WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Istnieje dla was już 6 lat

advertisement
Burmistrz Dzielnicy
JACEK DUCHNOWSKI
Powierzchnia Dzielnicy:
79,71 km²
Liczba mieszkańców Dzielnicy:69 815
Dane kontaktowe dla mieszkańców:
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa.
Telefon informacji : (22) 44 37 000
www.wawer.warszawa.pl
NAJWIĘKSZA ZIELONA DZIELNICA WARSZAWY
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
Istnieje dla was już 6 lat !!!
Funkcjonujemy od listopada 2004 roku, nazywamy siebie często
wydziałem pierwszego kontaktu, bo to właśnie w WOM następuje
rozpoczęcie oraz zakończenie każdej urzędowej procedury, za którą
kryje się konkretna ludzka sprawa
Na codzień w swej pracy kierujemy się zasadą 3 „K” i obsługujemy klientów:
KULTURALNIE
KOMPETENTNIE
KOMPLEKSOWO
OPINIE KLIENTÓW URZĘDU
Potwierdzeniem naszego zaangażowania w pracę są liczne pozytywne
wpisy do księgi opinii klientów Urzędu, która jest wyeksponowana na
punkcie informacyjnym.
URZĄD OTWARTY NA OBYWATELI
Codziennie wawerski WOM odwiedza ok. 1200 interesantów w sprawach różnych
począwszy od najprostszej informacji o numer telefonu, skończywszy na złożeniu
wniosku w bardziej skomplikowanej procedurze jaką jest np. podział nieruchomości.
URZĄD OTWARTY NA OBYWATELI
Obsługa mieszkańców odbywa
się w dwóch przestrzennych
salach na parterze budynku
urzędu.
URZĄD OTWARTY NA OBYWATELI
W głównym budynku urzędu
znajduje się informacja ogólna,
punkt podawczo- odbiorczy, gdzie
interesanci mogą złożyć krótkie
podania i wnioski oraz odebrać
gotowe dokumenty bez
konieczności pobierania biletu
kolejkowego.
Obok znajdują się stanowiska ds. informacji
o podatkach lokalnych, ds. działalności
gospodarczej i zasobów lokalowych oraz
stanowiska kasowe.
W tej części budynku znajduje się także
kancelaria, która zajmuje się rejestracją
oraz wysyłką całej korespondencji
wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu.
URZĄD OTWARTY NA OBYWATELI
Druga sala obsługi bezpośredniej to stanowisko
informacyjne będące zarazem punktem
wypełniania wniosków, oraz trzy duże działy
zintegrowanych stanowisk:
I ds. komunikacji,
II ds. geodezji, architektury, infrastruktury ochrony
środowiska i nieruchomości,
III ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.
UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW URZĘDU
Jeśli chcemy dokonać meldunku, wymiany
dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu
rejestracyjnego pojazdu, zmiany w operacie
ewidencji gruntów, ewidencji działalności
gospodarczej , wystarczy że pobierzemy raz
numerek, którym będziemy przekierowani na
konkretne stanowiska bez konieczności ustawiania
się kilka razy do różnych stanowisk.
UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW URZĘDU
W naszym WOM-ie wprowadziliśmy wiele udogodnień dla interesantów takich jak
np. skarbomat, pokój dla rodzica z dzieckiem, punkt ubezpieczeń. Kupując
samochód dokonać można w naszym urzędzie nie tylko jego rejestracji, ale także
ubezpieczenia oraz złożenia odpowiedniej deklaracji wraz z opłatą do Urzędu
Skarbowego.
UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW URZĘDU
Uprzywilejowane miejsca parkingowe,
pokój dla rodzica z dzieckiem,
obsługiwanie rodziców z małymi
dziećmi, osób niepełnosprawnych oraz
starszych poza kolejnością, kącik
malucha, są przykładami otwierania się
Urzędu na potrzeby mieszkańców i ich
pociech – przyszłych dorosłych
obywateli.
UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW URZĘDU
Mieszkańcy przychodzący do Urzędu Dzielnicy
Wawer z dziećmi mogą swobodnie załatwić
sprawy, a w tym czasie ich pociechy korzystają
z kącika maluch i na pewno się nie nudzą w
stworzonej specjalnie dla nich przestrzeni.
KOMPLEKSOWO I KOMPETENTNIE
Utworzenie stanowisk zintegrowanych
jest kolejnym etapem rozwoju
wawerskiego WOM-u – dążeniem do
uniwersalizacji w obrębie stanowisk i
poszerzaniem zakresu kompetencji
przez ambitnych pracowników.
EDUKACJA OBYWATELSKA
NAJMŁODSZYCH
Stało się już tradycją, że Burmistrz
Dzielnicy Jacek Duchnowski spotyka
się również z najmłodszymi
wawerczykami w celach
edukacyjnych. Takie wizyty zazwyczaj
rozpoczynają się od Wydziału Obsługi
Mieszkańców. Dzieci pobierają
numerki do wybranych stoisk i bawią
się w klientów.
Dowiadują się np. jaka jest procedura
towarzysząca rejestracji pojazdu, jakie są
wymagane dokumenty podczas rejestrowania
działalności gospodarczej, zwiedzają urzędowe
archiwa
Następnie odbywają się spotkania z burmistrzem
Jackiem Duchnowskim, który zawsze jest ciekaw,
kim chcą być przedszkolaki w dorosłym życiu. Na
jednym ze spotkań okazało się, że największej
liczbie przedszkolaków marzy się prestiżowe
stanowisko prezydenta Warszawy.
WOM W STATYSTYCE
Aktualnie wydział tworzy 18 pracowników, którzy w skali roku udzielają
400.000 informacji. Dziennie jeden pracownik średnio obsługuje
bezpośrednio lub telefonicznie ok. 90 osób
W dzielnicy Wawer najbardziej „popularne” wśród interesantów są działy:
ZAPRASZAMY DO WAWRA
Warto mieszkać w Wawrze ponieważ:
- jest zieloną dzielnicą Warszawy,
- posiada doskonale zorganizowaną służbę zdrowia w tym Instytut
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” , Instytut Kardiologii
profesjonalne placówki na skalę światową,
-ma wiele miejsc do czynnej rekreacji, ścieżki rowerowe,
baseny, korty tenisowe, boiska sportowe,, 34% terenów
leśnych w tym rezerwat przyrody i park krajobrazowy
-można mieć tu dom z ogródkiem...... oraz
- sprawnie funkcjonujący Wydział Obsługi
Mieszkańców, w którym nie stoi się w kolejkach
Opracowanie: Grzegorz Narojczyk, Anita Kopcińska
Download