Zasady dynamiki newtona

advertisement
Temat:
Klasyfikacja oddziaływań.
Oddziaływania
bezpośrednie
na odległość
mechaniczne
- zderzenie
grawitacyjne
- zginanie
(przyciąganie)
(przyciąganie)
- zgniatanie
- spadek
- słabe
- tarcie
- zsuwanie
elektromagnetyczne
elektryczne
magnetyczne
(przyciąganie
(przyciąganie
i odpychanie)
i odpychanie)
-iskra
elektryczna
-elektromagnes
jądrowe
- silne

Skutki oddziaływań
– statyczne,
– dynamiczne.

Wszystkie oddziaływania są
wzajemne - jeżeli jedno ciało działa
na drugie, to drugie oddziałuje na
pierwsze.

Siła jest miarą oddziaływania ciał.

Siła wypadkowa to jedna siła
zastępująca wszystkie inne siły
działające na dane ciało.
np.

F1

Fw

F2

 
Fw  F1  F2
Fw  F1  F2
Temat:
Zasady dynamiki Newtona.

I zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła
lub działające siły równoważą się
(siła wypadkowa jest równa zero),
to ciało pozostaje w spoczynku lub
porusza się ruchem jednostajnym
prostoliniowym.
Fw  0  v  const

II zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działające siły
nie równoważą się (siła wypadkowa
jest różna od zera), to ciało porusza się
ruchem zmiennym z przyspieszeniem,
którego wartość jest proporcjonalna do
wartości siły wypadkowej.
Fw  0  a ~ Fw

Wzór wynikający z II ZDN
– współczynnikiem proporcjonalności jest
odwrotność masy
1
a  Fw
m
– co po przekształceniu daje:
Fw  m  a

III zasada dynamiki Newtona
Oddziaływania ciał są zawsze
wzajemne. Siły wzajemnego
oddziaływania ciał mają takie same
wartości, taki sam kierunek ale
przeciwne zwroty i różne punkty
przyłożenia.


F12
F21

Inny przykład III ZDN

F12

F21
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards