PLAN SZ 2016

advertisement
I rok 1° WOT
Poniedziałek
Godz.
Środa
Wtorek
Piątek
Czwartek
Praktyka wspólnego
czytania
8.0 0-9.30
Mgr H. Kanecka
Wychowanie
Fizyczne
9.45-11.15
Fak.
118
Praktyka wspólnego
czytania
Mgr H. Kanecka
Fak.
118
Wprowadzenie do nauki o
teatrze
11.30-13.00
Mgr J. Kuling
ST
13.30-15.00
Historia teatru (Antyk)
Sztuka komunikacji
Teatr i media
Prof. E. GuderianCzaplińska
Prof. J. Liberek
Mgr J. Kłeczek
118
W
15.15-16.45
17.00-18.30
118
Historia teatru (Antyk)
Prof. E. GuderianCzaplińska
ST
Teatr dzisiejszy
Przestrzenie sztuki
Warsztat teatrologa
Dr T. Kowalski
Mgr J. Śliwińska
Dr B. Koncewicz
118
118
118
Pojęcia estetyczne
Teatr dzisiejszy
Emisja głosu
Dr K. Lisiecka
Dr T. Kowalski
Dr B. Koncewicz
(od 23 listopada)
119
326
118
ST
Emisja głosu
18.45-20.15
Dr B. Koncewicz
(od 23 listopada)
ST
II rok 1° WOT
Godz.
Poniedziałek
Środa
Wtorek
Piątek
Czwartek
8.00-9.30
Programowanie projektów
kuratorskich/tanecznych
Etiudy teatralne
9.45-11.15
Prof. G. Ziółkowski
Dr A. Siwiak/mgr R.
Lissowska
Sp. Ipk.
118
ST
Teatr społeczności
lokalnych
11.30-13.00
Mgr P. Skorupska
Sp. Tsl.
119
Etiudy teatralne
Teatr dzieci i młodzieży
Prof. G. Ziółkowski
Mgr A. Drwięga
ST
Sp. Tsl.
Historia teatru polskiego
13.30-15.00
Widowiska kulturowe
15.15-16.45
Prof. M. Piotrowska
ST
Analizy dramatu
118
Organizacja pracy
społeczno-artystycznej
Prof. E. Kalemba-Kasprzak
Sp.Tsl.
Krytyka teatralna
Prof. E. Kalemba-Kasprzak
118
ST
Historia teatru i dramatu
Dr K. Lisiecka/dr T.
Kowalski
W
113
Historia teatru i dramatu
Dr K. Lisiecka/dr T.
Kowalski
118
18.45-20.15
Dr A. Siwiak
Sp. Ipk.
118
Marketing w inst. Kultury
Prof. K. Kurek
118
17.00-18.30
Zarządzanie projektem
113
Współczesny teatr polski
Dr T. Kowalski
118
Sp. Ipk
118
III rok 1° WOT
Poniedziałek
Godz.
Środa
Wtorek
Piątek
Czwartek
Praktyka wspólnego
czytania
8.00-9.30
Mgr H. Kanecka
Fak.
118
Praktyka wspólnego
czytania
Praca nad scenariuszem
Mgr M. Zakrzewski
9.45-11.15
Mgr H. Kanecka
Sp. Tsl.
Fak.
ST
118
Antropologia kultury
Seminarium
Prof. R. Przybylski
11.30-13.00
Prof. E. GuderianCzaplińska
118
Historia teatru
Seminarium
Prof. M. Piotrowska
13.30-15.00
W
15.15-16.45
118
Prof. K. Kurek
119
ST
Historia teatru
Realizacja projektów
kuratorskich
Prof. M. Piotrowska
Dr A. Siwiak
119
Sp. Ipk.
Kulturowe metamorfozy
ciała
17.00-18.30
Performans
Prof. J. Wachowski
Prof. E. Kalemba-Kasprzak
119
ST
Współczesne badania
humanistyczne
18.45-20.15
Prof. J. Wachowski
119
118
I rok 2° MIiW
Godz.
Poniedziałek
Środa
Wtorek
Piątek
Czwartek
Sp. operologiczna
8.00-9.30
Sp. operologiczna
Sztuka współczesna
Dr Michał Krawczak
9.45-11.15
119
Sztuka współczesna
Dr Michał Krawczak
11.30-13.00
119
13.30-15.00
Media interaktywne
j. angielski
Mgr J. Alejski
mgr B. Mordarska
119
15.15-16.45
118
Media interaktywne
Performans medialny
Dr M. Krawczak
Prof. Jacek Wachowski
Dramat i scenariusz
widowiska
Dr T. Kowalski
119
119
119
Dramat i scenariusz
widowiska
17.00-18.30
Dr T. Kowalski
119
18.45-20.15
II rok 2° MIiW
Godz.
Poniedziałek
Środa
Wtorek
Piątek
Czwartek
Sp. operologiczna
8.00-9.30
Kultura i technologia
Sp. operologiczna
Dr M. Krawczak
9.45-11.15
11.30-13.00
Dramaturgia mediów
119
Kultura i technologia
Prof. R. Przybylski
Dr M. Krawczak
119
13.30-15.00
119
Seminarium
Laboratorium mediów
Prof. J. Wachowski
Prof. R. Przybylski
119
119
Laboratorium mediów
Seminarium
15.15-16.45
Prof. E. Kalemba-Kasprzak
Mgr P. Janicki
(w ustalonych terminach)
113
119
Dramaturgia mediów
17.00-18.30
Dr M. Krawczak
119
18.45-20.15
Download