Pewna wygrana dzięki zarządzaniu urządzeniami mobilnymi i typu

advertisement
Wywiad
Informacje o partnerstwie
Pewna wygrana dzięki zarządzaniu
urządzeniami mobilnymi i typu klient
Wydawca baramundi software AG
Firma baramundi software AG należy do grona dużych i znanych dostawców oprogramowania do zarządzania klientami PC, serwerami i urządzeniami mobilnymi
i rozszerza swoją działalność na Europę. Przy tym augsburskie przedsiębiorstwo z sukcesem stawia na stale rozbudowywaną sieć kompetentnych partnerów
handlowych.
Jak nawiązują Państwo kontakt ze średnimi i dużymi
przedsiębiorstwami?
BeirkirchSzukamy partnerów
zorientowanych na branże i
rozwiązania, którzy odciążają
przedsiębiorstwa i wspierają
je za pomocą dopasowanych
rozwiązań IT. Celem jest
uproszczenie procesów po
stronie klientów, ich automatyzacja i obniżenie kosztów za
pomocą odpowiedniego rozwiązania IT – w skrócie: optymalnie wspierać pracowników
działów IT w codziennych
zadaniach. Oferujemy tutaj
skuteczne, międzyplatformoUwe Beikirch, członek zarządu
we
rozwiązanie, za pomocą
baramundi software AG
którego administratorzy IT
centralnie i wydajnie zarządzają klientami PC, serwerami i urządzeniami
mobilnymi. Dzięki otwartym interfejsom można łatwo połączyć nasz pakiet
baramundi Management Suite z innymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwie.
Nasze oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika, można je szybko
wdrożyć i produktywnie go używać w każdym przedsiębiorstwie. Klienci
oszczędzają czas, koszty i zawsze otrzymują szybką i wyczerpującą pomoc.
Jakie znaczenie ma dla Państwa partnerstwo i jak
zaawansowane jest zdobywanie nowych partnerów?
Beikirch: Już dziś sieć partnerska wnosi zasadniczą część do obrotu łącznego
i ma jeszcze duży potencjał wzrostu. Szukamy kolejnych partnerów, aby
zbudować kompleksową sieć partnerów handlowych ze sprzedawcami systemów, VAR i integratorami. Dlatego teraz przekonujemy nowych partnerów o
korzyściach płynących z naszego programu partnerskiego. Szukamy partnerów
skoncentrowanych na technologiach firmy Microsoft i zarządzaniu sieciami.
© baramundi software AG
Jakie są zalety Państwa programu partnerskiego?
Beikirch: Nasi partnerzy i dział dystrybucji baramundi ściśle ze sobą współpracują. Partner otrzymuje ochronę leadów sprzedażowych i jest przez nas stale
wspierany, gdzie tylko i jak tylko tego potrzebuje. Do tego jesteśmy nastawieni
na pracę zespołową: Każdemu wolno i każdy powinien wnieść do procesu dystrybucji to, co najlepiej potrafi: swoje mocne strony techniczne i sprzedażowe,
kontakty, networking lub referencje. W ten sposób sprawimy, że nasi klienci
będą zadowoleni. Jest to ważne dla partnerów, ponieważ długoterminowe
relacje z klientem mogą zaowocować potencjalnymi dodatkowymi zleceniami. Wszyscy nowi partnerzy są szkoleni i edukowani przez baramundi oraz
wspierani przez dział dystrybucji, przedsprzedaż i konsulting.
Jakie aspekty pojawiają się w codziennej działalności
partnera baramundi?
Beikirch: Ważne dla nas jest, aby nawiązywać długotrwałe, udane partnerstwa
za pomocą zdecydowanej, długoterminowej strategii. Warunkiem wstępnym
jest tutaj szczery, uczciwy układ partnerski, do którego przywiązujemy dużą
wagę. Obejmuje to oczywiście wiarygodne obietnice i wsparcie ze strony
baramundi. Nie bez powodu jesteśmy dumni z naszego pełnego sukcesów
programu partnerskiego. Partnerzy odnoszą korzyści ze sprzedaży licencji,
świadczenia usług i konsultingu, a także z usług konserwacyjnych. Do tego
dochodzi ochrona leadów sprzedażowych i projektów, gwarantowane
marże, szkolenia i wsparcie w działaniach marketingowych, wydarzeniach i
projektach.
Kontakt
baramundi software AG
Beim Glaspalast 1
86153 Augsburg, Niemcy
Tel: +49 (821) 5 67 08 - 390
E-mail: [email protected]
www.baramundi.pl
dla łatwego i inteligentnego zarządzania IT
Przykład sukcesu
Informacje o partnerstwie
Zarządzanie systemem w Szwabii:
baramundi w Raber+Märcker
Wydawca baramundi software AG
Augsburska firma baramundi software AG dystrybuuje swoje rozwiązania do zarządzania systemami poprzez sieci partnerów – na przykład firmę
Raber+Märcker GmbH ze Stuttgartu, działającego w całych Niemczech integratora systemów komputerowych. Portfolio obejmuje między innymi infrastrukturę
informatyczną, rozwiązania do drukowania i kopiowania, jak również oprogramowanie biznesowe i rozwiązania branżowe.
W poprzednich latach stali klienci Raber+Märcker coraz częściej pytali o
rozwiązania do dystrybucji oprogramowania. Przede wszystkim odbiorcy
z przedsiębiorstw średniego rozmiaru często uważali, że powszechnie
stosowane rozwiązania do zarządzania systemami są zbyt kłopotliwe, zbyt
duże i wymagają zbyt dużych nakładów finansowych. Z tego powodu firma
zdecydowała się planowo poszerzyć ofertę rozwiązań. Dlatego od około
dwóch lat Raber+Märcker jest partnerem baramundi software AG. Producent
oprogramowania z siedzibą w Augsburgu tworzy i dystrybuuje rozwiązania do
zarządzania urządzeniami typu klient i serwerami, aby centralnie i automatycznie sterować środowiskami IT.
Stefan Rosner,
kierownik działu infrastruktury IT
Raber+Märcker GmbH
Zarządzanie systemami
Stefan Rosner, kierownik działu
infrastruktury IT w Raber+Märcker,
opowiada, jak firma trafiła na baramundi: „Najpierw przyjrzeliśmy się bliżej
rynkowi oprogramowania do zarządzania systemami. W przypadku baramundi
pierwszą pozytywną rzeczą, na którą
od razu zwróciliśmy uwagę, było to, że
jest to producent, który wszystko od
projektowania po wsparcie, wykonuje w
Niemczech, w dodatku na południu.”
Zakres funkcji
baramundi Management Suite, rozwiązanie augsburskiego producenta do
zarządzania urządzeniami typu klient, przekonywało też swoim zakresem
funkcji. Oprogramowanie jest przygotowane do wszystkich zadań związanych
z zarządzaniem systemami. Umożliwia ono zarządzanie mobilnymi urządzeniami terminalowymi, komputerowymi stanowiskami pracy i serwerami przez
cały cykl życia, w całym przedsiębiorstwie, a także w wielu oddziałach.
Testowanie przydatności w praktyce
Następnym krokiem była instalacja testowa, dzięki której rozwiązanie
baramundi również mogło przekonać specjalistów ds. IT z Raber+Märcker.
Chodziło o to, aby także przetestować przydatność w praktyce. „W tym
celu wyszukaliśmy wieloletniego klienta, który był otwarty na projekt
© baramundi software AG
pilotażowy.” – opowiada Rosner. „Dzięki doskonałemu wsparciu ze strony
baramundi wszystko przebiegło bez zakłóceń”. Po udanym projekcie pilotażowym w zakresie zarządzania systemami firma Raber+Märcker zaoferowała
baramundi Management Suite kolejnym klientom. Ponieważ jesteśmy
partnerem rozwiązania, nasi uprzednio przeszkoleni pracownicy samodzielnie
wykonują wszystkie potrzebne kroki, od dystrybucji po instalację. baramundi
w razie potrzeby oferuje pomoc w dystrybucji i jest natychmiast do dyspozycji
w przypadku pytań.
Integrator systemów komputerowych Raber+Märcker stawia na zarządzanie
urządzeniami typu klient i serwerami z Baramundi
Wsparcie
Usługi dla przedsiębiorstw partnerskich obejmują między innymi regularne
szkolenia, certyfikacje, wsparcie w działaniach marketingowych oraz gwarantowaną ochronę leadów sprzedażowych. Eksperci baramundi w razie potrzeby
towarzyszą pracownikom partnera podczas spotkań z klientami lub potencjalnie zainteresowanymi osobami. Z ożywionej komunikacji i ścisłej współpracy
między producentem oprogramowania i przedsiębiorstwem partnerskim
korzystają klienci: dzięki wysokiej jakości i sprawnemu serwisowi.
Oddźwięk
Nieprzypadkowo reakcja klientów Raber+Märcker na rozszerzenie
portfolio była pozytywna: przekonała ich modułowa budowa rozwiązania
baramundi. Dzięki niej można stosować rozwiązania zgodne z zapotrzebowaniem i rozszerzalne według indywidualnych potrzeb – zależnie od rozmiaru
firmy i wymagań systemowych.
Łatwego i inteligentnego zarządzania IT
Przykład sukcesu
Wymagania
Raber+Märcker dzięki współpracy z baramundi ma także odpowiedź na
teraźniejsze wyzwania, jak moda na „Bring Your Own Device” (BYOD). Coraz
więcej pracowników używa swoich własnych urządzeń mobilnych także do
pracy i chce się z nich łączyć z siecią firmową. Stawia to przed administratorami nowe wyzwania, na co Rosner także zwraca uwagę: „Tematem ostatnio
gorąco dyskutowanym w wielu działach IT jest zarządzanie urządzeniami
mobilnymi – tutaj możemy zaprezentować odpowiedni moduł z rozwiązania
baramundi.”
Obsługa
Rosner widzi ważny czynnik sukcesu w łatwości obsługi oprogramowania
baramundi: „Wyraźnie widać, że ktoś dobrze to przemyślał i stworzył całość z
perspektywy administratora. Rozwiązanie umożliwia w krótkim czasie prostą i
bezproblemową administrację systemem, także w małych działach IT, których
personel nie zawsze można wysłać na wszystkie szkolenia. Spotkało się to z
uznaniem naszych klientów.” – mówi Rosner. W ten sposób także przedsiębiorstwa średnich rozmiarów, jak te obsługiwane przez Raber+Märcker, mogą
odnieść korzyść z profesjonalnego zarządzania systemami.
Wsparcie techniczne
„Na wyjątkowe uznanie wielokrotnie zasłużyło wspaniałe wsparcie
baramundi.” – dodaje Rosner. baramundi wyraźnie nastawia się na
współdziałanie zorientowane na synergię. Odnosi się to zarówno do
współpracy z partnerami, którzy mogą liczyć na błyskawiczną pomoc,
w szczególności w bieżących projektach, jak i do klientów końcowych.
Przedsiębiorstwo z Augsburga jasno wyraża chęć otrzymywania propozycji
optymalizacji ze strony użytkowników. Na prośbę firmy ciągle napływają
pomysły zmian i rozszerzeń w nowych wersjach. Ta szczególna, nastawiona
na wymianę między producentem, partnerem i klientami, filozofia firmy
przyczyniła się w znacznym stopniu do sukcesu partnerstwa.
Pozytywny bilans
Rosner pozytywnie ocenia współpracę z baramundi i zauważa: „Dla nas, jako
integratora, dużą korzyścią jest łatwy dostęp do producenta oprogramowania.
Nie chodzi tylko o odległość geograficzną między Stuttgartem i Augsburgiem,
kiedy nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach, ale także o komunikację
z producentem. Nasi klienci, których obsługujemy z siedziby w Stuttgarcie,
w przeważającej części pochodzą z okolicy. I od czasu do czasu chcieliby
także nawiązać bezpośredni kontakt z producentem, poza korzystaniem ze
wsparcia.”
Oczywiście jest to tak samo wspierane przez baramundi jak wymiana z zaufanymi klientami – istotny element sukcesu we współpracy z kompetentnymi
partnerami jak Raber+Märcker.
Szukamy dystrybutorów!
W kwestii dystrybucji Baramundi od lat z sukcesem nastawia się na sieć przedsiębiorstw partnerskich. Celem jest dalsza rozbudowa tej sieci, aby wspólnie zdobyć
zadowolonych klientów i ich utrzymać w dłuższej perspektywie.
Swoim partnerom Baramundi oferuje:
• praktyczne wskazówki dotyczące produktów oraz szkolenia
sprzedażowe i techniczne,
• wsparcie przy planowaniu strategii,
• całkowitą gwarancję projektu i zapewnione marże,
• wsparcie projektowe poprzez przedsprzedaż i konsulting,
• planowe wsparcie marketingowe,
• model licencyjny dopasowany do potrzeb klienta,
• wsparcie przy zdobywaniu klientów przez telemarketing,
• uwzględnianie wszystkich branż, rozmiarów projektów i budżetów.
Partnerzy Baramundi odnoszą korzyści dzięki:
• wzbogaceniu portfolio w nowe produkty,
• zyskaniu nowych klientów,
• długotrwałemu zabezpieczeniu swoich stałych klientów,
• tworzeniu dodatkowych usług,
• brakowi konieczności konserwacji przez długi czas,
• upsellingowi (nowe moduły i szkolenia),
• atrakcyjnym i pewnym marżom,
• znanemu i czołowemu pod względem funkcjonalności oprogramowaniu do zarządzania urządzeniami mobilnymi i typu klient,
• własnej produkcji – Made in Germany,
• wsparciu technicznemu bezpośrednio od producenta.
Chcą Państwo zostać partnerami baramundi software AG? Prosimy o kontakt z działem zarządzania partnerami por numerem +49 (821) 5 67 08 - 390
lub pod adresem [email protected]
© baramundi software AG
Łatwego i inteligentnego zarządzania IT
Download