Ryszard Kapuściński - Nadbałtyckie Centrum Kultury

advertisement
Kulturowe dziedzictwo
Reformacji na Pomorzu
wyjazd studyjny
1 lipca 2017, godz. wyjazdu 8.00
miejsce zbiórki: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk
KARTA UCZESTNICTWA
Imię i Nazwisko ......................................................................................................................
Adres zamieszkania ...............................................................................................................
................................................................................................................................................
Zawód ……………………………….......... Tel. komórkowy ...................................................
E-mail .....................................................................................................................................
Organizator zapewnia przejazd oraz program merytoryczny i organizacyjny oraz
wydawnictwo – folder wędrówki.
Przewoźnik zapewnia ubezpieczenie NW na czas podróżowania autokarem.
Zasady uczestnictwa:
1. Koszt uczestnictwa: wpisowe w wysokości 20 zł.
2. Wpłata na konto NCK – PO potwierdzeniu przyjęcia karty zgłoszenia:
BZ WBK 84 1090 1098 0000 0000 0901 5474
– tytuł wpłaty: Reformacja – wyjazd. Dane do faktury:
nazwa instytucji/lub/ imię i nazwisko uczestnika …....................................………………
Adres instytucji /lub/ domowy …………………………………………………………...
NIP instytucji …………………………………………………………………………….
3. Organizator nie zwraca wpisowego w wypadku rezygnacji uczestnika.
4. Wniesiona opłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca w autokarze.
6. Zarezerwowano obiad (dwa dania+kawa, sok) w restauracji Willa Joker w Nowym
Dworze Gdańskim, odpłatność indywidualna w cenie 24 zł
Data ………....……..
Podpis ……..………….
Wypełnioną kartę prosimy przesłać na adres:
Bronisława Dejna
email: bronisł[email protected]
Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk
Download