnych *
Inne zabiegi na naczyniach *
Sympatektomia *
Duże zabiegi na układzie limfatycznym *
Średnie zabiegi na układzie limfatycznym *
Małe zabiegi na układzie limfatycznym *
Zakrzepowe zapalenie żył - leczenie operacyjne *
Operacje żylaków z safenektomią *
Operacje żylaków bez safenektomii *
Radiologia zabiegowa - zabiegi diagnostyczne *
Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym z wykorzystaniem protez naczyniowych *
Dostęp w leczeniu nerkozastępczym *
Choroby naczyń
Posocznica
Choroby zakaźne niewirusowe
Download