Obrzęd śniadania Wielkanocnego - Sanktuarium św. Brunona w

advertisement
Obrzęd śniadania
Wielkanocnego
BONA FIDE
BIULETYN
W Niedzielę Wielkanocną po
Mszy św. rezurekcyjnej gromadzimy się
wszyscy na uroczystym śniadaniu przy
odświętnym
stole,
przybranym
gałązkami, baziami wierzbowymi, zieloną
pszenicą, rzeżuchą albo bukszpanem, które
symbolizują nowe życie otrzymane na
Chrzcie św. Na środku stołu umieszczamy paschał
rodzinny (może nim być ozdobiona świeca), baranka wielkanocnego oraz
"święcone". Spożywanie pokarmów winna poprzedzić wspólna modlitwa
o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego dla naszego papieża
Franciszka, o łaskę nawrócenia dla niewierzących, o pokój na ziemi,
o pociechę dla cierpiących i samotnych. †
Ojciec:
Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
Wszyscy:
Bogu niech będą dzięki. Alleluja.
Ojciec:
Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby
uroczyście świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Życzę nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość zagościły w
naszych sercach. Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego
Chrystusa w dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali,
że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich
naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i
prośmy:
Wszyscy:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie...
Na zakończenie ojciec rodziny:
Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy
wieczności, daj nam udział w zwycięstwie Twego Syna Jezusa Chrystusa nad
grzechem, abyśmy byli godni uczestniczyć w Jego życiu wiecznym, który żyje
i króluje na wieki wieków.
Wszyscy:
Аmen.
SANKTUARIUM ŚW. BRUNONA
W BARTOSZYCACH
Marzec 2016
ŻYCZENIA
Pewnego dnia przyjdziemy.
Pewnego dnia stanie się.
Pewnego dnia
zmartwychwstaniemy.
Pewnego dnia będziemy
już tylko widzieć życie.
Pewnego dnia będziemy
się śmiać.
Pewnego dnia będziemy
żyć razem – tak po prostu.
Pewnego dnia – wtedy, kiedy
naprawdę będzie Wielkanoc
Radości
na dzień Zmartwychwstania
życzą duszpasterze Parafii
,, UJRZAŁ I UWIERZYŁ” J 20
Amerykański poeta Jesse Stuart w książce zatytułowanej ,, Rok mojego
duchowego odrodzenia, wspomina o tradycjach jakie praktykowano w jego
rodzinie. Każdego roku w dzień ukrzyżowania Pana Jezusa, w Wielki Piątek,
cała rodzina pracowała przy sadzeniu ziemniaków. Czasami śnieg pokrywał
pole i zasadzone w ziemi ziemniaki wydawały się w ziemi martwe, tak jak
Jezus leżał martwy w grobie. Ale pewnego dnia dokonywał się prawdziwy
cud.. Niespodziewanie, maleńkie ciemno-zielone listki zaczynały wyrastać
pomiędzy grudami czarnej ziemi. Zastanawiając się nad tym powtarzającym
się każdej wiosny cudem natury, autor pisze: ,, Jak mógłbym wątpić w
zmartwychwstanie Chrystusa, Syna Bożego, kiedy każdej wiosny, obserwuje
się w przyrodzie cud zmartwychwstania.
WIELKA SOBOTA – JUBILEUSZ
1050 LECIA CHRZTU POLSKI
,, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się
ktoś nie narodzi z wody i Ducha, nie może
wejść do królestwa Bożego”.(J 3,5). Te słowa
odnoszą się do sakramentu Chrztu Świętego,
który jest pierwszym sakramentem i bramą
wejściową do królestwa Bożego,
nieodzownym krokiem ku Bogu i Bożemu
życiu. Kto naprawdę chce wejść do życia
wiecznego, musi się powtórnie narodzić,
odrodzić z Boga. Tak więc chrześcijanin rodzi się
dwa razy. Przez urodzenie z ojca i matki, z ich
wzajemnej miłości, wkracza w życie doczesne. Przez
duchowe,
niewidzialne odrodzenie się z Boga i z Jego miłości,
wkracza w życie Boże. Chrześcijanin ma dwa oblicza: jedno widzialne,
fizyczne, cielesne, które otrzymał od swoich rodziców, i drugie, niewidzialne,
duchowe, boskie, które otrzymuje od Boga, na chrzcie, przez odrodzenie się
,,z wody i Ducha Świętego”, Chrześcijanin jest jednocześnie dzieckiem swoich
rodziców i dzieckiem Boga, ma też dwa dni urodzin – do życia doczesnego i
wiecznego. W tym roku obchodzimy Jubileusz 1050 - lecia Chrztu Polski.
Umownie przyjęte jest, że odbyło się to w Wielką sobotę 966 roku. Dlatego
każda parafia, każdy z nas powinien w tym roku szczególnie świętować
JUBILEUSZOWĄ Wielką Sobotę – WIGILIĘ PASCHALNĄ.
Podziękujmy Bogu za CHRZEST POLSKI I SWÓJ CHRZEST.
Wypełnijmy załączoną do Biuletynu okolicznościową pamiątkę, jako swój
osobisty udział w Jubileuszu.
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
W WIELKIM TYGODNIU
W PARAFII ŚW. BRUNONA
W BARTOSZYCACH
WIELKI CZWARTEK – LITURGIA
W
WIECZERZY PAŃSKIEJ
godz. 18.00
ADORACJA W CIEMNICY
godz. 20.00 – 21.00
WIELKI PIĄTEK
godz. 8.00 – Ciemna Jutrznia
LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ - godz. 18.00
ADORACJA GROBU PAŃSKIEGO
godz. 20.00 – 21.00 Czuwanie Wspólnot Modlitewnych
WIELKA SOBOTA
godz. 8.00 – Ciemna Jutrznia
WIGILIA PASCHALNA godz. 18.00
godz. 20.00 – 21.00 – adoracja młodzieży
ŚWIĘCENIE POKARMÓW
co godzinę 9.00 do 17.00.
we wsi Witki godz. 9.00, w Sędławkach godz. 9.15,
w Osiece o godz. 9.30, w Bukowie godz. 10.00.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
MSZA REZUREKCYJNA – godz. 7.00
NASTĘPNE MSZE - godz. 10.00; 11.15; 12.30; 18.00
Download