instrukcja obsługi

advertisement
Nowoczesne Technologie dla Wymagających
orllo.pl
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
ORLLO NV400
I.
WSTĘP:
Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktu
ORLLO.
Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące
specyfikacji technicznej i obsługi urządzenia, jego
funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.
Należy uważnie przeczytać treść niniejszej
instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem.
Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania i korzystania z
urządzenia.
Życzymy Państwu zadowolenia z użytkowania
urządzenia.
1
II.
CECHY
ORAZ
FUNKCJE
Cechy i funkcje urządzenia:





URZĄDZENIA














Podgląd na żywo
Zapis zdjęć i filmów
Bezprzewodowa łączność WIFI
Regulowana szybkość przemieszczania głowicy
Tryb nocny – 11 diód podczerwonych IR,
automatyczne przełączenie dzień/noc
Progresywny sensor CMOS
Czujnik ruchu
Wbudowany mikrofon i głośnik
Powiadomienia alarmowe
Dwukierunkowa komunikacja
Możliwość nagrań na dysk komputera lub na kartę
pamięci
Polska aplikacja na komputer PC
Polska aplikacja na system Android i IOS
Obsługa przez stronę WWW
Możliwość ustawienia kilkunastu pozycji
predefiniowanych
Ustawienia daty i godziny nagrania
Prosta obsługa
Dostęp z każdego miejsca na świecie
Łatwy montaż na ścianie/suficie
2
III.
OPIS
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
Specyfikacja Techniczna:
 Sensor 1/4inch 1.0MegaPixel Progressive CMOS
 System LINUX OS
 Rozdzielczość: HD 1280x720p VGA 640x480, QVGA
320x480
 Kodowanie: H.264
 Ilość klatek : do 25FPS
 Kąt widzenia : 95°
 Soczewki: 4.2mm / F 2.8
 Kąt obrotu: 355° w poziomie i 90° w pionie
 Tryb nocny: 11 IR LED 850nmɸ5mm (zasięg do
10m),Dual Filter
 Komunikacja wsparcie dla: TCP/IP, HTTP, SMTP,
FTP, DHCP, DNS, DDNS, , P2P
 Wejście sieciowe: 10Base-T/100Base-TX, RJ45
 Sieć bezprzewodowa: Wi-Fi standard: 802, 1lb/g/n
 Szyfrowanie WiFi: WEP, WPA, WPA2
 Napięcie: DC+/-5V
 Wbudowany mikrofon i głośnik
 Wyjście: 1-kanałowe wyjście audio(jack 3.5mm)
 Slot kart TF do 32GB
 Wbudowany czujnik ruchu
 Dwukierunkowa łączność audio (intercom)
 Dostosowanie obrazu: Jasność i kontrast
 Temperatura użytkowania: -10-70°C, wilgotność
10-90%
 Temperatura przechowywania: -30-70 wilgotność
5-90%
3
III.
OPIS
TECHNICZNY
URZĄDZENIA
4
IV.
PODŁĄCZENIE
Kamerę należy podłączyć przy pierwszej instalacji
przewodem sieciowym (przewód załączony razem z
kamerą) do gniazda LAN routera. Należy stabilnie i
nieruchomo postawić kamerę. Następnie wpiąć między
kamerę, a router kabel sieciowy i podłączyć zasilacz do
kamery. Kamera po wykryciu podłączenia zacznie się
kalibrować. Należy odczekać około 2min, w tym czasie
następuje podstawowa konfiguracja i nadanie numeru IP
kamerze.
Dalsza konfiguracja kamery odbywa się poprzez
komputer lub urządzenie mobilne.
Zachęcamy do zapoznania się również z instrukcją wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=T7Gm5_SQ65s
5
V.
PRZED
PIERWSZYM
UŻYCIEM
Przed Pierwszym Użyciem Urządzenia:
1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby
odpowiednio obsługiwać i użytkować urządzenie.
2. Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie
promieniowania słonecznego ani wysokich temperatur.
3. Urządzenie należy przechowywać, użytkować w suchym,
pozbawionym wilgoci i wody miejscu. Temp użytkowania -10° do
70°
4. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia może to powodować nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt
działa nieprawidłowo należy go odesłać do serwisu.
5. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia
urządzenia. Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki.
6. Obiektyw należy utrzymywać w czystości, zabrudzony wpływa na
jakość nagrań.
WAŻNE:








Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub
uaktualnień. Produkt rzeczywisty może różnić się od produktu
podglądowego.
Kamera IP nie może być umieszczona blisko routera - może
powodować sprzężenia i niewłaściwe działanie .
Zapomniałeś nazwy użytkownika i hasła-zresetuj kamerę do
ustawień domyślnych. Podłącz kamerę do zasilania, a później
naciśnij przycisk reset przez około 1min. Domyślny użytkownik to:
admin hasło 12345
Maksymalna odległość wewnątrz budynku od sieci WIFI do 30 m w
zależności od przeszkód, które tłumią sygnał
Po znalezieniu kamery w aplikacji na PC, kamera pokazuje się ale
jest czerwony punkt i tryb offline. Zresetuj kamerę do ustawień
domyślnych. Zresetuj router sieciowy, odczekaj około 90 sekund na
przypisanie kamery i ponownie sprawdź kamerę w aplikacji na
swoim komputerze PC.
Jeśli kamera nie chce działać na sieci WIFI, sprawdź wprowadzoną
nazwę sieci SSID i hasło.
Kamerę należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
Użytkownika i hasło należy zmienić dopiero po pierwszej
konfiguracji kamery
6
VI.
KONFIGURACJA
URZĄDZENIA
Uruchamianie i konfiguracja z komputerem PC
Po poprawnej instalacji kamery i podłączeniu do routera sieci LAN, należy
odczekać około 2min. Po tym czasie można rozpocząć konfigurację kamery
z poziomu komputera PC z systemem WINDOWS.
Aby rozpocząć konfigurację kamery należy pobrać oprogramowanie
znajdujące się na stronie:
http://orllo.pl/instrukcje/ORLLO-ROCAM.exe
Po zainstalowaniu ORLLO-ROCAM.exe na komputer, powinna pokazać się
ikona programu:
Po otworzeniu programu domyślnie pokaże się miejsce na podgląd z 4
kamer IP. Z lewej strony wyświetlane jest menu kamery wraz z możliwością
wprowadzania zmian w jakości video. Z lewej strony w dolnej części
pokazywana jest aktualna lista dodanych kamer (pod napisem ALL).
7
VI.
KONFIGURACJA
URZĄDZENIA
8
VI.
DODAWANIE KAMERY
KONFIGURACJA
URZĄDZENIA
Aby dodać nową kamerę wybieramy z górnego menu : [SYSTEM→ LISTA
KAMER]
Uruchomi nam się narzędzie dodawania / usuwania / edycji kamer.
Kamera jeżeli jest w tej samej sieci może zostać znaleziona
automatycznie : [OTWÓRZ WYSZUKIWANIA KAMERY →SZUKANIE]
Jeżeli kamera została znaleziona, jej ID, nazwa ,adres IP oraz port pojawi
się na liście- [oznaczenie nr
].
Dwukrotnie klikamy w znalezioną kamerę. Pokazuje nam się okno, w
którym należy podać nazwę i hasło ( domyślnie nazwa użytkownika:
admin i hasło : 12345 ) [oznaczenie nr
] Następnie klikamy OK,
kamera powinna pokazać się na górze okna [ oznaczenie nr
9
]
VI.
KONFIGURACJA
Po poprawnym dodaniu kamery zamykamy okno wyszukiwania.
W Panelu głównym programu w lewej dolnej części pod napisem ALL
pojawi się dodana kamera wraz z ustawioną nazwą.
URZĄDZENIA
Dodane Kamery
Następnie należy dwukrotnie kliknąć na kamerę, zacznie się łączenie i pokaże się
podgląd z kamery. Prawidłowe działanie sygnalizuje zielone kółko przy nazwie.
Czerwone kółko oznacza kamerę w trybie offline,
10
Przełączenie kamery na sieć bezprzewodową WIFI
VII.
Przełączenie na
Aby przełączyć kamerę na sieć WIFI należy wybrać Ustawienia w
podglądzie kamery[
ustawień WiFi.
], a następnie przejść na samym dole do
sieć
WIFI
Należy przeskanować sieć w pobliżu kamery [Szukaj], wybrać odpowiednią
sieć WIFI, która pokaże się w oknie z prawej strony.
Następnie, należy dwa razy kliknąć na właściwą sieć . Nazwa sieci powinna
pokazać się w polu SSID. Kolejny krok to podanie hasła sieci, które należy
wprowadzić w polu [Hasło sieci WiFi] .Dalej należy kliknąć na [Ustaw] aby
zapisać zmiany.
Kamera automatycznie dostosuje się do ustawień sieci bezprzewodowej i
zacznie się kalibrować. Czas kalibracji to około 2min.
Po ustawieniu sieci WIFI i kalibracji należy odłączyć kamerę od przewodu
sieciowego, kamera skomunikuje się z ustawioną siecią WIFI i jeżeli
ustawiona zostało poprawna nazwa i hasło – po kilku sekundach połączy
się z nią. Jeśli podgląd nie będzie dostępny, należy dwukrotnie kliknąć na
dodaną kamerę lub jeszcze raz przejść do ustawień sieci WiFi.
11
VIII.
Podstawowe informacje i status kamery
USTAWIENIA
OGÓLNE
Ustawienia czasu
Sieć , adres IP, Maska, DNS Server, http Port
12
IX.
USTAWIENIA
KARTY PAMIĘCI
I
NAZWY
UŻYTKOWNIKA
Nagrywanie na kartę pamięci
Po włożeniu karty pamięci microSD do kamery należy ją sformatować
używając przycisku ->[FORMAT] . Po sformatowaniu powinna się pokazać
całkowita pojemność karty. (Jeżeli karta nie będzie nadal widoczna należy
kartę wyjąć z kamery i sformatować ją na komputerze, gdy karta nadal nie
jest rozpoznawalna proszę spróbować na innej karcie pamięci)
Dzięki zastosowaniu tabeli czasu możliwe jest zaplanowanie tygodniowego
schematu nagrywania z dokładnością do 15 min.
( karta pamięci microSD nie jest częścią zestawu– należy dokupić ją
dodatkowo).
Podgląd nagranych filmów na karcie pamięci możliwy jest tylko z aplikacji
mobilnej.
Kamera obsługuje maksymalnie kartę o pojemności 32GB – wystarcza to
na nagranie około 10 godzin w rozdzielczości 1280x720p.
Ustawienia zmiany nazwy użytkownika i hasła
Uwaga: Użytkownika i hasło należy zmienić dopiero po pierwszej
konfiguracji
13
X.
Uwaga:
Wysyłanie powiadomień na E-mail oraz FTP -niedostępne
USTAWIENIA
E-mail
FTP
14
XI.
USTAWIENIA
DDNS I PTZ
Ustawienia DDNS
Domyślnie ustawiona jest nazwa domeny, bez ustawienia dodatkowych
usług DDNS, bezpośrednio można
uzyskać dostęp poprzez domyślną domenę. Usługi DDNS obsługują
DynDns 3322,9299 itp.
Ustawienia PTZ
PTZ szybkość-ustawienia prędkości obrotowej kamery (wolno,
średnio, szybko).
Ustawienia pozycji predefiniowanych dostępne w aplikacji mobilnej lub za
pomocą przeglądarki internetowej.
15
XII.
Ustawienia Alarmu
USTAWIENIA
Alarmu
W programie nie ma możliwości zmiany czułości czujnika. Czułość można
zmienić tylko w aplikacji mobilnej.
16
XIII.
Nagrywanie na dysk komputera
Nagrywanie na
dysk komputera
Aby nagrać lub wykonać zdjęcie najpierw należy sprawdzić docelowy zapis
wideo i zdjęć co pokazane jest powyżej.
Następnie aby nagrać wideo na dysk w podglądzie kamery wybieramy
[
] , kiedy trwa nagranie ikona jest biała[
należy wybrać
.
17
]. Aby wykonać zdjęcie
XIV.
Używanie kamery za pomocą urządzeń mobilnych
APLIKACJA
Możliwość obsługi na telefonie z system iOS oraz Android
Aplikacja na system Android dostępna jest pod adresem:
MOBILNA
http://orllo.pl/instrukcje/ORLLO-ROCAM.apk
lub w Sklepie PLAY pod nazwą
 ORLLO ROCAM-polska wersja

YIPC- angielska wersja
Aplikacja na system IOS dostępna jest na stronie APP STORE pod nazwą
ORLLO lub YIPC
Jeśli w telefonie mamy zainstalowaną aplikację do odczytywania QR
kodów, możemy zbliżyć telefon do poniższych kodów, które
automatycznie przekierują nas do pobierania aplikacji ORLLO ROCAM
Przykładowa aplikacja do odczytywania QR kodów w sklepie PLAY to:
„Skaner QR kodów”
18
XIV.
APLIKACJA
MOBILNA
Używanie kamery za pomocą urządzeń mobilnych
Po zainstalowaniu i włączeniu aplikacji na telefon ukazuje nam się panel
główny aplikacji, w którym mamy możliwość zarządzania wieloma
kamerami. Z tej pozycji można dodawać kamerę, przejść do edycji kamer
(usuwanie kamer), przejść do opcji poszczególnej kamery lub wybrać
podgląd z jednej z kamer.
Dodanie kamery: Naciśnij w ekranie głównym Dodaj Kamerę – wypełnij
pola w kolejnym ekranie lub skorzystaj ze skanera QR kodów aby dodać
kamerę. Użytkownik(nazwa): admin Hasło: 12345.(Uwaga nazwę oraz
hasło należy usunąć i wprowadzić ponownie)->naciśnij [GOTOWE]. Po
naciśnięciu na miniaturkę podglądu pokazuje się obraz z kamery na
całym ekranie urządzenia. W tym momencie możliwe jest sterownie
kamerą i jej funkcjami.
Przejście do opcji kamery : naciśnij ikonę
w kółku przy dodanej
kamerze
Przejście do usuwania kamer : naciśnij (EDYCJA) w menu głównym,
przejdziesz do usuwania kamer.
19
XIV.
Dodawanie kamery przez aplikację mobilną
APLIKACJA
MOBILNA
Kamerę przez aplikację mobilną można dodać na trzy sposoby:
1) Ręczne przepisanie ID kamery, nazwy: admin i hasła: 12345
2) Zeskanowanie kodu, który znajduje się pod spodem kamery
3) Wyszukać kamerę jeżeli jest w tej samej sieci Wifi co kamera.
Po dodaniu kamery i naciśnięciu przycisku [Gotowe] kamera powinna
pokazać się w panelu głównym jako Połączona.
20
XIV.
APLIKACJA
Ustawienia w aplikacji mobilnej
Aby przejść do ustawień należy w panelu głównym nacisnąć przy dodanej
kamerze przycisk[
].
MOBILNA
Ustawienia WIFI
W ustawieniach WiFi możliwe jest przełączenie kamery na sieć
bezprzewodową. Aby to zrobić należy wejść do ustawień WiFi następnie
nacisnąć [Wyszukaj dostępne sieci WiFi]. Po wyszukaniu wybieramy
odpowiednią sieć WiFi routera , wpisujemy hasło sieci i naciskamy
[Gotowe]. Następnie należy odczekać około 2min, aż kamera się
skonfiguruje i przełączy na sieć WiFi. Po tych czynnościach odłączamy
przewód LAN od kamery.
21
XIV.
APLIKACJA
MOBILNA
Ustawienia Użytkownika
Ustawienia te umożliwiają zmianę nazwy użytkownika oraz hasła. Zmiany
można dokonać dopiero po pierwszej konfiguracji kamery. (pierwsza
konfiguracja domyślnie: nazwa użytkownika: admin hasło: 123435)
Ustawienia czasu
W tych ustawieniach możemy zmienić datę i godzinę kamery
22
XIV.
APLIKACJA
Ustawienia Alarmu
Możliwość ustawienia powiadomień na telefon po wykryciu ruchu,
włączenie syreny.
