DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO

advertisement
DANE OSOBOWE MYŚLIWEGO
Dane osobowe
Nr legitymacji
Imię (pierwsze)
Imię (drugie)
Nazwisko
Data urodzenia
Imię ojca
Imię matki
Obywatelstwo
Płeć
NIP
PESEL
Nr dowodu/paszportu
Kontakt
Telefon domowy
Telefon komórkowy
Telefon do pracy
E-mail
Adres
Ulica, nr domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Poczta
Powiat
Województwo
Kraj
Adres do korespondencji
Ulica, nr domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Poczta
Kraj
Praca
Wykształcenie
Zawód
Nazwa pracodawcy
Stanowisko
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Łowiecki danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne .Administratorem
podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa. Pana/Pani dane będą
przetwarzane w celach zgodnych ze statutem Polskiego Związku Łowieckiego przez administratora danych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania.
.....................................................................
(data i podpis)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards