katalog RZEPAK - Flora Praszka

advertisement
katalog RZEPAK
jesień 2017
ODMIANA MIESZAŃCOWA
KUGA
KU GALAKTYCZNYM PLONOM
• Wybitny potencjał plonowania • Super mrozoodporność • Elastyczny termin siewu
wysoki plon!
130�
wzorca
w badaniach PDO
COBORU za rok 2016
www.flora-praszka.pl
Materiał siewny rzepaku
ODMIANY MIESZAŃCOWE
ODMIANY POPULACYJNE
2KUGA
12VAPIANO
4ROHAN
14SIDNEY
6
ES CESARIO
8AMAZON
10
SY POLANA
17
ZESTAWIENIE CECH AGRONOMICZNYCH ODMIAN RZEPAKU
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 KUGA
ODMIANA MIESZAŃCOWA
zrestorowana w systemie MSL
Hodowca: Rapool – NPZ
Rejestracja: Polska, 2015 r.
• Wyjątkowo wysoki potencjał plonowania i jesienno-wiosenny wigor roślin przy znakomitej zimotrwałości
zapewniają wysoką dochodowość w warunkach
intensywnej technologii uprawy.
Ku Galaktycznym plonom!
Wartość użytkowa
NR 1
WYSOKI PLON!
Plon nasion
Bardzo dobra plenność przy dużej stabilności
w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU
w latach 2014–2016 54,4 dt/ha = 124% wzorca Nr 1!
Zawartość tłuszczu
Wysoka
2016
130� wzorca
Plon tłuszczu
Bardzo wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do dość opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniowczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – średniowczesna
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie
Tolerancja
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
2
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU
KUGA
Wyniki badań
■ Średni plon odmiany Kuga w doświadczeniach
COBORU [dt/ha].
NR 1
WYSOKI
NR 1PLON!
115%
WYSOKI PLON!
126%
65
wzorzec
115%124wzorca
%
60
Kuga
130%
55
50
45
40
35
35,6
30
■ Plon nasion odmiany Kuga w regionach kraju
w doświadczeniach porejestrowych COBORU
[dt/ha].
46,3
2016
52,7
60,6
70
50
70
60
50
40
30
64,5
20
34,2
20
2016
150%
40
30
49,4
123%
50
128%
40
30
54,5
2014–2016
III
121%
60
129%
44,4
2014
II
70
II
56,7
2015
I
60
I
45,0
55,1
37,1
2015
2016
20
2015
2016
III
IV
IV
70
V
132%
VI
70
129%
60
V
VI
60
50
50
40
40
30
129%
60
124%
50,6
2015
2016
20
131%
50
40
30
61,9
134%
70
30
52,9
45,1
2015
2016
20
54,8
60,8
2015
2016
20
Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach porejestrowych COBORU
Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły.
Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian.
w Polsce
średnia
wzorzec [%]
22
Kuga
13
■ Przezimowanie odmiany Kuga po zimie 2015/2016.
w woj. kujawsko-pomorskim
Chrząstowo
k. Nakła
Głębokie
k. Kruszwicy
Głodowo
k. Lipna
średnia
wzorzec [%]
16
55
22
31
Kuga
3
20
7
10
SDO Chrząstowo k. Nakła,
woj. kujawsko-pomorskie.
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
GR E. Dutkowski, Suchodębie
k. Kutna, woj. łódzkie.
3
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 ROHAN
ODMIANA MIESZAŃCOWA
zrestorowana w systemie MSL
Hodowca: Rapool – NPZ
Rejestracja: Polska, 2008 r.
• Wyjątkowa tolerancja na gleby lekkie i mozaikowe
• Niezawodność plonowania
• Wysoka zimotrwałość i mrozoodporność
Idealny na polskie pola!
Wartość użytkowa
Plon nasion
Stabilne plonowanie na bardzo wysokim poziomie,
w doświadczeniach porejestrowych COBORU
w latach 2014–2016 48,3 dt/ha = 109% wzorca
Najczęściej
uprawiana
Zawartość tłuszczu
Wysoka
odmiana w Polsce
wg badań rynkowych Kleffmann – największy
udział w rynku odmian mieszańcowych
rzepaku w zasiewach w latach 2014–2016
Plon tłuszczu
Bardzo wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do opóźnionego
Norma wysiewu:
siew tradycyjny – 40–50 szt. nasion/m2
siew punktowy – 35–40 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniowczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – średniowczesna
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie w typie kompaktowym tworzące zwarty łan
Tolerancja
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
4
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU
ROHAN
Wyniki badań
■ Plon nasion odmiany Rohan w regionach kraju w doświadczeniach
porejestrowych COBORU [dt/ha].
■ Średni plon odmiany Rohan w doświadczeniach
porejestrowych COBORU [dt/ha].
wzorzec
Rohan
I
108%
II
60
109%
107%
55
50
III
112%
45
IV
40
35
V
35,6
30
VI
I
70
60
108%
104%
116%
50
70
70
44,4
2015
2016
20
V
111%
110%
60
III
109%
70
128%
40
40
63,9
58,1
34,2
2014
2015
2016
57,3
51,6
45,5
2014
2015
2016
20
20
48,3
2014-2016
106%
20
VI
109%
107%
114%
70
55,5
47,9
28,2
2014
2015
2016
112%
118%
60
102%
109%
50
107%
40
30
30
44,4
30
116%
50
56,9
2014
40
60
50
52,7
70
50
30
55,3
110%
50
30
51,9
48,2
2015
60
40
2014
45,0
60
40
20
IV
II
39,9
2016
30
57,6
41,8
38,9
2014
2015
2016
20
58,9
45,6
53,6
2014
2015
2016
Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach porejestrowych COBORU
Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły.
Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian.
w Polsce
średnia
wzorzec [%]
22
Rohan
17
w woj. kujawsko-pomorskim
Chrząstowo
k. Nakła
Głębokie
k. Kruszwicy
Głodowo
k. Lipna
wzorzec [%]
16
55
22
31
Rohan
3
37
8
16
średnia
■ Ocena ilości martwych roślin [%] odmian rzepaku po zimie 2015–2016. SDO Chrząstowo k. Nakła, woj. kujawsko-pomorskie.
Rohan – 3%
Mieszaniec 1 – 25%
Mieszaniec 2 – 38%
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
Mieszaniec 3 – 58%
5
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 ES CESARIO
ODMIANA MIESZAŃCOWA
zrestorowana w systemie Ogura
Hodowca: Euralis
Rejestracja: Polska, 2016 r.
• Bardzo wysoka plenność i znakomita zimotrwałość
zapewniają bezpieczeństwo i wysoką opłacalności uprawy.
• Odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę
kapustnych RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria
maculans.
Zasiałem, zebrałem, zyskałem!
Wartość użytkowa
Nowość!
Plon nasion
Wysoki potencjał plonowania
w doświadczeniach rejestrowych COBORU
w latach 2014–2016 58,4 dt/ha = 115% wzorca
Zawartość tłuszczu
Wysoka
Plon tłuszczu
Wysoki
zawiera gen odporności
na suchą zgniliznę
kapustnych
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do dość opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – wczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – wczesna do średniowczesnej
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie
Tolerancja
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
6
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU
ES CESARIO
Wyniki badań
■ Plon nasion odmiany ES Cesario w poszczególnych miejscowościach.
wzorzec
ES Cesario
Rok zbioru 2016 [dt/ha].
■ Plon nasion odmiany ES Cesario w doświadczeniach
rejestrowych COBORU [dt/ha].
Radostowo
34,3
wzorzec
35,1
ES Cesario
Chrząstowo
30,6
I
35,1
II
Wrócikowo
29,6
28,4
33,1
113%
55
34,9
IV
50
Słupia
55,6
109%
45
54,0
40
V
Krościna Mała
41,7
117%
60
III
Słupia Wielka
114%
65
35
47,6
VI
34,6
43,9
70
II
114%
60
48,2
56,3
53,3
2015
60,5
46,2
2014
70
wzorzec
III
114%
60
ES Cesario
70
117%
60
119%
115%
50
52,4
2014-2016
39,2
■ Plon nasion odmiany ES Cesario w rejonach [dt/ha]. Lata zbioru: 2014–2016 i 2015–2016.
I
40,4
2016
Węgrzce
Pawłowice
41,0
37,2
30
50
50
40
40
102%
40
30
20
IV
44,7
51,0
2014-2016
34,3
30
35,1
20
2015-2016
70
V
60
113%
118%
45,0
51,5
2014-2016
70
39,8
30
45,6
20
2015-2016
VI
114%
112%
60
50
40
40
40
20
48,6
2014-2016
40,0
47,3
2015-2016
30
20
50,3
57,5
2014-2016
45,8
51,1
2015-2016
2014-2016
40,5
48,2
2015-2016
109%
60
50
43,0
50,4
70
50
30
42,9
30
20
50,3
54,7
2014-2016
110%
46,4
51,1
2015-2016
Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach rejestrowych COBORU
Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły.
Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian.
średnia z 4
lokalizacji w Polsce*
*
wzorzec [%]
22
ES Cesario
19
rednia pochodzi z doświadczeń w 4 lokalizacjach:
Ś
Wyczechy, Radostowo, Wrócikowo, Chrząstowo
Najwyższa ocena
mrozoodporności spośród nowych
odmian, zarejestrowanych
w Polsce w 2016 roku wg oceny
COBORU po zimie 2015/2016
■ Ilość roślin żywych [%].
ES Cesario
inne odmiany
■ ES Cesario – poletko doświadczalne
w SDOO Chrząstowo k. Nakła, woj.
kujawsko-pomorskie – kwiecień 2016.
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
67
63
60
53
42
37
7
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 AMAZON
ODMIANA MIESZAŃCOWA
zrestorowana w systemie Ogura
Hodowca: Limagrain
Rejestracja: Polska, 2015 r.
• Synergia bardzo wysokiego potencjału plonowania
i wyjątkowej tolerancji na suchą zgniliznę oraz dużej
odporności na osypywanie się nasion.
• Odmiana zawiera gen odporności na suchą zgniliznę
kapustnych RLM7 powodowaną grzybem Leptospheria
maculans.
Ciesz się plonem z Amazonem!
Wartość użytkowa
Plon nasion
Bardzo wysokie plonowanie w doświadczeniach
rejestrowych i porejestrowych COBORU
w latach 2014–2016 52,4 dt/ha = 118% wzorca
Zawartość tłuszczu
Wysoka
zawiera gen odporności
na suchą zgniliznę
kapustnych
Plon tłuszczu
Bardzo wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniowczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – wczesna
Pokrój roślin – rośliny średniej wysokości i o średnim stopniu ugięcia łanu
Tolerancja
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
8
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU
AMAZON
Wyniki badań
■ Średni plon odmiany Amazon w doświadczeniach
rejestrowych i porejestrowych COBORU [dt/ha].
116%
65
wzorzec
60
Amazon
55
121%
50
118%
117%
45
40
35
35,6
30
■ Plon nasion odmiany Amazon w regionach
kraju w doświadczeniach porejestrowych
COBORU [dt/ha].
45,0
54,5
52,7
2015
I
61,1
44,4
2014
II
52,4
2014-2016
III
122%
70
70
70
60
60
60
112%
50
I
41,7
2016
50
50
40
40
40
30
30
20
II
20
42,9
10
98%
114%
30
65,0
26,2
10
2016
121%
20
54,2
28,1
2015
2016
119%
110%
49,7
49,9
2015
2016
10
2015
2016
III
IV
IV
70
V
V
VI
70
117%
60
VI
113%
60
70
127%
125%
60
50
50
50
40
40
40
30
30
30
20
54,9
44,3
10
20
52,0
45,5
10
2015
2016
20
10
2015
2016
Przezimowanie w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w doświadczeniach porejestrowych COBORU
Wynik wyrażono w procentach martwych roślin oszacowanych po rozpoczęciu wegetacji w okresie, gdy przemarznięte rośliny zamarły.
Wzorzec stanowi średni wynik wszystkich badanych odmian.
w woj. kujawsko-pomorskim
Chrząstowo
k. Nakła
Głębokie
k. Kruszwicy
Głodowo
k. Lipna
średnia
wzorzec [%]
16
55
22
31
Amazon
13
63
7
28
■ Amazon – poletko doświadczalne
w SDOO Chrząstowo, kwiecień
2016.
Odmiana posiada podwyższona odporność na osypywanie się
nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych !
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
9
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 SY POLANA
ODMIANA MIESZAŃCOWA
zrestorowana w systemie Safe-cross
Hodowca: Syngenta
Rejestracja: Polska, 2014 r.