MOBILNA
Ustawienia Email
Ustawienia Email niedostępne
Ustawienia nagrywania na karcie pamięci
Możliwość ustawienia nagrań na karcie pamięci, która znajduje się w
kamerze
23
XIV.
Ekran główny podglądu z kamery
APLIKACJA
MOBILNA
Sprawdzenie alarmów ruchu
Po naciśnięciu przycisku
w panelu głównym aplikacji mamy dostęp
do wszystkich zarejestrowanych alarmów.
24
XIV.
APLIKACJA
MOBILNA
Przeglądanie wykonanych zdjęć
Po naciśnięciu przycisku
w panelu głównym aplikacji mamy dostęp
do zdjęć, które są zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu.
Przeglądanie filmów wideo
Po naciśnięciu przycisku
w panelu głównym aplikacji mamy
dostęp do wideo, które są zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu
(LOKALNE) oraz na karcie pamięci znajdującej się w kamerze(KAMERA).
Aby odtworzyć wideo z pamięci telefonu należy zainstalować odtwarzacz,
który należy pobrać ze Sklepu PLAY.
25
XV.
GWARANCJA
I WSPARCIE
PO
SPRZEDAŻY
Wsparcie Gwarancyjne i Posprzedażowe:
GWARANCJA
Produkty ORLLO objęte są gwarancją. Okres gwarancji na wszystkie
produkty firmy Orllo Electronics wynosi 12 miesięcy, o ile nie podano
inaczej. Oznacza to, że firma Orllo Electronics zapewni bezpłatne usługi
naprawcze w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.
Dokładamy wszelkich starań, żeby naprawy gwarancyjne produktów
realizowane były w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
ZWROT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo zwrotu
zakupionego produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 od otrzymania
produktu.
W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży jako firma/przedsiębiorca,
prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14
dniowego zwrotu nie przysługuje.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 24 czerwca 2014
r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość
jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a
Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, kupujący będzie zobowiązany do
pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do kupującego.
WSPARCIE POSPRZEDAŻOWE
Klienci Orllo Electronics mają możliwość korzystania ze wszechstronnej i
profesjonalnej pomocy technicznej. Przeszkoleni specjaliści ORLLO
odpowiedzą na pytania dotyczące funkcjonowania zakupionego
urządzenia i podejmą stosowne działania w celu rozwiązania problemu.
Kontakt z Działem Technicznym ORLLO:
Tel. 600 015 406 lub e-mail [email protected]
26
XVI.
ORLLO – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA WYMAGAJĄCYCH
OFERTA
Firma ORLLO jest dynamicznie rozwijającą się marką z produktami o
najwyższej jakości, wyrazistym stylu i przystępnej cenie.
ORLLO
Oferujemy wyjątkowe produkty, które są połączeniem elegancji,
wyrafinowania, wysokiej jakości wyrobu, nowoczesnych rozwiązań
technicznych i najnowocześniejszego design’u. Naszą ofertę kierujemy do
tych, którzy cenią wygodę elegancję oraz nowoczesny styl życia. Wśród
oferowanych produktów znajdują się wideorejestratory samochodowe,
kamery sportowe, kamery IP WiFi i szpiegowskie, głośniki mobilne,
lokalizatory GPS, smartwatche i inne.
Jesteśmy świadomi, iż sukces należy budować przede wszystkim na
zaufaniu i zadowoleniu Klientów. Pracownicy firmy postępują zgodnie z
kodeksem etycznym, który kładzie nacisk na profesjonalizm i orientację na
klienta. Głównym i najwyższym celem jest długoterminowe zadowolenie
klientów.
Orllo Electronics Polska ma wyraźny udział w rozwoju ogólnodostępnych
usług, poprzez wprowadzanie nowych standardów dla Klienta i w pełni
współpracuje z organizacjami handlowymi w poszczególnych krajach.
Obecnie firma współpracuje z szeroko znanymi w Europie Środkowej
firmami, zarówno na poziomie dostawcy produktów, jak i współpracy przy
różnych komercyjnych i niekomercyjnych projektach.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie orllo.pl
27
Download