INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZA TYPU: PM-70

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WZMACNIACZA TYPU:
PM-70
1. Uwagi dla użytkownika.
- Przed włączeniem wzmacniacza do sieci 230V prosimy o dokładne zapoznanie się
z instrukcją obsługi.
- Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw wzmacniacza przez osoby nieupoważnione
do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika uprawnień gwarancyjnych oraz może
być przyczyną pogorszenia parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkowania.
- UWAGA! Urządzenie musi być zasilane z gniazda sieciowego z przyłączonym obwodem
ochronnym (gniazdko z kołkiem).
- W przypadku wymiany bezpiecznika sieciowego należy bezwzględnie wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego.
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w ramach modernizacji i postępu
technicznego bez konieczności wprowadzania ich do instrukcji obsługi, o ile nie zmieniają
one podstawowych parametrów objętych niniejszą instrukcją.
Wyposażenie wzmacniacza
- instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną
- bezpiecznik zapasowy
- kabel sieciowy
2. Zastosowanie i uwagi ogólne.
Nowoczesny, akustyczny wzmacniacz mocy typu PM-70 przeznaczony jest
do nagłaśniania małych obiektów sakralnych, pomieszczeń zamkniętych, sal konferencyjnych,
gdzie wymagana jest wysoka jakość i zrozumienie mowy. Dostosowany jest do współpracy
z linią głośnikową: 50V, 75V lub 100V oraz z zestawami głośnikowymi o łącznej impedancji
>= 4Ω. Wzmacniacz posiada trzy niezależne uniwersalne kanały wejściowe do przyłączenia
mikrofonów dynamicznych, pojemnościowych lub bezprzewodowych oraz kanały muzyczne
do przyłączenia magnetofonu (odtwarzanie), tunera, odtwarzacza CD itp.
Każdy kanał mikrofonowy posiada wejście symetryczne elektroniczne z zasilaniem
typu Phantom, regulacje wstępnego wzmocnienia i regulacje barwy dźwięku (tony niskie,
wysokie).
We wzmacniaczu zastosowano układ zabezpieczający stopień końcowy przed
uszkodzeniem w przypadku: zwarcia wyjścia, przeciążenia, przesterowania, pojawienia się
sygnału sprzężenia akustycznego, przegrzania stopnia mocy oraz układ opóźniajacy
załączenie obciążenia o około 4 sekundy od chwili załączenia wzmacniacza do sieci.
3. Dane techniczne wzmacniacza PM-70.
* znamionowa moc wyjściowa (sinus)
* wejścia mikrofonowe symetryczne,
elektroniczne-regulowane
* wejścia magnetofonowe
* pasmo przenoszenia mocy
70W
0,5¸50mV/1kΩ
0,1-1,5V / 10kΩ
40 20 000Hz
* zniekształcenia nieliniowe
* napięcie wyjściowe linii
* regulacja barwy - tory wejsciowe
(Bas 100Hz, Sopran 10kHz)
* zasilanie
* pobór mocy
* temperatura pracy
* wymiary
* masa
< 0,3%
100V, 70V, 50V, 8Ω, 4Ω
±12dB
230V
120VA
od -5 do +40 °C
223x95x310mm
5,3 kg
4. Rozmieszczenie elementów i gniazd.
Widok płyty przedniej wzmacniacza PM-70
1- uchwyt
2- regulacja tonów wysokich w kanale
3- regulacja tonów niskich w kanale
4- regulacja wzmocnienia kanału
5- regulacja tonów niskich sumy
6- regulacja tonów wysokich sumy
7- włącznik / wyłącznik
8- regulacja wzmocnienia sumy
9- wskaźnik wysterowania,
10- dioda sygnalizująca START
11- dioda sygnalizująca PRACA
Widok płyty tylnej wzmacniacza PM-70
12- bezpiecznik
13- kabel zasilający 230V/ ~50Hz
14- wyjścia dla linii radiowęzłowej 100V, 70V, 50V, 8Ω, 4Ω
15- regulacja czułości wejść mikrofonowych
16- włącznik/wyłącznik zasilania typu Phantom
17- wejścia liniowe 1, 2, 3 (chinch)
18- wejścia mikrofonowe 1, 2, 3 (XLR)
5. Instalowanie wzmacniacza.
- podłączyć źródła dźwięku zgodnie z oznaczeniem na płycie czołowej tylnej. Do wejść
mikrofonowych (18) należy doprowadzić sygnał w postaci symetrycznej wtykiem XLR
(wg punktu 7).
- podłączyć do gniazda zaciskowego (14) zestawy głośnikowe o wypadkowej impedancji
równej 4Ω lub 8Ω lub linię radiowęzłową (50V, 70V, 100V), tak aby impedancja była
dopasowana do napięcia wyj. (patrz tabelka).
70 W
100 V
70 V
50 V
142,5 Ω
70 Ω
35,7 Ω
dla f = 1 kHz
6. Obsługa wzmacniacza.
W celu uruchomienia wzmacniacza należy:
- podłączyć wzmacniacz do sieci zasilającej 230V, 50Hz z obwodem ochronny (gniazdko
z kołkiem)
- włącznikiem (7) włączyć zasilanie wzmacniacza. Po czasie opóźnienia wynoszącym około
4 sekund nastąpi załączenie obciążenia
- w zależności od potrzeb, regulatorami wzmocnienia torów (4) ustawić zadany poziom
wzmocnienia miksowanych sygnałów, a regulatorem wzmocnienia sumy (8) wymaganą
głośność,
- regulatorami barwy, wejść dla poszczególnych torów mikrofonowych ustawić odpowiednie
ich brzmienie
- regulatory wzmocnienia torów (4), które nie są wykorzystywane powinny być ustawione
na zero.
- do kontroli poziomu wysterowania wzmacniacza służy diodowy wskaźnik wysterowania (9).
W przypadku uszkodzenia wzmacniacza należy
- wyłącznikiem (7) wyłączyć zasilanie,
- sprawdzić bezpiecznik i jeśli jest uszkodzony, wymienić na nowy o właściwym prądzie,
- usunąć ewentualne zwarcie lub przeciążenie linii,
- wysłać do serwisu producenta:
44-340 Godów, ul. 1Maja 196
tel. 032/ 47 51 803 - 806
W celu zapewnienia prawidłowego chłodzenia wzmacniacza nie należy ustawiać go w pobliżu
źródeł ciepła (piece, grzejniki), oraz
NIE ZASŁANIAĆ RADIATORÓW I OTWORÓW WENTYLACYJNYCH.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards