Guz chromochłonny (pheochromocytoma) to nowotwór (w 90

advertisement
Guz chromochłonny (pheochromocytoma) to nowotwór (w 90% łagodny) najczęściej
rozwijający się w rdzeniu nadnercza i wytwarzający katecholaminy (adrenalinę, noradrenalinę,
rzadziej dopaminę).
Głównymi objawami pheochromocytoma są: nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie i
zwyżki ciśnienia tętniczego. Typowo napadom zwyżek ciśnienia tętniczego towarzyszą kołatania
serca, nadmierne pocenie się, zblędnięcie skóry, bóle głowy, niepokój. Mogą wystąpić również
nudności, wymioty i bóle brzucha. W zależności od lokalizacji guza mogą pojawić się też inne
objawy, jak bóle w klatce piersiowej, zwyżki ciśnienia tętniczego przy oddawaniu moczu czy
krwinkomocz. Do powikłań długotrwałego nadciśnienia tętniczego w przebiegu guza
chromochłonnego należą: zawał mięśnia serca, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu,
niewydolność serca, kardiomiopatia, zaburzenia rytmu serca i inne.
Podstawowymi badaniami w przypadku podejrzenia pheochromocytoma są oznaczenia
metoksykatecholamin w osoczu (badanie mało-dostępne) oraz w moczu dobowym. Należy
pamiętać, że szereg czynników może wpływać na wyniki badań. Przed i w trakcie trwania 24godzinnej zbiórki moczu nie należy spożywać pewnych produktów (orzechy, banany, cytrusy,
mocna kawa i herbata, wanilia) oraz leków (paracetamol, leki uspokajające, trójpierścieniowe
przeciwdepresyjne, niektóre kardiologiczne i przeciwalergiczne). Ponadto podwyższone wydalanie
metoksykatecholamin może wystąpić po spożyciu alkoholu, znacznym wysiłku fizycznym, w
sytuacjach stresowych. Do badań służących do lokalizacji guza należą badania USG, tomografia
komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MR), scyntygrafia oraz PET.
Leczenie pheochromocytoma polega na usunięciu chirurgicznym guza po odpowiednim
przygotowaniu farmakologicznym (lekami przeciwnadciśnieniowymi – alfa-blokerami) oraz
właściwym nawodnieniu pacjenta.
Pamiętaj!
Jeśli masz stwierdzone nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie charakteryzujące się dużą
zmiennością, duże wahania akcji serca i tętna lub napadowe kołatania serca ze zblędnięciem skóry
twarzy, poceniem się, bólami głowy zgłoś się do endokrynologa celem wykluczenia guza
chromochłonnego.
Download