Kliknij, aby zobaczyć plakat - Gimnazjum nr 3 im. Henryka

advertisement
„Fascynacja światłem – magiczna świeczka”
Kinga Górowska, Sonia Jargut
nauczyciel: mgr Bożena Kwitowska
Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu
Dlaczego właśnie optyka ?
Optyka - jeden z najciekawszych działów fizyki, zafascynowała
również i nas. Dlatego nasz projekt poświęcimy zjawisku
iluzjonistycznemu, czyli „magicznej” świecy.
Do wykonania doświadczenia potrzebne będą:
* 2 świeczki
* szklana szyba
* kieliszek
* zapałki
* butelka (klosz)
* kartka papieru/ gazeta
* gaśnica, w razie ewentualnego zagrożenia życia
* CHĘCI DO WYKONANIA DOŚWIADCZENIA  !
Przeprowadzenie doświadczeń
Doświadczenie 1:
Widzimy naszą zwykłą, a zarazem
magiczną świeczkę. Dzieje się rzecz
nieoczekiwana, a mianowicie zapałka
pod wpływem zetknięcia z płomieniem
nie zapala się.
W efekcie . . .
Jesteśmy świadkami zjawisk nienaturalnych. Pod wpływem
wszystkich działań (przykładanie zapałki do płomienia, dotykanie go,
odcinanie dopływu powietrza płonącej świecy, nakładanie kieliszka)
ogień
powinien
zachować
się
inaczej,
niż
to
zrobił.
W rzeczywistości to żadna magia. To prosta iluzja opierająca się
na fizycznym prawie odbicia światła.
Wyjaśnienie
W rzeczywistości nasza „magiczna”’ świeczka nie płonie wcale.
Zjawisko, które obserwujemy jest skutkiem odbicia się światła.
Doświadczenia te mają znaczenie dydaktyczne, ponieważ można
przez dokładne ustawienie pokrycia obrazu pozornego z
rzeczywistym przedmiotem (po drugiej stronie lustra), pokazać, że
prawo odbicia jest spełnione – przedmiot jest tak samo odległy od
zwierciadła, jak i obraz pozorny.
Gdy światło pada na granicę dwóch ośrodków, to ulega odbiciu
zgodnie z prawem odbicia. Dzięki zjawisku odbicia widzimy nasze
otoczenie. Wszystkie przedmioty odbijają światło, które trafia do
naszych oczu z informacją o wyglądzie tych ciał.
Prawo odbicia:
Kąt odbicia jest równy kątowi padania. Promień padający, promień
odbity i prostopadła (zwana normalną) wystawiona w punkcie
padania leżą w jednej płaszczyźnie. W wyniku odbicia zmienia się
tylko kierunek rozchodzenia się fali, nie zmienia się jej długość.
Doświadczenie 2:
Po odcięciu dopływu powietrza świeczka
powinna zgasnąć. Czemu się tak nie
dzieje ? To magia…
Trochę o nas
Doświadczenie 3:
Jak wiemy, zwykły płomień zwykłej
świeczki parzy, ale nie płomień naszej
„magicznej” świeczki… Ręce Kingi nie
zostały poparzone.
Doświadczenie 4:
Jesteśmy uczestniczkami projektu FENIKS prowadzonego w
naszej szkole przez Panią mgr Bożenę Kwitowską. W ramach
tego programu miałyśmy okazję odwiedzić wiele ciekawych
miejsc i odbyć zajęcia zaszczepiające i rozwijające w nas
zainteresowania fizyką i astronomią. Były to: spotkanie z
amerykańskim astronautą Terry’m Virtsem, nocne obserwacje
nieba w Jamnej, „Piknik pod gwiazdami” w Młodzieżowym
Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach oraz pokaz
astronomiczny w planetarium cyfrowym AJD w Częstochowie.
Jesteśmy pewne, że wiedza nabyta dzięki uczestnictwu w
projekcie będzie owocować w przyszłości.
Dziękujemy organizatorom za szanse rozwijania naszych
uzdolnień w tym kierunku. Dziękujemy również Pani mgr Bożenie
Kwitowskiej za poświęcony nam czas i trud w prowadzeniu
szkolnych zajęć kółka FENIKS.

Spójrzcie na zdjęcie, bo w zaistniałej
sytuacji o komentarz będzie trudno.
Dziękujemy!
Projekt FENIKS jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
Download