• Wysoki potencjał w połączeniu z wczesnym kwitnieniem
i wyjątkową zdrowotnością odmiany zapewniają
bezpieczeństwo i powodzenie uprawy tradycyjnej
i uproszczonej.
Pola na Polanę!
Wartość użytkowa
Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach
porejestrowych COBORU w latach 2014–2016
49,9 dt/ha = 112% wzorca
STABILNY PLON!
2014–2016
Zawartość tłuszczu
Wysoka
112� wzorca
Plon tłuszczu
Wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do opóźnionego
Norma wysiewu – 40–50 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – wczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – średniowczesna
Pokrój roślin – rośliny średniowysokie o małym stopniu ugięcia łanu
Tolerancja
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
10
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU
SY POLANA
Wyniki badań
■ Średni plon odmiany SY Polana w doświadczeniach
porejestrowych COBORU [dt/ha].
113%
65
115%
60
wzorzec
112%
55
SY Polana
50
108%
45
40
35
35,6
38,4
30
■ Plon nasion odmiany SY Polana w regionach
kraju w doświadczeniach porejestrowych
COBORU [dt/ha].
45,0
2016
51,8
2015
I
65
52,7
59,6
44,4
2014
2014-2016
II
117%
65
49,9
III
112%
65
112%
55
55
110%
45
I
II
45
35
35
25
25
15
55
59,9
42,1
2015
2016
15
45
105%
35
94%
25
59,7
28,0
2015
2016
15
50,2
23,2
2015
2016
III
IV
IV
65
V
65
114%
55
V
VI
55
110%
65
119%
55
115%
113%
45
45
45
35
35
35
97%
VI
25
15
■ Termin kwitnienia i dojrzałości technicznej.
Lata zbioru 2011–2013. Badania rejestrowe COBORU
(odchylenie – dni).
Odmiana
Początek
kwitnienia
[data]
Dojrzałość
techniczna
[data]
wzorzec
5 maja
9 lipca
SY Polana
-1
Visby
Artoga
25
53,5
43,1
2015
2016
15
25
48,8
41,1
2015
2016
15
48,1
44,0
2015
2016
■ Porażenie odmian przez choroby. Badania rejestrowe COBORU w latach
2011–2013.
Artoga
Visby
Wysokość
roślin
[cm]
6,9
1
146
8
0
0
144
0
0
144
SY Polana
wzorzec
8
6
5
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
6
7
8
9
10
11
11
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 VAPIANO
ODMIANA POPULACYJNA
Hodowca: Syngenta
Rejestracja: Polska, 2016 r.
• Wysoki potencjał plonowania i podwyższona tolerancja na
opóźnienie terminu siewu.
• Znakomita regeneracja roślin po zimie w połączeniu
z wczesnym kwitnieniem i dojrzewaniem roślin gwarantuje
szybki zbiór z pola.
I gra muzyka!
Wartość użytkowa
WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU!
Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach
rejestrowych COBORU w latach 2013–2015
50,5 dt/ha = 102% wzorca
Zawartość tłuszczu
Wysoka – 48,6% COBORU w latach 2013–2015
2013–2015
102� wzorca
Plon tłuszczu
Wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu – optymalny do nieco opóźnionego
Norma wysiewu – 50–60 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – wczesny
Dojrzałość techniczna do zbioru – wczesna
Pokrój roślin – rośliny niższe o małym stopniu ugięcia łanu
Tolerancja
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
12
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU
VAPIANO
Wyniki badań
■ Średni plon odmiany Vapianio w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU [dt/ha].
Vapiano
60
ES Valegro
55
Monolit
103%
97%
107%
50
98%
98%
45,7
45,7
102%
103%
92%
95%
99%
91%
94%
45
40
35
49,9
30
51,7
2013
54,9
49,3
49,8
2014
45,8
44,0
50,5
48,8
2015
46,4
2013-2015
■ Plon nasion odmiany Vapiano w regionach kraju
w doświadczeniach porejestrowych COBORU [dt/ha].
I
I
II
60
96%
50
45
45
40
40
30
50,3
wzorzec
49,8
52,6
48,2
Vapiano ES Valegro Monolit
III
35
30
103%
55
101%
93%
50
IV
94%
V
VI
50,8
wzorzec
53,1
51,4
48,0
Vapiano ES Valegro Monolit
60
55
55
40
40
wzorzec
50,4
49,6
45,6
Vapiano ES Valegro Monolit
105%
50
45
48,9
V
60
45
35
101%
IV
60
30
105%
55
50
35
III
60
105%
99%
55
35
30
II
wzorzec
44,9
100%
97%
92%
50
96%
42,9
VI
60
41,3
96%
41,0
Vapiano ES Valegro Monolit
55
45
45
40
40
35
30
98%
90%
50
53,7
wzorzec
53,6
51,9
49,3
Vapiano ES Valegro Monolit
35
30
50,1
wzorzec
48,9
44,9
93%
46,7
Vapiano ES Valegro Monolit
■ Przezimowanie odmian rzepaku w GR
E. Dutkowski, Suchodębie k. Kutna,
woj. łódzkie, kwiecień 2016 r.
Vapiano
Mieszaniec F1
13
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 SIDNEY
ODMIANA POPULACYJNA
Hodowca: Saatbau
Rejestracja: Polska, 2014 r.
• Wysokie i stabilne plonowanie nasion oraz duża tolerancja
na główne choroby rzepaku.
• Właściwa faza rozwojowa roślin przed spoczynkiem
zimowym warunkuje wykorzystanie pełnego potencjału
odmiany.
„Liniówka” z mocą hybrydy
Wartość użytkowa
Plon nasion
Wysoki plon nasion w doświadczeniach rejestrowych
i porejestrowych COBORU latach 2013–2015
49,7 dt/ha = 104% wzorca
Odmiana liniowa
z dużym potencjałem
plonowania
Zawartość tłuszczu
Średnia
Plon tłuszczu
Wysoki
Profil agronomiczny
Cechy rolnicze
Termin siewu – wczesny do optymalnego
Norma wysiewu – 50–55 szt. nasion/m2
Początek kwitnienia – średniopóźny
Dojrzałość techniczna do zbioru – średniowczesna do średniopóźnej
Pokrój roślin – rośliny niższe o średnim stopniu ugięcia łanu
Tolerancja
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
14
MATERIAŁ SIEWNY RZEPAKU
SIDNEY
Wyniki badań
■ Średni plon odmiany Sidney w doświadczeniach
porejestrowych COBORU [dt/ha].
60
105%
55
wzorzec
Sidney
104%
50
104%
45
40
45,2
35
■ Plon nasion odmiany Sidney w regionach kraju
w doświadczeniach porejestrowych COBORU
[dt/ha].
65
55,3
45,0
2014
I
65
116%
III
106%
65
105%
60
99%
60
55
55
50
50
50
45
45
45
40
40
40
35
35
57,9
50,8
30
61,6
35
56,0
30
2014
2015
46,8
2015
II
55
II
52,7
2013
60
I
47,0
98%
101%
51,4
45,2
2014
2015
30
2014
2015
III
IV
IV
V
65
60
V
65
105%
VI
60
55
50
50
45
45
40
35
65
109%
60
108%
55
VI
55
107%
50
40
54,2
35
50,7
30
40
57,6
35
43,9
30
2014
2015
■ Porażenie odmiany Sidney przez choroby.
Badania rejestrowe COBORU w latach 2012–2013.
102%
45
42,0
30
2014
2015
2015
6,5
wzorzec
Sidney
8
5
7
4
6
8
10
12
14
15
MIESZAŃCOWE
POPULACYJNE
MIESZAŃCOWE
WYNIKI ZA ROK 2016 PODANO ZA: COBORU „WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH. RZEPAK OZIMY 2016.”
POPULACYJNE
Sidney
Vapiano
SY Polana
Amazon
ES Cesario
Rohan
Kuga
ODMIANY
Sidney
Vapiano
SY Polana
Amazon
ES Cesario
Rohan
Kuga
ODMIANY
małe
wczesny
opóźniony
średnie
WYMAGANIA GLEBOWE
optymalny
TERMIN SIEWU
duże
wczesny
średniowczesny
późny
wolny
POCZĄTEK KWITNIENIA
średniowczesny
średni
WIGOR JESIENNY
wczesny
późny
szybki
KONIEC KWITNIENIA
KATALOG RZEPAK / JESIEŃ 2017 ZESTAWIENIE CECH AGRONOMICZNYCH ODMIAN RZEPAKU
H12 HumiFLO
Organiczny kondycjoner gleby
Płynna skoncentrowana zawiesina soli potasowej kwasów
humusowych zawierająca biologicznie aktywne kwasy humusowe
i fulwowe. Produkt jest wysokiej jakości rozpuszczalnym w wodze stymulatorem
roślin oraz kondycjonerem gleby.
