Konstruowanie wymagań programowych

advertisement
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie
ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin
tel./fax (81) 744 15 39
e-mail: [email protected]
www.cku2.pl
XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – forma zaoczna
SEMESTR PIERWSZY
Zagadnienia na egzamin ustny z fizyki
GRAWITACJA I ASTRONOMIA
1.
O odkryciach Kopernika, Keplera, Newtona.
─ główne założenia heliocentrycznej teorii Mikołaja Kopernika
─ różnice między teorią geocentryczną i heliocentryczną
─ treść i interpretacja I i II prawa Keplera
─ ruchy planet Układu Słonecznego
─ hipoteza Newtona o jedności Wszechświata
─ wyjaśnienie przyczyn ruchu planet za pomocą hipotezy Newtona
─ Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu
2.
O Niutonie i prawie powszechnej grawitacji.
─ treść prawa grawitacji
─ wzór przedstawiający wartość siły grawitacji i jego interpretacja
─ obliczanie wartości siły grawitacyjnego przyciągania
─ wyjaśnienie, dlaczego dostrzegamy skutki przyciągania przez Ziemię, otaczających nas przedmiotów,
a nie obserwujemy skutków ich wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego
3.
Spadanie ciał jako skutek oddziaływań grawitacyjnych.
─ poglądy Arystotelesa na ruch ciał i ich spadanie
─ eksperymenty Galileusza i wnioski z eksperymentów dotyczące spadania ciał
─ swobodny spadek ciał z niewielkich wysokości jako ruch jednostajnie przyspieszony
z przyspieszeniem grawitacyjnym
─ obliczanie: wartości przyspieszenia grawitacyjnego, drogi przebytej w swobodnym spadku, czasu
swobodnego spadku, wartości prędkości końcowej w swobodnym spadku
─ wyjaśnienie, dlaczego czasy spadania swobodnego (z takiej samej wysokości) ciał o różnych masach są
jednakowe
─ siła ciężkości
4.
O ruchu po okręgu i jego przyczynie.
─ ruch jednostajny po okręgu i jego przyczyna
─ zależność wartości siły dośrodkowej od masy i wartości prędkości ciała poruszającego się po okręgu oraz od
promienia okręgu
─ prędkość ciała w ruchu po okręgu
─ przyspieszenie dośrodkowe
─ przykłady sił pełniących rolę siły dośrodkowej
─ obliczanie wartości siły dośrodkowej i przyspieszenia dośrodkowego
─ okres ruchu po okręgu i częstotliwość
─ wyrażenie wzoru na wartość prędkości ciała w ruchu po okręgu poprzez okres i częstotliwość
─ obliczanie wartości prędkości ciała w ruchu po okręgu
─ wyrażenie wartości siły dośrodkowej poprzez okres ruchu lub częstotliwość
5.
Siła grawitacji jako siła dośrodkowa. III prawo Keplera. Ruchy satelitów.
─ treść i interpretacja III prawa Keplera
─ zastosowanie III prawa Keplera do rozwiązywania zadań
─ pojęcie sztucznego satelity
─ sztuczne satelity Ziemi
─ rodzaje i przeznaczenie satelitów
─ pojęcie satelity geostacjonarnego
─ obliczanie wartości prędkości satelity na orbicie o znanym promieniu oraz promienia orbity satelity
geostacjonarnego
─ pojęcie I prędkości kosmicznej
─ pojęcie II prędkości kosmicznej
─ wzory na I prędkość kosmiczną i II prędkość kosmiczną oraz ich interpretacja
─ obliczanie wartości I prędkości kosmicznej
─ wartość I i II prędkości kosmicznej przy powierzchni Ziemi
6.
Co to znaczy, że ciało jest w stanie nieważkości?
─ na czym polega stan nieważkości
─ podać i omówić przykłady występowania stanu nieważkości
─ na podstawie ruchu windy (z pasażerem) z parteru na dziesiąte piętro wyjaśnić pojęcia: przeciążenie,
niedociążenie
7.
Jak zmierzono odległość do Księżyca, planet i gwiazd?
─ pojęcie paralaksy
─ sposoby pomiaru odległości od Ziemi do Księżyca, planet i gwiazd
─ jednostki odległości stosowane w astronomii i zależności między nimi
8.
Księżyc – nasz naturalny satelita.
─ zmiany wyglądu obserwowanego z powierzchni Ziemi Księżyca
─ fazy Księżyca
─ zaćmienie Słońca
─ zaćmienie Księżyca
─ porównanie siły grawitacji na Ziemi i na Księżycu
9.
Świat planet.
─ budowa Układu Słonecznego
─ Ciała (obiekty) Układu Słonecznego
─ planety Układu Słonecznego
10. Nasza Galaktyka. Inne galaktyki. Prawo Hubble’a. Teoria Wielkiego Wybuchu.
─ budowa naszej Galaktyki
─ wiek Galaktyki, wiek Układu Słonecznego, wiek Wszechświata
─ prawo Hubble’a – wzór i interpretacja
─ teoria Wielkiego Wybuchu
Download