KPOŚK

advertisement
Krajowy Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych (KPOŚK) –
realizacja, V aktualizacja, zmiany w
Prawie wodnym
Cedry Wielkie, 19 września 2016 roku
I.
Realizacja
KPOŚK
Uwarunkowania spełniania wymogów
przepisów UE
Wg. zapisów Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych – AKPOŚK 2015 (opublikowanym w Monitorze Polskim z
dnia 14 lipca 2016 r., poz. 652):
„Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG warunkami
koniecznymi do spełnienia przez aglomerację są następujące wymogi
dyrektywy:
I. Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada
przynajmniej ładunkowi generowanemu na ich obszarze.
II. Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od
wielkości aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z
każdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). W każdej oczyszczalni
zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM
wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów.
Uwarunkowania spełniania wymogów
przepisów UE
III. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania
ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100%
poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć
kanalizacyjną co najmniej na poziomie1):
• 95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,
• 98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000.
1) Niższe
wartości wskaźników (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%)
w piśmie KE z dnia 21 lutego 2014r.– wynika z późniejszych uzgodnień
przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Środowiska z przedstawicielami KE.
Uwarunkowania spełniania wymogów
przepisów UE
Zgodnie z wymogami prawa oraz interpretacją Komisji Europejskiej należy tak planować
granice aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały produkowany przez
aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany
na oczyszczalnię ścieków. Dlatego w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien
zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami
kanalizacyjnymi (% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Pozostali
mieszkańcy aglomeracji, nieobsługiwani przez zbiorcze systemy kanalizacyjne,
będą natomiast korzystać z innych systemów oczyszczania ścieków.
Oznacza to, że cały ładunek zanieczyszczeń powstających w aglomeracji powinien
być doprowadzany do oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź usuwany w
innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe
systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska. Każdy
przypadek stosowania systemów indywidualnych do odprowadzania bądź
odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu aglomeracji wymagać będzie
szczegółowych wyjaśnień. W każdym przypadku jednak oczyszczalnie
obsługujące aglomerację powinny być przystosowane do usuwania 100%
ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji.
Ocena realizacji KPOŚK
w województwie pomorskim
Aktualnie funkcjonuje 86 aglomeracji, w tym:
 3 aglomeracje w grupie ≥ 150 000 RLM: Gdańsk, Gdynia, Słupsk;
 1 aglomeracja w grupie ≥ 100 000 RLM i < 150 000 RLM: Puck
 25 aglomeracji w grupie ≥ 15 000 RLM i < 100 000 RLM: Tczew, Malbork,
Chojnice, Lębork, Starogard Gdański, Kwidzyn, Ustka, Czersk, Człuchów,
Kościerzyna, Kartuzy, Bytów, Krynica Morska, Sztum, Miastko, Sierakowice, Nowy
Dwór Gdański, Przechlewo, Rowy, Jastarnia, Łeba, Hel, Władysławowo, Gniewino i
Stężyca;
 13 aglomeracji w grupie ≥ 10 000 RLM i < 15 000 RLM: Pelplin, Somonino;
Dębnica Kaszubska, Kępice, Stegna, Brusy, Gniew, Skarszewy, Krokowa, Zblewo,
Czarne, Żarnowiec i Luzino;
 44 aglomeracji w grupie ≥ 2 000 RLM i < 10 000 RLM: Rytel (wydzielona z
aglomeracji Czersk), Skórcz, Prabuty, Debrzno, Dzierzgoń, Pszczółki, Nowa Karczma,
Karsin, Bożepole Wielkie, Lubichowo, Chmielno, Cedry Wielkie, Ryjewo, Smętowo
Graniczne, Studzienice, Jabłowo, Kaliska, Dziemiany, Wierszyno, Liniewo, Stare Pole,
Osiek, Lipusz, Łubiana, Lipnica, Rzeczenica, Stara Kiszewa, Swornegacie, Wielki
Klincz, Konarzyny, Trąbki Wielkie, Linia, Borzytuchom, Główczyce, Przywidz,
Przodkowo, Subkowy, Choczewo, Sobowidz, Wyczechy, Suchy Dąb, Łęczyce,
Potęgowo i Smołdzino (nowa aglomeracja).
