Projekt edukacyjny „MÓJ PRZYJACIEL PIES”

advertisement
Projekt edukacyjny
„MÓJ PRZYJACIEL PIES”
Wyszków 2015
Projekt to wyprawa w nieznane,
która zaczęła się tak.........
Rozpoczęciem projektu było pojawienie się
tematu z inicjatywy dzieci, które podczas
spaceru zainteresowały się losem
błąkającego się bezdomnego psa
w okolicy przedszkola.
CELE PROJEKTU
• Kształtowanie u dzieci postaw
odpowiedzialności w kontaktach z psami
• Przekazanie podstawowych informacji nt. historii
związków człowieka i psa
• Zapoznanie z zasadami doboru rasy przez
przyszłego właściciela, opieki i wychowania a
także zachowania się w sytuacjach trudnych,
gdy grozi lub już dochodzi do ataku na
człowieka
• Spotkania z ciekawymi ludźmi, poznawanie
psów różnych ras i ich roli w życiu człowieka
ETAP I –ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
• Stworzenie siatki pojęć
tego, co dzieci wiedzą na
temat psów
• Zapisanie tego, czego
chcą się dowiedzieć
dzieci; propozycje, jakie
działania chciałyby
podjąć dzieci w tym
temacie
• Wywieszenie ogłoszenia
z prośbą o
zaangażowanie rodziców
w projekt
• Przywieszenie plakatu
dotyczącego zbiórki
karmy i kocy dla zwierząt
ze schroniska
ETAP II –REALIZACJA PROJEKTU
Zorganizowanie kącika książki o tematyce związanej z
projektem
Zorganizowanie „kącika pupila”, gromadzenie różnych
artykułów dla psów: smycze, miski, kagańce, ubranka,
przybory toaletowe
Słuchanie ciekawostek związanych z życiem,
zwyczajami, wyglądem psów
„Psy w bajkach i wierszach” –spotkanie z literaturą,
słuchanie opowiadań, wierszy
Słuchanie piosenek, oglądanie filmów edukacyjnych i
prezentacji multimedialnych o psach
Poznawanie ras psów –rozwieszenie plakatów w sali,
rozwiązywanie zagadek
Kącik pupila
Wykonanie albumu pt. „Psy”
Udział w zabawach matematycznych pt. „Kości”
Tworzenie budy dla psa z figur geometrycznych oraz
klocków różnego rodzaju
Rozmowa na temat „Pies –najlepszy przyjaciel
człowieka” –opowiadanie historii o bohaterskich psach
Wycieczka do sklepu z artykułami dla zwierząt
Wycieczka do Przychodni Weterynaryjnej w Wyszkowie
Zapoznanie z rasą psa York – spotkanie z właścicielem
psa
Zapoznanie się z budową psa
Tworzenie okazji do zabaw tematycznych
Wycieczka do weterynarza
Zabawy tematyczne
Poznanie psa
rasy York
„Tropiciele psów” –spacer w okolicy przedszkola,
obserwacje psów, zwrócenie uwagi na brak
odpowiedzialności właścicieli za to, co zostawiają po
sobie ich pupile
Kolorowanie, rysowanie psów
Zabawy ruchowe, muzyczno –ruchowe, relaksacyjne,
związane z tematyką projektu
Tworzenie plakatu zachęcającego do zbiórki żywności i
kocy dla psów w ramach akcji „Pełna miska dla
schroniska”
Zorganizowanie w przedszkolu wystawy prac
plastycznych dzieci i rodziców na temat „Mój przyjaciel
pies”
Wystawa prac
plastycznych
Na przełomie grudnia i stycznia
odbyła się w naszym przedszkolu
zbiórka darów dla zwierząt,
zorganizowana, na rzecz
warszawskiego schroniska na
Paluchu. Efekty zbiórki w naszym
przedszkolu to: 332 kg 750g suchej
i mokrej karmy, 13 szt. kocy dla
zwierząt.
Akcja „Pełna miska dla schroniska”
4-latki „SMERFY” 227 kg 800g, 3 koce
4-latki „ŻABKI” 29 kg 100g
5-latki „BIEDRONKI” 19 kg 950g, 3 koce
5-latki „TYGRYSKI” 19 kg, 2 koce
5-latki „KOTKI” 17 kg 750g , 3 koce
3-latki „MISIE” 11 kg 900g, 1 koc
3-latki „JAGÓDKI” 7kg 250g, 1 koc
Realizacja działań metodą projektu
przyczyniła się do wzrostu:
1.
2.
3.
4.






Umiejętności obserwacji
Umiejętności stawiania pytań , przypuszczeń,
wniosków
Wrażliwości na krzywdę zwierząt.
Dzięki metodzie projektów dzieci rozwinęły się
emocjonalnie i społecznie, uczyły się:
Dyskutowania ze sobą, przyjmowania innego punktu
widzenia
Przyjmowania krytyki
Negocjowania
Dzielenia się zadaniami, odpowiedzialnością
Wytrwałości w prowadzeniu działań
Wzajemnego sobie pomagania i wspierania się
 Aktywizacja dzieci i rodziców poprzez udział w
projekcie
 Zacieśnienie więzi przedszkole-rodzice
 Promocja placówki w środowisku lokalnym
 Zdobywanie przez dzieci wiedzy i nowych
doświadczeń metodą badawczą
 Włączenie do realizacji całej społeczności
przedszkola
EWALUACJA
Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte
Realizacja projektu w opinii dzieci, rodziców,
nauczycieli i przyjaciół przedszkola została oceniona
bardzo wysoko i przyczyniła się do podniesienia
jakości pracy przedszkola.
KONIEC
Download