Badanie obwodów elektrycznych

advertisement
Ćwiczenie nr 3 - Badanie obwodów elektrycznych
INSTRUKCJA
Cel ćwiczenia:
Zapoznanie się z elementami obwodów elektrycznych.
Zapoznanie się obsługą amperomierza i woltomierza.
Zagadnienia wstępne:
 Prawo Ohma.
 Co to jest jeden om.
 Opór przewodnika.
 Prąd elektryczny.
 Natężenie prądu.
 Co to jest amper.
 Graficzne symbole elementów obwodów elektrycznych.
Przyrządy:
 zasilacz prądu stałego,
 woltomierz,
 amperomierz,
 wyłącznik,
 przewody,
 3 x żarówka,
 opornik suwakowy.
Przebieg ćwiczenia:
1. Złożyć obwód według schematu nr 1 zamieszczonego poniżej.
2. Do pomiarów zastosować segment z żarówką.
3. Używając przełącznika trzykrotnie zmierzyć napięcie i natężenie w
układzie.
4. Do obwodu dołączamy szeregowo następną 1 żarówkę i 2 żarówki
powtarzając czynność 3.
5. Wyniki pomiarów notujemy w tabelce pomiarowej.
6. Następnie montujemy układ według schematu nr 2 i powtarzamy
czynności 2, 3, 4 i 5.
7. Złożyć obwód według schematu nr 3.
8. Następnie przeprowadzamy pomiary dla opornika suwakowego
pięciokrotnie zmieniając napięcie w układzie za jego pomocą.
9. Wyniki pomiarów notujemy w tabelce.
Opracowanie wyników:
1. Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji
wzoru.
2. Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.
3. Porównać wartości napięcia i natężenia prądu dla wyników pomiarów
obwodu nr 1 i nr 2.
4. Obliczyć opór jednej, dwu i trzech żarówek.
5. Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.
6. Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie
średnie).
7. Przeanalizować jak wpływa długość przewodnika na natężenie prądu
biorąc pod uwagę wyniki uzyskane z obwodu nr 3.
8. Sporządzić wykres długość przewodnika do natężenia prądu w
obwodzie nr 3.
9. Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w
sprawozdaniu.
Sprawozdanie powinno zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.
Część teoretyczna
Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematami badanych układów)
Opracowanie wyników
Wykres zależności długości natężenia od długości przewodnika
Własne wnioski
UWAGA!!! Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu
komputerowego np. MS WORD
Schemat połączeń nr 1
Schemat połączeń nr 2
Schemat połączeń nr 3
Tabelka pomiarowa
Lp.
U
[V]
I
[A]
Lp.
I
[A]
1
2
3
średnia
1
2
3
4
5
średnia
U/I
[V/A]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards