SIEMENS AS

advertisement
SIMATIC NET –
Przemysłowe sieci komunikacyjne
Otwarte sieci komunikacyjne w
zastosowaniach przemysłowych
SIEMENS
SIMATIC NET –
Sieci przemysłowe cel i zastosowania
Poczynając od łączenia prostych urządzeń polowych ...
... poprzez integrację
wszystkich systemów sieciowych
na poziomie zakładu
SIEMENS
SIMATIC NET –
Sieci przemysłowe cel i zastosowania
Sieci stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest komunikacja
i przetwarzanie danych pomiędzy urządzeniami polowymi, a
systemami sterowania, jak również systemami wizualizacji danych HMI ...
Sieci pozwalają zminimalizować czas uruchamiania systemu , dzięki
standaryzowaniu protokołów komunikacyjnych ...
SIEMENS
Możliwości komunikacyjne sterownika
S7-200
SIEMENS
Komunikacja w sieciach z S7-200
Point-to-Point-Interface (PPI) Master/Slave
Netzwerk

W sieci PPI mogą pracowac zarówno sterowniki S7-200 jak
również panele TD200. Podlaczenia do sieci sterownikow S7200 odbywaja się poprzez zintegrowane zlacza
komunikacyjne. Max licza uczestników 126
S7-200
TD-200
PPI siec
S7-200
SIEMENS
S7-200
Definiowany przez użytkownika protokół ASCII
Podłączenia urządzeń ze złączem szeregowym

Definiowany przez użytkownika free ASCII Protokoll
umożliwia podłączenie innych urządzeń pracujących w tym
standardzie jak np.. Czytniki kodów paskowych

Transfer danych od 300 Bit/s do 38.4 KBit/s, połączenie RS485 lub RS-232 za pomocą kabla PC/PPI
S7-200
Definiowany przez
użytkownika ASCII Protoł
PC
SIEMENS
drukarka
Czytnik
kodu
modem
PROFIBUS DP Slave Modul EM277
 Pozwala na podłączenie S7-200 jako uczestnika sieci Profibus DP
 Prędkość komunikacji do 12 MBit/s (z autodetekcją)
 Max. 126 urządzeń na sieci (Profibus standard), 32 na segment
 Możliwość nastawy adresu w zakresie (0..99)
 Możliwa dodatkowo komunikacja MPI w trybie slave
(np. do komunikacji z panelem operatorskim)
SIEMENS
AS Interface Master Modul CP243-2
 Zgodnie ze specyfikacja V2.1 możliwość podlaczenia do 62 Slaves (A/BSlaves) w jednym segmencie
 Max. Czas cyklu 5 ms (dla 31 Slaves) lub 10 ms (dla 62 Slaves)
 Max dlugość kabla 100m (ze wzmacniaczem 300m)
 Moduł posiada dla przyciski do przełączania trybu pracy i statusu
 Moduł posiada diody LED`s jako wskaźniki pracy urządzeń typu slave,
diagnostyki bledow, i diagnostyki komunikacji
 CP 243-2 jest masterem klasy M1e ;
SIEMENS
Modem EM241
Możliwości komunikacyjne

Modem komutowany do sieci telefonicznej analogowej

Możliwość zdalnej komunikacji z S7-200 w trybie teleserwis czyli
możliwość połączenia z odległym PLC poprzez Step7 Micro/WIN32SP4 ,
zdalne programowanie i diagnostyka programu użytkownika

Komunikacja w trybie Modbus Master/Slave

Możliwość wymiany danych pomiędzy CPU-CPU 100 MW (słów danych )
Modem EM241
SIEMENS
SIMATIC NET – Industrial
Ethernet
Cechy
Produkty pracujące w standardzie RJ45 oraz TP
Fast Ethernet (100 Mbit/s)
Switching
Redundancja sprzętowa transmisji
Internet, Multimedia
Industrial Wireless LAN
Fast Connect
Ethernet przemysłowy - Industrial Ethernet
Sieć do zarządzania danymi
SIEMENS
CP243-1 procesor komunikacyjny sieci Ethernet
CP 243-1
dla S7-200
SIEMENS
SIMATIC NET – Industrial
Ethernet
Produkty
Medium transmisyjne kabel, FO
Elementy sieciowe - switch
Procesory komunikacyjne
dla PLC SIMATIC – CP243-1
Karty sieciowe dla PC
SIMATIC NET Software
IE/PB Link
SIEMENS
SIMATIC NET – Industrial
Ethernet
Karty do PC
Karty PCMCIA
- wydajne i pewne
CP 1512
System operacyjny
Windows NT, Windows 2000, XP
Obsługa Plug & Play
-driver dla środowiska Windows
Sofnet
CP 1612
Transmisja 100 Mbit/s
Sieć redundantna
SIEMENS
CP 1613
CP 1515
Przykład zastosowania - zdalne
programowanie
MicroWIN V3.2SP4
S7-200 + Ethernet CP
243-1
SIEMENS
S7-200 + Ethernet CP
243-1
S7-200 + Ethernet CP
243-1
Przykład zastosowania - przetwarzanie i
archiwizacja danych
•WinCC dostęp
poprzez OPC
•Przetwarzanie i
archiwizacja danych
za pomocą Excel
S7-200 + Ethernet CP
243-1
SIEMENS
S7-200 + Ethernet CP
243-1
Przykład zastosowania - wymiana danych
pomiędzy sterownikami
S7-200 + Ethernet CP 243-1
S7-200 + Ethernet CP 243-1
SIEMENS
S7-300 +
CP 343-1
S7-400 +
CP 443-1
Przykład zastosowania - komunikacja
bezprzewodowa w sieciach LAN
Bezprzewodowy
LAN
MicroWIN
PC + PCMCIA - LAN
Zdalne serwisowanie
i diagnostyka
S7-200 + Ethernet CP
243-1
SIEMENS
Przykład zastosowania - komunikacja w
sieciach rozległych WAN
•Standardowy kabel
ModemRouter
Sieć nr. 1
S7-200 + Ethernet CP
243-1
SIEMENS
•Internet
ModemRouter
Sieć nr. 2
S7-200 + Ethernet CP
243-1
Przykład zastosowania - inteligentny interfejs
komunikacyjny
AS-i Master
+
S7-200 + Ethernet CP
243-1
Profibus Slave
+
Modem
+
SIEMENS
Np. Telefon, ...
Przykład zastosowania - przetwarzanie
sygnałów obiektowych
Przetwarzanie sygnału
•Standardowe czujniki/elementy wykonawcze
•Urządzenia inne (Freeport)
(Barcode, Drives,......)
Możliwość podłączenia do sieci, urządzeń
nie posiadających złącza Ethernet
S7-200 + Ethernet CP
243-1
np. skaner
np. czujnik
temperatury
SIEMENS
Przykład zastosowania - komunikacja i
przetwarzanie danych w automatyce budynków
Poziom zarządzania informacją
Poziom 1
Poziom 2
Urządzenia wykonawcze i sterowanie
Ogrzewanie
SIEMENS
Solar
Klimatyzacja
SIMATIC NET – Industrial Ethernet
Przykładowa aplikacja
CP1613
CP443-1 CP443-1
CP343-1 CP243-1
CP443-1 CP443-1
CP343-1
10 Mbit/s
100 Mbit/s 100 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
100 Mbit/s
SIEMENS
CP 243-1 IT procesor komunikacyjny
sieci Ethernet/Internet
SIEMENS
CP243-1-IT Internet CP dla S7-200
CP 243-1-IT dla S7-200
LED dioda
MAC Address
+24VDC
SF
RUN
Link
RX/TX
STOP
złącze S7-200
Złącze zasilania
SIEMENS
RJ45-złącze dla Ethernet
CP243-1-IT Internet CP dla S7-200
SIEMENS
 TCP/IP


 8 połączeń typu S7-Communication


 1 połączenie dla Micro/WIN


 każde połączenie typu Server lub Client


 S7-Communication (XPUT oraz XGET) supported


 OPC-Client dostęp za pomocą funkcji READ
WRITE (Server)




 do 32 data transfer na jedno połączenie


 do 212 bytes na data transfer


 konfiguracja i diagnostyka przez Industrial Ethernet


 BOOTP obsługa serwerów


 „Plug-and-Play“


 konfiguracja zapamiętana w PLC


 Możliwość wysłania do 32 e-mails
---

 FTP file transfer (client/server)
---

 HTML możliwość wpisania do CP243-1IT kodów HTML
---

oraz
CP243-1 IT Internet CP dla S7-200
Uwagi związane z stosowaniem CP243-1 IT
CPU
Wersja firmware
max.ilość modułów
CPU 221
Not possible
Not possible
CPU 222
> FW 01.10
Max. 2 (1)
CPU 224
> FW 01.10
Max. 7 (1)
CPU 226
> FW 01.00
Max. 7
CPU 226XM
> FW 01.00
Max. 7
PLC 222 i 224:
Począwszy od wersji firmware 01.21 wszystkie jednostki
obsługują CP243-1IT . W przypadku wersji firmware < 01.21
procesor CP243-1IT obsługiwany tylko na pozycji 0 (tylko
jeden moduł komunikacyjny )
SIEMENS
Przykład połączenia za pomocą usługi E-mail
SIEMENS
Przykład połączenia za pomocą usługi S7
SIEMENS
Przykład połączenia za pomocą usługi FTP
SIEMENS
Internet-Wizard - przykład parametryzacji usługi
E-mail
 Wymagane jest
podanie wszystkich
nagłówków z wyjątkiem
pola Do wiadomości
 Nazwy zmienych
symbolicznych mogą
być zmieniane
 Nazwy symboliczne
e-mail umieszczane są
w tabeli symboli
 Może być
skonfigurowanych do 32
e-mail
 Czerwony przycisk
oznacza że e-mail jest
skonfigurowany
Konfiguracja E-mail
Deklaracja
zmiennej
przypisan
ej do
e-mail
 Ograniczenia w ilości przesyłanych znaków za pomocą usługi e-mail:
 E-mail do 1024 znaków
 Temat do 128 znaków
 Do wiadomości do 1024 znaków
 Brak limitu na ilość przesyłanych danych (ograniczeniem e-mail jest
ilość przesyłanych znaków).
SIEMENS
Internet-Wizard - przykład parametryzacji usługi
FTP
 FTP Wybór funkcji:
 Odczyt pliku z FTP Server
 Zapis pliku do FTP Server
 Kasowanie pliku na FTP server
 Adres początkowy i ilość
danych przewidzianych do
przesłania
 Wskaźnik
wskazuje na
aktywację usługi
FTP.
 Może być ustalonych do
32 funkcji dla client-a
Każda funkcja posiada
nazwę symboliczną i
zapisana jest w tabeli
symboli, celem użycia w
programie.
 Czerwony przycisk
informuje, która z funkcji jest
aktualnie użyta.
Adres IP
urządzenia
docelowego
FTP.
Konfiguracja FTP Client
 W konfiguracji FTP, CP243-1 IT jest klientem.
 Wizard umożliwia skonfigurowanie stacji jako oddalony FTP
Serverem może być każde urządzenie które posiada wbudowany FTP serwer
 Server posiada zdolność zapisu i odczytu danych
SIEMENS
Internet-Wizard
 Symbole użyte
ETHx_SYM w tabeli symboli
słożą do parametryzacji
połączeń Internetowych
 Dla każdego E-mail
 Dla każdej operacji FTP
 Dla połączenia peer-topeer Server/Client
 Dla połączenia peer-topeer Data transfer
CP_Ready jest zał. ON
jeżeli CP jest gotowy do
pracy
EN jest zał ON w
każdym cyklu
CH_Ready jest to
status połączenia
Error błedy w
połączeniu CP
CONTROL (CTRL)
EN zał funkcję
Done jest zał na ON po
wysłaniu e-mail
START inicjalizuje
wysłanie e-mail
 ETHx_CTRL Załącza i
inicjalizujem moduł CP243-1
Ethernet *
Mail jest wskaźnikiem do
Error pokazuje status
wykonania funkcji
maila , który ma być wysłany
 ETHx_EMAIL Jest
wykorzystane do przesłania
E-maila
Abort set to ON
zaniechanie wysłania e-mail
E-MAIL
(IT CP sends an E-mail)
 ETHx_FTPC Jest
EN zał. funkcję
wykorzystane do inicjalizacji
FTP przesyłu danych
START Inicjalizuje
usługę FTP
pomiędzyS7-200 i
partnerem FTP
Op jest wskaźnikiem do
Done is Onjest ustawiany po
otrzymaniu przez partnera sygnału
potwierdzenia
Error status
wykonania funkcji
FTP task.
* Powinien być wywoływany co cykl pracy CPU
SIEMENS
Abort set to ON
zaniechanie usługi FTP
FTP
(Performs FTP Task)
Przykłady aplikacji
Obróbka drewna
Przenośniki taśmowe
Sterowanie pomp
Dozowanie surowców
SIEMENS
Systemy klimatyzacyjne/ zabezpieczeń
Download