Tydzień Mózgu 2016

advertisement
25 marca 2016 | Numer 12 (486); Rok XII | Nakład: 560 egz.
Tygodnik Nenckiego
Wydanie Specjalne
Mózgi- mózgom. Tydzień Mózgu w Warszawie, 14-20 marca 2016
W dniach 14-20 marca 2016 Instytut Nenckiego PAN gościł
cykl imprez popularnonaukowych
„Mózgi – mózgom”
odbywający się w ramach Tygodnia Mózgu 2016 w
Warszawie. Organizatorami tego wydarzenia były Polskie
Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (PTBUN), Polskie
Towarzystwo Etologiczne (PTEtol.) oraz Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, zaś dodatkowego
wsparcia udzielił mu również Wydział Biologii Uniwersytetu
Warszawskiego. Dodatkowym sponsorem tego wydarzenia
była też firma Brainshop.pl, zaś patronat medialny nad nim
objęły Fundacja NeuroPozytywni i Polska Rada Mózgu
(PRM). Tegoroczne hasło obchodów Tygodnia Mózgu w
Warszawie, „Mózgi – mózgom”, wyrażało przekonanie, że
możemy sami przyczynić się do podejmowania wciąż
bardziej skutecznych działań na rzecz profilaktyki i leczenia
chorób mózgu poprzez pogłębianie i propagowania wiedzy o
mózgu.
W ramach tegorocznego Tygodnia Mózgu można było
wysłuchać
pięciu
wykładów
relacjonujących
różne
zagadnienia dotyczące postępów naszej wiedzy o mózgu i o
jego funkcjonowaniu. inauguracyjny wykład pt. „Jak
współczują neurony” wygłosiła prof. Ewelina Knapska z
Pracowni Neurobiologii Emocji Zakładu Neurofizjologii
Instytutu Nenckiego. Następnie dr n. med. Paweł
Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i
Rehabilitacji w Warszawie wygłosił wykład pt. „Flora jelitowa
i mózg”. Kolejny wykład zatytułowany „Minimózgi i
superorganizmy, czyli o pożytkach z neuroetologii owadów
społecznych” wygłosiła prof. dr hab. Ewa J. Godzińska z
Pracowni
Etologii
Zakładu
Neurofizjologii
Instytutu
Nenckiego. Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski z Katedry
Systemów
Multimedialnych
Wydziału
Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
wygłosił wykład zatytułowany „Interfejsy multimodalne –
nowe technologie usprawniające komunikację człowiekkomputer", w którym przedstawił m. in. system „CyberOko”
umożliwiający porozumiewanie się z osobami znajdującymi
się w stanie wegetatywnym. Na zakończenie dr n. med.
Sławomir Murawiec z Centrum Terapii Dialog w Warszawie
wygłosił wykład „Jak psychoterapia kształtuje mózg”.
Wszystkie wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem:
sala wykładowa była za każdym razem wypełniona po
brzegi, a słuchacze mogli pogłębić swoją wiedzę o różnych
kwestiach relacjonowanych przez wykładowców także
podczas długich dyskusji.
W sobotę 19 marca w sali ekspozycyjnej na parterze
Instytutu i w przyległych pomieszczeniach odbył się Jarmark
Neuro-Naukowy, podczas którego zwiedzający mogli
odwiedzić 22 stoiska propagujące wiedzę o szerokim
spektrum
zagadnień,
od
wykorzystywania
technik
komputerowych
po
tajniki
biologii
najróżniejszych
organizmów żywych, od człowieka przez ssaki i gady aż po
mrówki, a nawet rośliny, które nie posiadają mózgów,
a jednak mogą się porozumiewać.
W sobotnie popołudnie odbyła się interaktywna sesja
naukowa „Zrób to sam: jak możesz sam pomóc swojemu
mózgowi”, którą poprowadzili dr Paweł Boguszewski oraz
prof. dr hab. Ewa J. Godzińska z Centrum Neurobiologii oraz
z Pracowni Etologii Instytutu Nenckiego. Dr Boguszewski
poprowadził otwarty quiz zatytułowany „Mózgomity i
naukobzdury”, w którym postawił sobie za cel sprostowanie
błędnych przekonań odnoszących się do różnych aspektów
biologii mózgu, a następnie prof. Godzińska w podobny
sposób zapoznała obecnych z najróżniejszymi metodami, za
pośrednictwem których możemy wpływać korzystnie na
funkcjonowanie naszego mózgu oraz na nasze zachowania.
Podczas obchodów tegorocznego Tygodnia Mózgu odbyło się
również sześć seansów warsztatów naukowo-teatralnych
„Neuro-Teatr” dla dzieci, młodzieży, dorosłych, całych
rodzin i seniorów, które zorganizował zespół artystów
i naukowców z projektu „Sztuka Nauki – Nauka Sztuki”.
Plakat Tygodnia Mózgu wraz z dr Julitą Korczyńską prezentuje
Justyna Nerło, autorka wykorzystanej w nim pracy nagrodzonej
podczas ubiegłorocznego konkursu plastycznego dla młodzieży
Słuchacze dopisali!
Ewa J. Godzińska (tel. 373)
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; e-mail: [email protected]; skład: Justyna Osmulska (tel. 486)
Download