centrum sztuki dziecka w poznaniu

advertisement
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
www.csdpoznan.pl
16. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA
konferencja naukowa
DZIECKO I TEATR W PRZESTRZENI KULTURY
6-7 listopada 2006
PROGRAM
6 LISTOPADA 2006 (poniedziałek), sala 103 CK ZAMEK
godz. 10.00–11.30
prowadzenie konferencji dr Grzegorz Leszczyński
Teatr: kręgi wtajemniczenia
1. prof. Ewa Rewers – Jakiej przestrzeni kulturowej potrzebuje dzisiaj teatr
2. dr Izabela Skórzyńska – Teatr w przestrzeniach historii i pamięci: edukacyjnoartystyczne praktyki teatralne w społecznościach lokalnych
3. dr Agata Skórzyńska – Dziecko jako konsument kultury miasta
4. dr Jadwiga Kwiek – Teatralizacja komercyjnej reklamy telewizyjnej
przerwa na kawę
12.00–14.00
Dziecko i teatr w przestrzeni edukacyjnej
1. prof. Christiane Page – Czy teatr w szkole jest przestrzenią emancypacji? Na
jakich warunkach?
2. dr Małgorzata Puchowska – Komu potrzebny jest teatr szkolny?
3. prof. Henryk Izydor Rogacki – Uroki teatru szkolnego – świadectwa literatury.
Od „Wspomnień niebieskiego mundurka” do „Stowarzyszenia umarłych
poetów”
4. dr Grzegorz Leszczyński – Dziecko w świecie literackiej maskarady
5. Adam Walny – Teatr dla dzieci w szkole
14.00–15.00 dyskusja
przerwa
17.00 Sala Kameralna CK ZAMEK
Osiem wydarzeń z teatru dźwięków – koncert dla dzieci i dorosłych
W programie nowe utwory Krzysztofa Knittla, Jarosława Kordaczuka, Jarosława
Siwińskiego, Tadeusza Wieleckiego, Lidii Zielińskiej
18.00 Sala 103 CK ZAMEK
Bajeczki, kukiełki i szeleszczące papierki. Czy warto zabierać dzieci do teatru?
Spotkanie dyskusyjne z udziałem dyrektorów teatrów dla dzieci:
Janusza Ryl-Krystianowskiego, Marka Waszkiela i innych
7 LISTOPADA 2006 (wtorek)
godz. 9.00 Teatr Animacji w Poznaniu
Być piątym (Fűnfter sein)
Spektakl teatralny dla dzieci od lat 4 i osób dorosłych, na podstawie książki z
ilustracjami Normana Junge do wiersza Ernsta Jandla
Koprodukcja Theaterwerkstatt Hannover i Studio Teatralne Blum
przy udziale Kulturbűro der Stadt Hannower, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i
Teatru Animacji w Poznaniu
Sala 103 CK ZAMEK
godz. 10.00 – 11.30
prowadzenie konferencji – prof. Ewa Rewers
Dziecko w przestrzeni teatru
1. prof. Maria Kielar-Turska – Zobaczyć więcej niż widać: dziecko wobec zabawy
dramatycznej i widowiska teatralnego
2. prof. Anna Brzezińska – Teatr inicjacyjny
3. Roberto Frabetti, Antonella Dalla Rosa – Teatr inicjacyjny we Włoszech
4. Agnieszka Piasecka – Terapieutyczna funkcja teatru. Dziecko niepełnosprawne w
grupie teatralnej
11.30–12.00 przerwa na kawę
12.00–13.30
Teatr wobec młodzieży, młodzież wobec teatru
1. Jerzy Fedorowicz – Teatr resocjalizujący
2. dr Joanna Ostrowska – Specjalnie dla młodzieży – z mitologii teatru ulicznego
3. dr.hab. Juliusz Tyszka – Czy teatr alternatywny musi być młodzieżowy?
4. dr Jacek Zbigniew Górnikiewicz – Darmowe spektakle publiczne polskich ‘osłów’
(jackass): kompromis ze sztuką, bunt wobec etykiety
13.30 Dyskusja
15.00 Zakończenie konferencji
17.00 Teatr Animacji w Poznaniu
Być piątym (Fűnfter sein)
SCENA PREZENTACJI
TEATR DLA NAJNAJMŁODSZYCH
SEMINARIUM
dla pedagogów, rodziców i ludzi teatru
8-9 listopada 2006
PROGRAM
8 LISTOPADA 2006 sala 104, I piętro CK ZAMEK
10.00–12.30
Referaty i dyskusja
1. prof. Anna Brzezińska – Instytut Psychologii UAM
Percepcja świata przez dzieci najmłodsze (do lat 3)
2. Roberto Frabetti – twórca, aktor i reżyser z Bolonii – O potrzebie i rodzajach
teatru dla niemowląt i dzieci do lat 4
12.30 sala 103, I piętro CK ZAMEK
Zatańczymy? – spektakl Uppercut Danseteater z Danii
po spektaklu spotkanie dyskusyjne z tancerkami teatru
13.00–15.00 przerwa
15.00 Sala Witrażowa Teatru Animacji
Plumplumdzyńdzyńbumbum… – spektakl Ireny Lipczyńskiej i Beaty
Bąblińskiej
po spektaklu spotkanie z udziałem aktorek
16.00–17.00 scena Teatru Animacji
Pokazy zarejestrowanych przedstawień dla dzieci najnajmłodszych
z Danii i Włoch (DVD)
17.00 Sala Witrażowa Teatru Animacji
Kolory wody – teatr La Baracca z Bolonii
po spektaklu spotkanie, w którym wezmą udział m.in.
Antonella Dalla Rosa, Roberto Frabetti z Teatru La Baracca,
pracownicy naukowi Instytutu Psychologii, rodzice i opiekunowie
widzów-dzieci.
9 LISTOPADA 2006, czwartek
10.00 Sala 103 CK ZAMEK
Co to? – spektakl Lucyny Winkel i Katarzyny Pawłowskiej
Centrum Sztuki Dziecka, Studio Teatralne Blum i Teatr Porywacze Ciał
10.30 Sala Witrażowa Teatru Animacji
Piórko i kamień – spektakl Teatru La Baracca z Bolonii
11.30 Sala Witrażowa Teatru Animacji
dyskusja o teatrze dla najnajmłodszych i projektach artystów polskich z
udziałem
Lucyny Winkel, Katarzyny Pawłowskiej, Ireny Lipczyńskiej, Beaty Bąblińskiej,
Antonelli Dalla Rosa, Roberto Frabettiego, pracowników naukowych Instytutu
Psychologii UAM, rodziców i opiekunów małych widzów.
13.00 Zakończenie seminarium
Konferencja naukowa Dziecko i teatr w przestrzeni kultury
Poznań, 6-7 listopada 2006
SCENA PREZENTACJI - Seminarium – Teatr dla najnajmłodszych
Poznań, 8-9 listopada 2006
Biuro organizacyjne: Sala 104 CK Zamek, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
ul. Św. Marcin 80/82,
61-809 Poznań,
tel. 0(61) 64 64 475, 64 65 301, fax 64 64 472,
e-mail [email protected]
KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………….
2. tel.: (0- )…………………fax (0- )……………..e-mail……………………………
3. Nazwa instytucji delegującej ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
4. Adres instytucji delegującej lub adres
uczestnika…………………………………….
……………………………………………………………………………………….
5. Rezerwacja noclegu (właściwe podkreślić) 5/6, 6/7, 7/8, 8/9
Noclegi opłaca uczestnik

Warunkiem udziału jest przesłanie karty zgłoszenia najpóźniej do 20
października 2006.
 Rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie do 30 października,
decyduje kolejność zgłoszeń.
 Zakwaterowanie (w cenie 60 zł/osobę, pokoje 2-osobowe z łazienką) –
Regionalne Centrum Szkolenia Administracji, ul. Wiśniowa 13. Dojazd z
Dworca Głównego PKP i PKS tramwajem nr 10, kierunek Dębiec.
 Miejsce konferencji: Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82. Dojazd z
hotelu tramwajem nr 2 i 9.
Pieczęć osoby delegującej
Podpis uczestnika
Download