Ciepło czy zimno?

advertisement
Scenariusz eksperymentu pochodzi z portalu Klubów Młodego Odkrywcy : www.kmo.org.pl
Link do elektronicznej wersji scenariusza: www.kmo.org.pl/scenariusze/181
Ciepło czy zimno?
autor: Klub Młodego Odkrywcy dziedzina: Biologia dział: Ciało Człowieka
min ilość osób potrzbna do realizacji: 4 szacowany czas: 30 min szacowany koszt: 0 zł
składniki:
kostki zamarzniętej wody (lodu)
gorąca woda (ok. 60 oC)
zimna woda, pięć szklanek
pięć termometrów laboratoryjnych, pisak do folii
przebieg:
Ustawiamy szklanki w szeregu i numerujemy pisakiem do folii. Jedna osoba z grupy pozostaje przy szklankach, pozostałe
zajmują się czymś innym.
Do szklanki 1 nalewamy zimnej wody i wrzucamy kostki lodu. Do szklanki 2 nalewamy gorącej wody. Do kolejnych szklanek
wlewamy mieszaninę wody gorącej i chłodnej, aby uzyskać jeszcze trzy inne temperatury (nie kolejno, według numerów, lecz
losowo). Termometrem dokonujemy jednoczesnego pomiaru temperatur w pięciu naczyniach i zapisujemy na kartce.
Prosimy pozostałe osoby z grupy. Ich zadaniem jest ustalenie kolejności ciepłoty, ale wg metody wyznaczonej z góry. Każdy
wkłada palec wskazujący lewej ręki do szklanki nr 1, a palec wskazujący prawej ręki do szklanki nr 2, następnie oba palce
wkłada do szklanki nr 3. Ponownie wkłada palec wskazujący lewej ręki do szklanki nr 1, a palec wskazujący prawej ręki do
szklanki nr 2 i oba palce do szklanki nr 4. I znowu wkłada palec wskazujący lewej ręki do szklanki nr 1, a palec wskazujący
prawej ręki do szklanki nr 2 i oba palce do szklanki nr 5. Każdy zapisuje swój ranking ciepłoty na kartce. Rankingi ujawniamy
jednocześnie po wykonaniu próby przez wszystkich w grupie.
pytania:
W jaki sposób człowiek odbiera bodźce cieplne?
Dlaczego w niektórych sytuacjach tracimy poczucie ciepła i zimna?
Od czego zależy odbiór bodźców ciepła i zimna?
Dlaczego rankingi ciepłoty różnią się od siebie?
słowa kluczowe:
woda ciepło temperatura zimno człowiek
strona 1/1
Download