Kurs „Podstaw obsługi komputera”

advertisement
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
Internet Explorer +Outlook
Kategoria:
INTERNET
Wymagania wstępne:
Praca w Windows
Profil uczestników:
-
ukończone 18 lat;
wykształcenie średnie;
Program:
Przeglądarka. Uruchamianie programu. Elementy okna przeglądarki. Paski narzędzi.
Wyświetlanie i chowanie pasków narzędzi. Paski eksploratora. Pasek
stanu. Wybieranie strony początkowej. Surfowanie po WWW. Czym są strony WWW?
Struktura WWW. Skok pod wskazany adres. Korzystanie z hiperłączy. Wyświetlanie ostatnio
odwiedzonych stron. Przechodzenie do strony głównej. Ponowne ładowanie i odświeżanie
strony Przerywanie ładowania strony.
Przeglądnie stron w trybie offline. Tymczasowe pliki internetowe. Ramki. Poruszenie się po
zasobach serwerów FTP. Kopiowanie plików. Zapisywanie i drukowanie Zapisywanie
stron WWW Zapisywanie obrazów. Kopiowanie i wklejanie. Wyszukiwanie informacji
na WWW Najpopularniejsze serwisy wyszukiwawcze. Znajdowanie informacji na
przeglądanej stronie. Powracanie do stron WWW Lista historii. Lista ulubionych stron.
Tworzenie folderów. Wysyłanie przeglądanych stron pocztą elektroniczną. .
Zarządzanie plikami i folderami za pomocą Outlooka. Podstawowe informacje na temat
kontaktów. Zarządzanie kontaktami. Poczta, załączniki i faksy. Podstawy poczty e-mail.
Sortowanie poczty. Kalendarz, Zadania, Dziennik i Notatki. Podstawowe właściwości
Kalendarza. Zarządzanie zadaniami. Folder Notatki. Odnajdywanie kontaktów, wiadomości i
innych elementów Outlooka. Drukowanie i dostosowanie opcji drukowania. Integracja z
innymi aplikacjami pakietu OFFICE. Outlook, Internet i sieć. Praca w grupach. Zarządzanie
danymi i ich ochrona.
Czas trwania:
5 dni / 20 godz.
Termin realizacj:
do uzgodnienia (w momencie zebrania min. grupy)
Cena:
250zł./ uczestnika
W cenę wliczono:
materiały dydaktyczne dla kursanta, a także zaświadczenie ukończenia kursu.
Lokalizacja:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Olsztynie ul. Narutowicza 4
Zdobyta wiedza i
umiejętności:
Absolwent kursu będzie potrafił:
korzystać z poczty elektronicznej,
korzystać z przeglądarek internetowych w celu przeglądania stron WWW,
wyszukiwać interesujące i pożądane informacje w sieci Internet,
Zaświadczenia
Certyfikaty:
Organizator:
Strona www
organizatora:
Zaświadczenie na druku MEN.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy Gospodarstwie Pomocniczym WarmińskoMazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie.
ul. Narutowicz 4 10-581 Olsztyn
tel./fax: (0 89) 527-62-04
www.republika.pl/oszohp_olsztyn
Download