Laboratorium Baz Danych Normalizacja bazy danych Zadania: 1

advertisement
Laboratorium Baz Danych
Normalizacja bazy danych
Zadania:
1. Dana jest następująca tabela z danymi
Nazwa Atrybutu
Numer faktury
Numer produktu
Data sprzedaży
Nazwa produktu
Kod dostawcy
Nazwa dostawcy
Ilość
Cena produktu (PLN)
Wartość 1
211347
AA-E3235QW
15-Sty-2004
DVD X12
211
NeverFail Inc.
8
120,89
Wartość 2
211347
QD-300932X
15-Sty-2004
LCD 27cali
211
NeverFail Inc.
1
2100,0
Wartość 3
211347
RU-995748G
15-Sty-2004
Nagrywarka CD 12
309
BeGood, Co.
6
230,56
Wartość 4
211348
AA-E3235QW
16-Sty-2004
DVD X12
211
NeverFail Inc.
4
180,45
Wartość 5
211349
GH-77835TU
17-Sty-2004
Obudowa X45
157
WasIsDas, GMBH
3
167,8
• Narysuj diagram zależności i zidentyfikuj wszystkie zależności (włączając częściowe i przejściowe
zależności). Możesz założyć że tabela nie zawiera powtarzających się grup i to, że każdy numer
faktury odnosi się tylko do jednego produktu (wskazówka: Tabela ta zawiera złożony klucz główny
(PK))
• Korzystając z narysowanego diagramu zależności, usuń wszystkie zależności częściowe i narysuj
nowe diagramy zależności.
• Usuń wszystkie zależności przejściowe i narysuj diagram modelowania związków encji (diagram
Crow’a) w programie CaseStudio.
2. Dana jest następująca tabela z danymi
Nazwa Atrybutu
Nr Studenta
Nazwisko
Kierunek
Kod Wydzialu
Nazwa Wydzialu
Tel do wydzialu
Nazwa Szkoly
Nazwisko Promotora
Gabinet Promotora
Budynek Promotora
Tel do Promotora
Średnia
Liczba godzin
Wartość 1
211343
Kowalski
Informatyka
WEIT
Elektryczny
3282678
Nauk Technicznych
Wielek
T201
A-2
234
3.45
75
Wartość 2
200128
Nowak
Informatyka
WEIT
Elektryczny
3282567
Nauk Technicznych
Wielek
T201
A-2
234
4.12
45
Wartość 3
199876
Zielony
Zarządzanie
ZARZ
Zarządzania
3282334
Matematyki
Horacy
J567
A-11
456
3.87
32
Wartość 4
223456
Głowacki
Budowa Maszyn
MECH
Mechaniczny
3282122
Nauk Technicznych
Walecki
K002
A-3
890
3.12
12
• Utwórz diagram zależności i zidentyfikuj wszystkie zależności (włączając zależności częściowe
i przejściowe)
• Przeprowadź normalizację struktury bazy danych tak aby uzyskać 3NF. Niektóre tabele mogą
pozostać w 2NF, jeśli uznasz to za stosowne z praktycznego punktu widzenia.
• Narysuj diagram modelowania związków encji (diagram Crow’a) w programie CaseStudio.
1
3. Dana jest następująca tabela z danymi
Nazwa Atrybutu
Wartość 1
Nr Rzeczy
231134-678
Nazwa Rzeczy
HP DeskJet 895Cse
Nr Pokoju
325
Kod Budynku
DT
Nazwa Budynku
Dydaktyczny
Kierownik Budynku
J. L. Kaczyński
Wartość 2
342245-225
HP Toner
325
DT
Dydaktyczny
J. L. Kaczyński
Wartość 3
254668-449
DT Scanner
125
GL
Główny
D. Tusk
• Utwórz diagram zależności i zidentyfikuj wszystkie zależności (wlaczajac zależności częściowe i
przejściowe)
• Przeprowadź normalizację struktury bazy danych tak aby uzyskać 3NF. Niektóre tabele mogą
pozostać w 2NF, jeśli uznasz to za stosowne z praktycznego punktu widzenia.
• narysuj diagram modelowania związków encji (diagram Crow’a) w programie CaseStudio.
4. Dany jest następujący diagram zależności
• Rozdziel powyższy diagram na na dwa nowe diagramy zależności, jeden w 3NF a drugi w 2NF.
• Zmodyfikuj diagramy zależności otrzymane w powyższym podpunkcie tak aby otrzymać zbiór
diagramów zależności tylko w 3NF.
• Zmodyfikuj diagramy zależności otrzymane w powyższym podpunkcie tak aby wszystkie diagramy
były w 3NF lub BCNF.
5. Dana jest następująca tabela
Nazwa Atrybutu
Numer Pracownika
Typ Profesora
Nazwisko Profesora
Kod Wydziału
Nazwa Wydzialu
Gabinet
Dyplomanci
Kod Komintetów
Kod Czasopisma
Wartość 1
123
Profesor zw.
Nowak
WEIT
Wartość 2
104
Profesor nad.
Kowalski
MECH
Wartość 3
118
Profesor bel.
Czarny
WEIT
Wartość 4
Null
Profesor zw.
Mały
ART
Elektrotechniki i Telekomunikacji
Mechaniczny
Elektrotechniki i Telekomunikacji
Artystyczny
A2-422B
1215,2312, 3233,2218
DOKT,MAGIS, INZY
IJC, IEEE
A1-13A
0045,3456
PRAC,INZY
Null
A2-321
5689,6543,2333
MAGIS, INZY
CAS, AJC
A12-43
4535,7899,3455
SOCJA, DOKT
CAS,IEEE,IEE
2
• Narysuj diagram zależności;
• Zidentyfikuj zależności wielowartościowe;
• Przeprowadź proces normalizacji danej bazy danych tak aby otrzymać tabele w 3NF. Narysuj diagram modelowania związków encji( Uwaga! Może wystąpić konieczność utworzenia dodatkowych
atrybutów aby poprawnie zdefiniować klucze główne (PK) i klucze obce (FK).);
• Wyeliminuj zależności wielowartościowe poprzez konwersję bazy danych do 4NF. Narysuj diagram
modelowania związków encji.
3
Download