CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE MOŻNA POMÓC DZIECKU W NAUCE

advertisement
CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE MOŻNA POMÓC
DZIECKU W NAUCE?
Jak pomóc dziecku w nauce?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się, co jest
przyczyną trudności w nauce, czyli niemocy naszego dziecka
w tej ważnej dla niego dziedzinie życia.
POMOC SKUTECZNA - PROWADZI DO
SAMODZIELNOŚCI DZIECKA, A NIE DO
UZALEŻNIENIA SIĘ DZIECKA OD POMOCY I
POMAGAJĄCEGO!!!
JAK POMÓC?
1. Atmosfera pracy - czas, miejsce, spokój, dziecko jest
najedzone i w miarę wypoczęte.
2. Praca przy dziecku - nie zamiast dziecka!
3. Stosowanie minutnika (określenie czasu pracy, zwłaszcza u
dzieci ruchliwych)
4. Wykonywanie przez dziecko najpierw łatwych zadań.
5. Systematyczne sprawdzanie zeszytów.
6. Kontakt z nauczycielami.
7. Stosowanie kolorowych plansz np. z tabliczką mnożenia,
odmianą przez przypadki.
8. Powtarzanie, głośne czytanie, odpytywanie z przeczytanych
treści, dyskutowanie
9. Stosowanie gier dydaktycznych w doskonaleniu rachunku
pamięciowego (np. gra w karty, w kości, domino)
10. CZĘSTE CHWALENIE ZA OSIĄGNIĘCIA NAWET
BARDZO MAŁE
PROSZĘ ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA NIŻEJ ZADANE
PYTANIA. POMOGĄ ONE PAŃSTWU W ZNALEZIENIU
PRZYCZYN TRUDNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W NAUCE
WASZEGO DZIECKA ORAZ W ZNALEZIENIU
MOŻLIWOŚCI POMOCY.
• O której godzinie wstaje? ………………………....................…
• Jakie ma obowiązki w domu? ……………....................……….
• Co robi po lekcjach? ………………………....................………
• Ile poświęca czasu na naukę? …………....................…………..
• Jak spędza soboty i niedziele? …………....................………….
• Czy w domu przyjmuje kolegów, do których najczęściej
chodzi?…………..................................................................……..
• O której godzinie chodzi spać? …………..........………………..
DZIECKO POZOSTAWIONE SAMO ZE SWOIMI
PROBLEMAMI WYCOFUJE SIĘ Z ŻYCIA LUB SZUKA
POMOCY U INNYCH – NIE ZAWSZE WŁAŚCIWYCH OSÓB!
Download