SESJA 3 Problemy w leczeniu cukrzycy typu 1 Przewodniczący

advertisement
SESJA 3 Problemy w leczeniu cukrzycy typu 1 Przewodniczący: Elżbieta‐Bandurska‐Stankiewicz, Dariusz Naskręt, Elżbieta Orłowska‐Kunikowska E. Szymańska‐Garbacz, J. Loba, L. Czupryniak P21 Samokontrola glikemii co najmniej 6 razy dziennie jest niezbędnym elementem terapii
cukrzycy typu 1 z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej. A. Juruć, S. Piłaciński, S. Karbowska, A. Zawada, D. Zozulińska‐Ziółkiewicz P22 Związek motywacji i innych czynników psychologicznych z wartością Hba1c u osób z
cukrzycą typu 1. E. Obel, M. Lewicki, A. Smoleń, B. Matyjaszek‐Matuszek, J. Tarach P23 Choroby autoimmunizacyjne współistniejące z cukrzycą typu 1. A. Duda‐Sobczak, A. Gawrecki, D. Naskręt, J. Schlaffke, D. Zozulińska‐Ziółkiewicz Ocena wpływu interwencji medycznej opartej na komunikacji drogą elektroniczną na
wyrównanie metaboliczne cukrzycy u osób z cukrzycą typu 1 leczonych za pomocą
osobistej pompy insulinowej. P24 S. Karbowska, D. Pisarczyk‐Wiza, P. Niedźwiecki, A. Juruć, D. Zozulińska‐Ziółkiewicz Realizacja zaleceń żywieniowych w zakresie ilości spożywanych węglowodanów u
kobiet z cukrzycą typu 1 w czasie ciąży oraz 8 tygodni po porodzie, leczonych przy
pomocy osobistej pompy insulinowej. P25 D. Naskręt, A. Gawrecki, A. Duda‐Sobczak, P. Niedźwiecki, K. Borucka, D. Zozulińska‐Ziółkiewicz P26 Ocena bezpieczeństwa metabolicznego maksymalnego wysiłku fizycznego w grupie
pacjentów z cukrzycą typu 1 leczonych intensywną czynnościową insulinoterapią. T. Klupa, T. Benbenek‐Klupa, B. Matejko, M. Małecki P27 Wyniki co najmniej dwuletniej obserwacji pacjentów z cukrzycą typu 1 uprawiających
sztuki walki. A. Uruska , A. Araszkiewicza, M. Wegner, A. Grzelka, B. Wierusz‐Wysocka, D. Zozulińska‐Ziółkiewicz P28 Czy poziom cystatyny C w surowicy odzwierciedla insulinooporność u pacjentów
z cukrzycą typu 1? A. Sulich, I. Bosek, K. Baranowski, P. Ciostek, P. Piątkiewicz P29 Ocena markerów insulinooporności u osób z cukrzycą typu 2 i współistniejącym
rakiem jelita grubego. 
Download