Bezpieczeństwo naszych dzieci

advertisement
Bezpieczeństwo naszych dzieci !
Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo podatne na przyswojenie prawidłowych
nawyków i przyzwyczajeń. Własnym przykładem
dajemy dzieciom wzorzec
prawidłowych postaw wpływających na ich bezpieczeństwo.
Pozostawiając dziecku możliwie dużo swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić
mu różne zagrożenia, które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko
wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie do „pewnych”
ograniczeń jego wolności. Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie
w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu.
Przedszkole realizując zadania programowe uczy dzieci zachowań i postaw służących ich
zdrowiu i bezpieczeństwu.
Przedszkolak powinien wiedzieć jak:
-bezpiecznie poruszać się na drogach
-bezpiecznie bawić się w przedszkolu i w domu
-korzystać z niektórych przedmiotów i urządzeń
-zachowywać się w stosunku do nieznanych zwierząt, roślin
-jakie mogą być zagrożenia ze strony osób dorosłych
Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu:
Dziecku nie wolno:
- bawić się w pobliżu jezdni
- poruszać się po drogach bez opieki osób dorosłych
Dziecko powinno wiedzieć:
- jakie są zasady ruchu drogowego dla pieszych
- co oznaczają wybrane znaki drogowe ( gł. dla pieszych)
- jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać je jako uczestnika ruchu drogowego w najbliższym
otoczeniu, jak ich unikać lub pokonywać
- dlaczego powinno się nosić odblaski
- że może poprosić o pomoc policjanta, straż miejska
- jak jest rola pracy policjanta w ruchu drogowym
- o zajęciu miejsca w foteliku, zapięciu pasów, zachowaniu spokoju podczas jazdy
- jakie są zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środkach komunikacji
publicznej
Bezpieczeństwo podczas zabaw w przedszkolu i w domu:
Dziecku nie wolno:
- oddalać się z miejsca zabawy bez zgody i wiedzy osoby dorosłej opiekującej się nim
- podstawiać nóg kolegom,
- popychać kolegów
- wspinać się na drzewa,
- wspinać się na meble,
- bawić się w miejscach niedozwolonych np.:
- usytuowanych zbyt blisko jezdni,
- w pobliżu zbiorników wodnych,
- na terenach budowy,
Dziecko powinno wiedzieć:
- jak korzystać z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami
bezpieczeństwa
- o konieczności informowania dorosłych o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie
- o konieczności zgłaszania osobie dorosłej zauważonego niebezpieczeństwa
- o konieczności zgłaszania osobie dorosłej wszelkich dolegliwości, skaleczeń czy złego
samopoczucia
- jak oznaczane są miejsca niebezpieczne
Groźne przedmioty i urządzenia:
Dziecku nie wolno:
- samowolnie naprawiać i dotykać instalacji elektrycznej
- używać urządzeń elektrycznych
- podłączać do prądu urządzeń samodzielnie skonstruowanych
- przenosić i zapalać otwartego ognia
- samodzielnie leczyć się z domowej apteczki
- bawić się kuchenką gazową
- bawić się ostrymi przedmiotami
- bawić się środkami czystości, ochrony roślin
- wychylać przez okno
- zostawiać odkręconego kranu
- zbliżać do pracujących maszyn i urządzeń (np. kosiarka, maszyny rolnicze)
Dziecko powinno wiedzieć:
- jakie są zasady bezpiecznego posługiwania się przyborami np.: nożyczki, dziurkacz,
zszywacz
- jak poprawnie i bezpiecznie obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego: radio, telewizor,
odkurzacz, tarka, trzepaczka
- jak właściwie się zachować w czasie awarii w budynku np.: zalania, braku „prądu”
- jak zachować się w sytuacji zagrożenia w wyniku pożaru
- jakie są numery telefonów instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia (997 –
policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe)
Zagrożenia ze strony zwierząt: niebezpieczne i chore zwierzęta:
Dziecku nie wolno:
- podchodzić i dotykać dzikich zwierząt
- bez zgody i obecności właściciela podchodzić do psa, karmić, nie mówiąc o drażnieniu
- wchodzić na teren, którego pilnuje pies
Dziecko powinno wiedzieć:
- jak zachowuje się chory gołąb, wiewiórka itp.
- jak wygląda tabliczka informująca, że teren jest strzeżony przez psa
- jak zachować się na widok biegnącego psa w jego kierunku, aby uniknąć pogryzienia
Niebezpieczne rośliny:
Dziecku nie wolno:
- wkładać do ust i jeść nieznanych roślin
Dziecko powinno wiedzieć:
- które rośliny są szczególnie niebezpieczne dla człowieka
- co dzieje się gdy człowiek zje coś trującego i jak ważna jest wtedy szybka pomoc medyczna
Zagrożenia ze strony dorosłych:
Dziecku nie wolno:
- ufać obcemu który:
- coś obiecuje dziecku i chce je gdzieś zaprowadzić
- częstuje dziecko słodyczami i daje drobne prezenty
- prosi dziecko, żeby pomogło mu dojść na inną ulicę
Dziecko powinno wiedzieć:
- że gdy znajdzie się w trudnej w sytuacji i gdy zaczyna się bać, należy zwrócić się o pomoc
do:
- do policjanta, strażnika miejskiego, konduktora lud do innej osoby zajmującej się niesieniem
pomocy
- do kobiety lub mężczyzny z dzieckiem
- do starszej pani
Dzieci muszą rozwijać w sobie umiejętność dbania o bezpieczeństwo osobiste po to,
aby umieć zareagować w sposób bezpieczny w sytuacji niebezpiecznej, niemiłej, zanim ta
stanie się naprawdę poważna!
Oprac. M. Wójcik – PM-8
Download