Czym s* mchy?

advertisement
Prezentacja
Środowisko naturalne
Zagrożone gatunki
Klaudia Tymkowska
Gimnazjum w Rybczewicach
Spis treści
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.Mchy
2.Porosty
3.Widłaki
4.Kraska
5.Żołna
6.Wilga
7.Zimorodek
8.Bór Bagienny
9.Wydmy
Czym są mchy?
Mchy to…
Najprostsze rośliny lądowe,
które jako pierwsze pojawiły się
na lądzie. Pod wieloma
względami przypominają swoich
wodnych krewnych.
Trochę o mchach…
• Jako najprostsze rośliny lądowe nie
wykształciły nawet korzeni a jedynie chwytniki
pełniące podobną funkcję.
• Rozmnażanie polega na wysypaniu się
zarodników z puszki z których wyrastają
następne mchy.
• Do przykładowych gatunków zaliczyć możemy:
Płonnik, Rokietnik pospolity, Torfowiec…
Czym są
porosty?
Porosty to….
Inaczej-grzyby zlichenizowane,
tradycyjna nazwa organizmów
składających się z grzybów
tworzących niezbędne do
przetrwania symbiozy.
Trochę o porostach
• Porosty pojawiły się co najmniej
400 mln lat temu
• Porosty stanowią około 20%
liczby gatunków grzybów
•Są bardzo rozpowszechnione,
występują niemalże na wszystkich
długościach i szerokościach
geograficznych
•Główną cechą porostów
umożliwiającą im życie jest
zdolność do przetrwania bez wody.
Czym są
widłaki?
Widłaki to…..
• Gromada roślin naczyniowych licząca około
1100–1200 gatunków.
• Cechują się pokryciem łodyg drobnymi liśćmi
• Współczesne widłaki są niepozornymi,
zimozielonymi roślinami
• Większość widłaków charakteryzuje długi cykl
życiowy. Od wykiełkowania zarodnika do
powstania dojrzałej rośliny mija niekiedy 20
lat.
Trochę o widłakach
• Wyodrębniły się ok. 400 milionów lat
temu
• Ponad 300 milionów lat temu widłaki
dominowały na Ziemi
• W Polsce ochroną gatunkową objęte są
wszystkie widłaki
Kraska
• Gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego
• Zamieszkuje niemal całą Europę, środkową i
południową Azję oraz północno-zachodnią
Afrykę.
• W Polsce to jeden z najbarwniejszych ptaków
• ponad 20 - 30 lat temu kraska występowała w
większości kraju
• Obecnie grozi im coraz bardziej całkowite
wyginięcie
Żołna
• Gatunek średniego ptaka wędrownego
• Zamieszkujący południową Europę a
także południową Azję i lokalnie w Afryce
• Obecnie skrajnie nielicznie
Wilga
• Gatunek średniego ptaka wędrownego
• Zamieszkuje umiarkowaną część Eurazji i
Afrykę Północną i Zachodnią
• W Polsce średnio liczny ptak lęgowy niżu
• To jeden z najbarwniejszych ptaków
spotykanych w kraju.
• Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą
ochroną gatunkową
Zimorodek
• Gatunek niewielkiego ptaka rybożernego
• Nazwę „zimorodek” w języku polskim
próbowano wywieść od „ziemio-rodek”, czyli
„rodzący się w ziemi
• Zimorodek zwyczajny jest szeroko
rozprzestrzeniony w Europie, Azji i północnej
Afryce,
• Jest powszechnym gatunkiem lęgowym
Siedliska
Bór Bagienny
Bór Bagienny
• Bory bagienne zajmują niewielkie powierzchnie,
spotykane są na większości obszaru Polski.
Siedliska te są związane z torfowiskami typu
wysokiego i występują w bezodpływowych
obniżeniach, nieckach, często na obrzeżach
zarastających jezior. Charakterystyczne dla tych
gleb jest występowanie warstwy organicznej, o
miąższości od 0,5 m do nawet kilkunastu metrów,
i bardzo płytki lub wręcz nawet
przypowierzchniowy poziom wody gruntowej.
Wydmy
Wydmy
• Są piaszczystym wzniesieniem usypanym przez
wiatr. Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym to
największy w Europie pas ruchomych wydm.
Wiatr sprawia, że wydmy przemieszczają się i
osiągają wysokość kilkudziesięciu metrów. Wadą
tego zjawiska jest fakt, że zasypują w ten sposób
nadmorskie lasy, bagna, a nawet tereny
zamieszkane. Piasek przemieszcza się już przy
wietrze, który wieje z prędkością 5 metrów na
sekundę.
Dziękuję za uwagę! 
Download