komunikat w sprawie zbiórki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we

advertisement
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZBIÓRKI NA RZECZ OFIAR
TRZĘSIENIA ZIEMI WE WŁOSZECH
Drodzy Diecezjanie,
niedawne trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech przyniosło ze sobą śmierć
wielu osób i poważne straty materialne. Mieszkańcy terenów dotkniętych
kataklizmem stracili swoje domy i cały dobytek.
Niemal od razu do Włoch zaczęła napływać pomoc. Również Diecezja
Zielonogórsko-Gorzowska pragnie włączyć się w ten strumień ludzkiej
solidarności i pośpieszyć z pomocą ofiarom tragedii.
W najbliższą niedzielę 18 września br. przed wszystkimi kościołami
zbierać będziemy do puszek datki przeznaczone na ten cel.
Już dzisiaj dziękuję Wam, drodzy Diecezjanie, za ten znak jedności
i miłości wobec cierpiących braci i sióstr, którzy znaleźli się w tak wielkiej
potrzebie. Zachęcam Was także do modlitwy w intencji poszkodowanych
mieszkańców Włoch. Dla żywych prośmy o siłę do przezwyciężenia skutków
kataklizmu, a dla zmarłych o dar Bożego miłosierdzia.
Wdzięczny za wszystkie dowody Waszej wrażliwości na ludzką biedę,
ogarniam Was pasterską miłością i z serca błogosławię.
+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko – Gorzowski
Powyższy Komunikat należy odczytać wiernym w ramach ogłoszeń parafialnych w
niedzielę 11 września 2016 r. Ofiary zebrane w niedzielę 18 września br. powinny zostać
przekazane do poniedziałku 26 września br. na konto Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej:
BZ WBK S.A. II O. Zielona Góra
08 1090 1636 0000 0001 0345 8964
z dopiskiem „WŁOCHY”.
Ponadto w modlitwie wiernych podczas mszy św. w niedzielę 18 września br. należy
dołączyć wezwanie w intencji ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.
+Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski
Zielona Góra, 9 września 2016 r.
Znak: B2-19/16
Download