Jak po aktualizacji programu Księgowość Optivum

advertisement
Księgowość Optivum SQL
Jak po aktualizacji programu Księgowość Optivum
zaktualizować bazę danych?
Po każdej aktualizacji programu Księgowość Optivum w wersji SQL konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji bazy danych. Czynność tą najlepiej jest przeprowadzić na komputerze pełniącym funkcję serwera bazy danych. Użytkownik powinien być administratorem systemu Windows lub administratorem
serwera SQL (tj. użytkownikiem sa).
W celu przeprowadzenia aktualizacji bazy należy:
1. Po zainstalowaniu najnowszej wersji programu Księgowość Optivum uruchomić plik ADMFKSQL.exe,
znajdujący się w katalogu C:\ Program Files\ Common Files\ VULCAN.
2. W oknie Zarządzania bazą danych Księgowości SQL w polu Serwer wpisać nazwę serwera, na którym założona jest baza.
3. Zalogować się do serwera.
Na pasku aplikacji oraz na przycisku aktualizacji widoczna jest wersja, do której będzie aktualizowana
baza danych. Nazwa i wersja bazy jest wyświetlona wewnątrz okna, po zalogowaniu do serwera.
4. Wybrać bazę danych i kliknąć przycisk Aktualizuj do wersji …, aby dokonać aktualizacji bazy danych.
Czynność należy powtórzyć dla wszystkich widocznych w oknie baz danych.
Do serwera można logować się za pomocą mechanizmów Windows (z uprawnieniami administratora
systemu / domeny) lub za pomocą mechanizmów SQL, po usunięciu znacznika z pola logowanie
Windows (z uprawnieniami użytkownika sa).
5. Po aktualizacji bazy danych można uruchomić program Księgowość Optivum SQL.
www.vulcan.edu.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards