Uploaded by User1935

OPTYKA 3A

advertisement
OPTYKA
Imię i nazwisko ucznia: . ………………………………………………..
3A
1. Jeśli kąt pomiędzy promieniem odbitym a prostą prostopadłą do powierzchni odbijającej
wynosi 30°, to ile równy jest kąt padania:
A) 30° ,
B) 15° ,
C) 60° ,
D) 150° .
2. Które ze zdań dotyczących zjawiska odbicia jest prawdziwe:
A) inna nazwa zjawiska odbicia to załamanie
B) zjawisko odbicia zachodzi tylko na powierzchniach gładkich i wypolerowanych
C) kąt odbicia jest zawsze równy kątowi padania
D) kąt padania jest to kąt zawarty między promieniem padającym a powierzchnią odbijającą.
3. Promień krzywizny soczewki wypukłej jest równy 2,6 m. Ogniskowa tej soczewki wynosi :
A) 520 cm,
B) 52 cm,
C) 13 cm,
D) 130 cm .
4. Ogniskowa zwierciadła wklęsłego jest to:
A) odległość obrazu od zwierciadła,
B) punkt leżący na osi głównej, w którym przecinają się promienie odbite, przed
odbiciem, biegnące równolegle do osi optycznej,
C) odległość ogniska od zwierciadła,
D) punkt, w którym powstaje obraz.
5. Kąt załamania światła na granicy dwóch ośrodków przezroczystych zależy:
A) od kąta padania,
B) od gęstości optycznej ośrodka pierwszego i drugiego,
C) od wartości prędkości światła w ośrodku pierwszym i drugim,
D) zdania A, B i C są prawdziwe
6. Jaka jest zależność między kątem padania a kątem załamania przy przejściu światła z wody do
powietrza? Sporządź rysunek. Odpowiedź uzasadnij.
7. Zdolność skupiająca soczewek okularów wynosi +2,5 D .
a. Jaką wadę wzroku korygują takie okulary ?
b. Jaka jest ogniskowa soczewek znajdujących się w okularach ?
8. W odległości 0,15 m od soczewki skupiającej o ogniskowej 10 cm ustawiono przedmiot.
W jakiej odległości powstanie obraz? Jakie jest jego powiększenie? Podaj jego cechy. Jaka jest
zdolność skupiająca tej soczewki?
9. Opisz, na czym polega dalekowzroczność. Sporządź poglądowy rysunek. W jaki sposób można
skorygować tę wadę?
10. Narysuj jak powstaje obraz w lupie. Podaj cechy tego obrazu.
11. W pewnym czasopiśmie znaleziono pewien rysunek. Przetłumacz podpisy na rysunku. Jakie
zjawisko ilustruje? Przetłumacz poniższe podpisy:
Sun ………………
Moon ………………..
Earth ………………..
umbra ……………….
penumbra ………………….
path of totality .......................
umbra of the Earth
..................................................
penumbra on the Earth
.................................................
A może znasz angielską nazwę
tego zjawiska? …………………………………………………………………………………………
Download