Ocena realizacji KPOŚK
w województwie pomorskim
Wg stanu na koniec 2015 r. (określonego na podstawie sprawozdań z realizacji zadań
inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej w roku 2015) – z 86 aglomeracji w
województwie pomorskim w:
 1 aglomeracji brak jest gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych i nie
przystąpiono jeszcze do realizacji budowy oczyszczalni ścieków (aglomeracje:
Sobowidz w gminie Trąbki Wielkie)
 3 aglomeracjach nie były dotrzymywane parametry jakościowe
oczyszczanych ścieków komunalnych w istniejących oczyszczalniach ścieków
komunalnych (w tym: po 1 w grupach: ≥ 100 000 RLM i < 150 000 RLM
(aglomeracja Puck) i 2 w grupie ≥ 2 000 RLM i < 10 000 RLM (aglomeracje: Lipusz i
Wielki Klincz)
 pozostałych 82 aglomeracjach dotrzymywane były parametry jakościowe
oczyszczanych ścieków w istniejących oczyszczalniach ścieków komunalnych,
tzn. spełnione były wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800).
Ocena realizacji KPOŚK
w województwie pomorskim
% RLM korzystających ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji (w stan na dzień 31.12.2014 r.) - w podziale na grupy
aglomeracji.
% RLM
aglomeracji
≥ 98,00
≥ 150 000
RLM
Gdańsk,
Gdynia,
Słupsk
< 150 000 RLM
i ≥ 100 000 RLM)
Puck
< 100 000 RLM
i ≥ 15 000 RLM
< 15 000 RLM
i ≥ 10 000 RLM
Tczew, Malbork, Ustka, Kościerzyna,
Kartuzy, Krynica Morska, Sztum,
Miastko, Nowy Dwór Gdański,
Jastarnia, Łeba, Hel
95,00÷97,99
Chojnice, Lębork, Starogard Gdański,
Czersk, Człuchów, Bytów,
Przechlewo, Rowy, Władysławowo
90,00÷94,99
Sierakowice,
80,00÷89,99
Kwidzyn, Gniewino
70,00÷79,99
Somonino, Kępice,
Stegna (226,9% !), Brusy,
Gniew, Krokowa, Czarne,
Żarnowiec
Rytel, Prabuty, Debrzno, Pszczółki, Nowa
Karczma, Karsin, Bożepole Wielkie, Lubichowo,
Chmielno, Ryjewo, Wierszyno, Liniewo,
Rzeczenica, Swornegacie, Linia, Wyczechy,
Potęgowo
Dzierzgoń, Studzienice, Konarzyny, Łęczyce,
Pelplin, Skarszewy
Wielki Klincz, Przywidz, Choczewo
Skórcz, Osiek (?), Lipusz, Lipnica, Borzytuchom,
Dębnica Kaszubska
60,00÷69,99
Cedry Wielkie, Smętowo Graniczne, Kaliska,
Dziemiany, Stare Pole, Łubiana, Trąbki Wielkie,
Główczyce, Subkowy
Przodkowo,
50,00÷59,99
40,00÷49,99
< 10 000 RLM i ≥ 2 000 RLM
Zblewo
Stężyca
Jabłowo, Stara Kiszewa, Suchy Dąb
Luzino
30,00÷39,99
20,00÷29,99
Smołdzino
10,00÷19,99
0,00÷9,99
Sobowidz (0,0% !)
Ocena realizacji KPOŚK
w województwie pomorskim
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wymagany % RLM korzystających ze
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, określony w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych osiągnęło 54 z 86 aglomeracji (około
62,8%), tj.:
 Gdańsk, Gdynia i Słupsk (z grupy aglomeracji ≥ 150 000 RLM – 3 z 3);
 Puck (≥ 100 000 i < 150 000 RLM – 1/1);
 Bytów, Chojnice, Czersk, Człuchów, Hel, Jastarnia, Kartuzy, Kościerzyna,
Krynica Morska, Lębork, Łeba, Malbork, Miastko, Nowy Dwór Gdańsk,
Przechlewo, Rowy, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Ustka i
Władysławowo (≥ 15 000 i < 100 000 RLM – 21/25);
 Brusy, Czarne, Gniew, Kępice, Krokowa, Somonino, Stegna i Żarnowiec (≥
10 000 i < 15 000 RLM – 8/13);
 Bożepole Wielkie, Chmielno, Debrzno, Dzierzgoń, Karsin, Konarzyny,
Linia, Liniewo, Lubichowo, Łęczyce, Nowa Karczma, Potęgowo, Prabuty,
Pszczółki, Ryjewo, Rytel, Rzeczenica, Studzienice, Swornegacie,
Wierszyno i Wyczechy (≥ 2 000 i < 10 000 RLM – 21/44).
I.
V Aktualizacja
KPOŚK
Mapa drogowa V AKPOŚK
Mapa drogowa dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Harmonogram prac:
1 września 2016 r. – przekazanie ankiety do samorządów za pośrednictwem urzędów
marszałkowskich oraz udostępnienie na stronie internetowej KZGW
1 październik – 21 październik 2016 r. – wysłanie ankiety przez samorządy do
urzędów marszałkowskich,
24 październik – 21 listopad 2016 r. – weryfikacja ankiet przez urzędy
marszałkowskie oraz stworzenie zbiorczej tabeli uwzględniającej wszystkie ankiety z
danego województwa,
21 listopad 2016 r. – przesłanie zbiorczej tabeli ankiet z poszczególnych województw
do KZGW,
22 listopad – 30 grudzień 2016 r. – weryfikacja i przygotowanie wstępnej bazy danych
aktualizacji KPOŚK (Przekazanie ankiet do NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz DFE w celu
weryfikacji ankiet pod katem zgodności z projektami oraz dostępnością środków.
Przekazywanie na bieżąco zweryfikowanych i uzupełnionych danych do KZGW)
styczeń – luty 2017 r. – tworzenie końcowej bazy danych na potrzeby V AKPOŚK,
przygotowanie części opisowej i zestawień zbiorczych
marzec 2017 r. – przekazanie projektu aktualizacji na kierownictwo resortu
Mapa drogowa V AKPOŚK
Założenia i warunki ujęcia aglomeracji w V AKPOŚK:
1) posiadanie obowiązującego aktu prawa miejscowego wyznaczającego
aglomerację podjętego do dnia 31 października 2016 r. (ostateczny termin
podjęcia uchwały)
2) akt prawa miejscowego będzie musiał zagwarantować zgodność z RLM
rzeczywistym.
Maksymalne
odstępstwo
pomiędzy
RLM
w
rozporządzeniu/uchwale a RLMrz nie może przekroczyć 5%.
 KZGW będzie weryfikował RLM najnowszego aktu prawa miejscowego
wykazanego w ankiecie oraz RLM rzeczywisty wyliczony na podstawie
ankiety V AKPOŚK;
 W przypadku niezgodności aglomeracja zostaje ujęta w tabeli głównej V
AKPOŚK ze specjalnym priorytetem lub oznaczeniem blokującym dostęp
do możliwości ubiegania się o dofinansowanie do czasu usunięcia
niezgodności;
Mapa drogowa V AKPOŚK
Założenia i warunki ujęcia aglomeracji w V AKPOŚK:
3) przekazanie w terminie uzupełnionej ankiety aktualizacyjnej za
pośrednictwem właściwego urzędu marszałkowskiego. Wszystkie
aglomeracje posiadające akty prawa miejscowego są zobowiązane
(art. 43. Ustawy Prawo wodne) do uzupełnienia i przesłania ankiet na
potrzeby V AKPOŚK - nawet w przypadku braku zidentyfikowanych
potrzeb inwestycyjnych;
4) aglomeracje, które przekażą ankiety z pominięciem urzędu
marszałkowskiego, przęślą ankiety po terminie lub pomimo
posiadania aktu prawa miejscowego nie prześlą ankiet w ogóle,
zostaną wymienione imiennie w specjalnym rozdziale aktualizacji z
adnotacją o nieprzekazaniu ankiety lub całości wymaganych danych.
Aglomeracje te stracą możliwość otrzymania dofinansowania w
ramach nowej perspektywy finansowej;
5) aglomeracja będzie musiała przedstawić w ankiecie dane dokumentujące,
że rzeczywista wielkość RLM aglomeracji wynosi co najmniej 2000. Nie
zostaną uwzględnione aglomeracje z RLMrz mniejszym od 2 000.
Założenia do wypełnienia formularza na
potrzeby V AKPOŚK
I. INFORMACJA WSTĘPNA
Analiza dokumentu czwartej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych wykazała potrzebę podjęcia dalszych działań w celu
wypełnienia warunków dyrektywy Rady 91/271/EWG. Niniejsza proces
aktualizacji będzie dla wielu gmin szansą na ostateczną korektę aktów prawa
miejscowego
oraz
ewentualnych
braków
niewykazanych
w poprzedniej aktualizacji. Pozwoli ona uwzględnić rzeczywiste potrzeby
inwestycyjne, wsparte doświadczeniami lat ubiegłych i najnowszymi
wytycznymi w tym zakresie.
Uzyskane za pośrednictwem ankiety informacje posłużą do stworzenia piątej
aktualizacji KPOŚK oraz bazującego na niej nowego Master Planu dla
Dyrektywy 91/271/EWG.
Brak zgłoszenia inwestycji przez aglomeracje będzie zatem skutkował
wykluczeniem aglomeracji z możliwości uzyskania finansowania w
ramach nowej perspektywy.
Założenia do wypełnienia formularza na
potrzeby V AKPOŚK
II. FORMA PRZEDSTAWIENIA FORMULARZA:
Każdy formularz musi składać się z następujących części:
strony tytułowej wraz z wszystkimi podpisami – wersja papierowa,
wypełniony formularz V AKPOŚK – wersja papierowa i elektroniczna
Każda aglomeracja przesyła uzupełniony formularz do właściwego urzędu
marszałkowskiego.
Urząd marszałkowski przesyła do KZGW:
Zestawienie zbiorcze ankiet w jednym pliku arkusza kalkulacyjnego
oryginały przesłanych przez gminy formularzy (strona tytułowa z
wszystkim podpisami oraz wersja papierowa formularza),
nagrane na płycie CD tablice z poszczególnych aglomeracji z obszaru
danego województwa
do przekazywanych formularzy, należy dołączyć wypełnioną, poniższą
tabelę, stanowiącą spis aglomeracji, które przekazały formularz oraz które
nie przekazały formularza z podaniem przyczyn braku przekazania
materiału.
Założenia do wypełnienia formularza na
potrzeby V AKPOŚK
UWAGA:
1. Nie będą brane pod uwagę formularze przesłane po wyznaczonym
terminie oraz przesłane z pominięciem właściwego urzędu
marszałkowskiego.
2. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie tabeli w odpowiedniej liczbie
wierszy – dopisywanie dodatkowych np. z kolejnymi projektami,
działaniami inwestycyjnymi itp. jest niedopuszczalne i może
skutkować
brakiem
wykazania
takiej
inwestycji
w aktualizacji:
a) aglomeracja z jedną oczyszczalnią uzupełnia tylko jeden wiersz
b) aglomeracja z kilkoma oczyszczalniami: uzupełnia pierwszy wiersz
danymi aglomeracji – kolejne wiersze danymi oczyszczalni.
3. Dane w arkuszach aktualizacyjnych muszą dotyczyć tylko i wyłącznie
obszarów zgodnych z obowiązującym aktem prawa miejscowego.
4. W ankiecie wprowadzono automatyczne przeliczenia (komórki w
kolorze niebieskim) prosimy o nie modyfikowanie zawartości tych
komórek – przeliczenia bazują na danych wykazanych w ankiecie.
I.
Zmiany Prawa
w odniesieniu
do aglomeracji
Wprowadzenie
Aktualnie trwają pracę nad nową ustawą Prawo wodne (projekt z
dnia 11 sierpnia 2016r.). Wg Ministerstwa Środowiska:
„Celem projektu ustawy jest w szczególności powołanie nowej jednostki państwowej osoby prawnej, której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie
inwestycji w gospodarce wodnej jak również sprawne pozyskiwanie środków
finansowych na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych. Zakłada się,
że część środków stanowiących aktualnie przychód Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wpływało do tej nowej
jednostki. W strukturze gospodarki wodnej przewidziane będą także
państwowe jednostki budżetowe działające w zakresie władztwa
administracyjnego, w szczególności wydające decyzje administracyjne.
Projekt ustawy ureguluje na nowo kwestię administrowania wodami, w tym
władztwo nad przypisanymi jednostkom administracyjnym wodami
sprawowane w imieniu Skarbu Państwa.”
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Kwestią „aglomeracji ściekowych” poświęcony jest Dział III. Ochrona
Wód, Rozdział 3. Oczyszczanie ścieków komunalnych
art. 86-98.
Art. 86. 1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej
2000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych, zgodnie z ustaleniami krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych.
2. Jeżeli oczyszczanie ścieków bytowych lub komunalnych z aglomeracji
odbywa się w oczyszczalni ścieków przemysłowych, to te ścieki,
wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny przekraczać najwyższych
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, albo powinny
spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określone dla
równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji w przepisach wydanych na
podstawie art. 99 ust. 1 oraz nie powinny przekraczać najwyższych
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków
przemysłowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99
ust. 1.
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 86.
3. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) aglomeracji - należy przez to rozumieć teren, na którym
zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane
do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych
ścieków;
2) równoważnej liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć ładunek
substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako
wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen
(BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę;
3) końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych - należy przez to
rozumieć miejsce przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych w aglomeracji nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do
systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji
posiadającej oczyszczalnię ścieków.
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 87. 1. Aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały, rada gminy.
2. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub
więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada tej
gminy, na której terenie będzie się znajdować największa część
aglomeracji.
3. Wyznaczenie aglomeracji, o której mowa w ust. 2, następuje w
porozumieniu zainteresowanych gmin.
4. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) z Państwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej
jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej
ustawy - z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze
zm.).
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 88. 1. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego
integralną część stanowi wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych
przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych, sporządza i aktualizuje minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.
2. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określa dla
przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) zakres rzeczowo-finansowy;
2) termin zakończenia.
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 89. 1. Gmina przedkłada Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu
Wody Polskie, corocznie nie później niż do dnia 31 stycznia,
sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków
komunalnych za rok ubiegły, zawierające:
1) informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej, oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz indywidualne systemy
oczyszczania ścieków,
2) informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym
programie oczyszczania ścieków komunalnych,
3) informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów
ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracji oraz o
sposobie zagospodarowania tych osadów.
• 2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, mając na
względzie zakres danych określonych w ust. 1 oraz konieczność
ujednolicenia formy przekazywania tych danych.
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 90. 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dokonuje
analizy sprawozdań, o których mowa w art. 89 ust. 1, oraz przekazuje
gminie informację o wynikach tej analizy.
2. Na podstawie analizy, o której mowa w ust. 1, gmina może dokonać
uzupełnienia sprawozdania, o którym mowa w art. 89 ust. 1, w terminie
14 dni od dnia otrzymania analizy.
3. Uzupełnione sprawozdanie gmina przekazuje Państwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.
Art. 91. 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedkłada
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej sprawozdanie z
realizacji krajowego programu ścieków komunalnych w terminie do
dnia 30 kwietnia.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze
rozporządzenia wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, kierując się
koniecznością przekazywania ujednoliconych informacji.
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 92. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, co 2 lata dokonuje przeglądu
obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87, z
uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86
ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w
aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności
zmiany obszarów i granic aglomeracji.
Art. 93. Sprawy związane z przygotowaniem i przekazywaniem
dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności
przedkładanie informacji, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4, w
aglomeracji zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin
prowadzi gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców.
Art. 94. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, przedkłada co 2 lata
Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych.
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 95. 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem
właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz ministrem
właściwym do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister bierze pod
uwagę koszty rozwoju i eksploatacji systemów kanalizacji zbiorczej oraz
gęstość zaludnienia.
Art. 96. Rada Ministrów zatwierdza aktualizację krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat
od dnia jego zatwierdzenia; kolejne aktualizacje będą dokonywane co
najmniej raz na 4 lata.
Art. 97. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ogłasza, w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
oraz jego aktualizacje.
Zapisy projektu ustawy
Prawo wodne dotyczące aglomeracji
Art. 545 ust. 2
2. Dotychczasowe akty prawa miejscowego
wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy
uchylanej w art. 544, zachowują moc do dnia
31 grudnia 2017 r. oraz mogą być
zmieniane i uchylane na podstawie tego
przepisu.
!!!
Dziękuję za uwagę
Tadeusz Styn
Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa
Download