Surowiec i metoda produkcji:
Produkowany z leonardytów w procesie ekstrakcji zasadowej.
Zakres stosowania:
Przeznaczony do stosowania w uprawach
polowych i ogrodniczych poprzez oprysk doglebowy.
Może być stosowany samodzielnie lub w mieszaninach
z większością nawozów. Zalecane szczególnie na gleby lekkie
i zwięzłe gliniaste.
Uprawy
Sól potasowa kwasów humusowych w stężeniu >12% wagowo
Potas (K2O)
2,5%
Żelazo (Fe)
0,2%
Cel stosowania
Dawka i sposób aplikacji
Wszystkie uprawy
Kondycjonowanie gleby, poprawa struktury,
zwiększenie żyzności, lepsze wykorzystanie
składnikówpokarmowych z nawozów.
jednorazowa dawka: 7-8 l/ha,
do 3 aplikacji w sezonie wegetacyjnym
Zboża, Rzepak ozimy,
Kukurydza,
Warzywa polowe
Poprawa struktury gleby, stymulacja
rozwoju systemu korzeniowego,
zwiększenie żyzności, lepsze wykożystanie
składników pokarmowych z nawozów,
wspomaganie mineralizacji resztek pożniwnych.
jednorazowa dawka: 7-8 l/ha,
do 3 aplikacji w sezonie wegetacyjnym
Zaprawa nasienna
Stymulacja kiełkowania i rozwoju korzeni.
0,5l/100 kg nasion
Produkt mieszalny z roztworem saletrzano mocznikowym
Właściwości fizyko-chemiczne:
Gęstość: 1,12 kg/l
Wielkość cząsteczek: <100 μm
Rozpuszczalność w wodzie: 100%
pH w wodzie: 9-10
Forma: płynna
ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ
PRASZKA, 46-320 Praszka
ul. Kopernika 15
tel. 34/359-11-89, 34/359-11-79
tel./fax 34/359-18-29
e-mail: [email protected]
www.flora-praszka.pl
ODDZIAŁY/SKLEPY
REGION: OPOLSKIE
REGION: DOLNY ŚLĄSK
OPOLE, 45-323, ul. Pużaka 53
tel. 77/455-99-20
e-mail: [email protected]
SZALEJÓW DOLNY 56, 57-314 Szalejów Górny
tel. 74/868-70-17e-mail: [email protected]
BRZEG, 49-300, ul. Oławska 49
tel. 77/416-51-78
e-mail: [email protected]
OLESNO, 46-300, ul. Wygodzka 1
tel. 34/358-24-64
e-mail: [email protected]
NYSA, 48-303, ul. Piłsudskiego 62a
tel. 77/435-85-33, 435-88-12
e-mail: [email protected]
LEWIN BRZESKI, 49-340, ul. Kościuszki 84
tel. 77/412-81-44
e-mail: [email protected]
PRUDNIK, 48-200, ul. Kolejowa 5
tel. 77/436-02-67
e-mail: [email protected]
BIAŁA, 48-210, ul. Prudnicka 18
tel. 77/438-70-87
e-mail: [email protected]
LEGNICA, 59-220, ul. Jaworzyńska 258
tel. 76/721-77-73
e-mail: [email protected]
GNIECHOWICE, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Wrocławska 34
tel. 71/316-88-08
e-mail: [email protected]
MIETKÓW, 55-081, ul. Kolejowa 25
tel. +48 601 227 716
e-mail: [email protected]
REGION: ŚLĄSK
WITKOWICE, 42-270 Witkowice, ul. Leśna 1
tel. 34/329-82-19
e-mail: [email protected]
PIETROWICE WIELKIE, 47-480 Pietrowice Wielkie,
ul. Świętokrzyska 48
tel. + 48 695 231 920
e-mail: [email protected]
Download