Streetworking MSM MSM jest skrótem od angielskiego: men who

advertisement
Streetworking MSM
MSM jest skrótem od angielskiego: men who have sex with men. W dosłownym
tłumaczeniu znaczy to „mężczyźni, którzy mają seks z mężczyznami”. W Polsce używamy
bardziej zgrabnego: „mężczyźni, którzy uprawiają seks z mężczyznami”. Grupa ta
obejmuje: mężczyzn homoseksualnych, biseksualnych, heteroseksualnych podejmujących
zachowania homoseksualne, oraz mężczyzn świadczących usługi seksualne dla klientów
tej samej płci. MSM są grupą zaliczaną do trudno dostępnych, co jest przede wszystkim
związane z faktem, że mężczyźni ci w większości nie ujawniają swojej orientacji
seksualnej czy charakteru swoich zachowań seksualnych.
W Polsce jest to grupa w dużej mierze dyskryminowana, a
mężczyźni
homoseksualni świadczący usługi seksualne są narażeni na podwójną dyskryminację.
Skutkiem tego jest między innymi brak zaufania MSM do instytucji publicznych o
charakterze pomocowym i brak poczucia bezpieczeństwa w korzystaniu z ich usług.
Dlatego też skuteczną formą pracy w środowisku MSM jest streetworking. Miejscem pracy
streetworkerów (w tym partyworkerów) są formalne i nieformalne miejsca spotkań MSM:
puby, kluby, sauny gejowskie, agencje towarzyskie, dworce, skwerki przy dworcach, parki
oraz ulice. Coraz częściej nowym terenem działań jest również przestrzeń wirtualna: czaty
i portale gejowskie.
Działania pracowników programów Streetworkerskich skierowanych do MSM
dotyczą przede wszystkim tematyki zdrowia seksualnego ze szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Środowisko MSM
charakteryzuje się bowiem podwyższoną liczbą zachowań ryzykownych ze względu na
zakażenie HIV. W oparciu o analizę potrzeb tej grupy, skierowane do niej działania
profilaktyczne mają charakter redukcji szkód. Jej filozofia w tym kontekście zakłada, że
niektóre zachowania seksualne są bezpieczniejsze niż inne, a zmiana stylu życia
seksualnego nie zawsze jest najważniejszym i najbardziej odpowiednim sposobem
pomocy klientowi. Klient jest w stanie kierować swoim zachowaniem i wpływać na jego
zmianę, a skierowana do niego pomoc musi uwzględniać środowisko oraz obecną
sytuację, w której się on znajduje.
Celami programów kierowanych do MSM realizowanych metodą streetworkingu są:
ograniczenie liczby nowych zakażeń HIV i STI (choroby przenoszone drogą płciową),
zwiększanie wiedzy o ryzyku zakażenia HIV i STI, oraz zmiana zachowań seksualnych na
bardziej bezpieczne. Działania streetworkerskie to przede wszystkim utrzymywanie
kontaktu z grupami MSM, poradnictwo bezpośrednio w ich środowisku połączone z
rozdawnictwem prezerwatyw, lubrykantów, innych środków higieny osobistej, materiałów
edukacyjnych tj. ulotki oraz realizacja kampanii informacyjnych skierowanych do MSM
oraz reszty społeczeństwa.
Download