EMK 270 - InstalacjeB2B

advertisement
MAV 0926-1
EMK 270
031283
PL INSTRUKCJA MONTAŻU LICZNIKA ENERGII DLA NIBE SPLIT
EMK 270
INSTRUKCJA MONTAŻU
EMK 270
Informacje ogólne
Zawartość
To wyposażenie dodatkowe wykorzystywane jest do
mierzenia ilości energii cieplnej zużywanej przez
NIBE ACVM 270.
Funkcja licznika energii polega na mierzeniu różnicy
między przepływem i temperaturą w wymienniku
ciepła, w module wewnątrz pomieszczenia. Wartość
jest pokazywana na oddzielnym wyświetlaczu.
2
1 x Licznik energii
1 x Kabel do licznika energii
10 x Wkręty
4 x Uchwyt przewodu
1 x Przepływomierz
2 x Uszczelki O-ring
1 x Płytka
2 x Czujniki
2 x Rurka
4 x Opaski kablowe
3 x Uszczelki
2 x Pasta
EMK 270
PL
Schemat połączeń ACVM 270 z EMK 270 – licznik energii
Overflow valve – zawór przelewowy
Required safety equipment –wymagany osprzęt bezpieczeństwa
Wyjaśnienia
AA24 Licznik energii, EMK 270
BT1
Czujnik temperatury zewnętrznej
CP1 Zbiornik buforowy UKV
CM1
GP10
EMK 270
Naczynie przeponowe
Pompa obiegowa
3
Przyłącza rurowe ACVM 270
UWAGA
Zamontować w następujący sposób:
ACVM 270 nie może być podłączony do prądu
podczas montowania EMK 270.
Zdjąć pokrywę serwisową.
Zdjąć klamry.
Zamknąć zawory zasilający (QM31) i powrotny (HQ1)
systemu grzewczego.
Zmniejszyć ciśnienie przez zawór bezpieczeństwa
(FL2).
4
Poluzować trzy nakrętki, które przytrzymują oryginalną
sekcję rurek.
Nadmiar wody spłynie przez rurkę spustową.
EMK 270
Wyjąć oryginalną sekcję rurek oraz trzy oryginalne
uszczelki. Można tego zaniechać.
Zamontować dostarczone rurki, dwie uszczelki O-ring
oraz trzy uszczelki.
Dokręcić nakrętki siłą około 70 Nm.
UWAGA
Niepoprawne zamontowanie może mieć wpływ na
prawidłowe działanie.
WSKAZÓWKA
Po zamontowaniu przepływomierza otworzyć
zawory (HQ1) i (QM31).
Zamontować przepływomierz.
Dokręcić nakrętki siłą około 50 Nm.
EMK 270
5
UWAGA
Połączenia elektryczne
Wszystkie połączenia elektryczne muszą być
wykonane przez uprawnionego elektryka.
Instalacja elektryczna i okablowanie muszą być
wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami.
ACVM 270 nie może być podłączony do prądu
podczas montowania EMK 270.
Przepływomierz
Zrobić wycięcie w izolacji na przeprowadzenie kabla.
Zamontować kabel przepływomierza i czujników.
Zabezpieczyć kable opaskami kablowymi.
W celu uzyskania prawidłowych pomiarów temperatury
w czasie montowania czujników musi być użyta pasta
przewodząca ciepło.
6
Założyć z powrotem pokrywę serwisową i klamry.
Montowanie przeprowadzać w odwrotnej kolejności co
demontowanie.
EMK 270
EMK 270
7
Licznik energii
1. Licznik energii zamontować w odpowiednim miejscu, blisko pompy ciepła.
2. Zdjąć osłonę przez poluzowanie śrub i wysunięcie jej w górę.
3. Okablowanie podłączyć zgodnie z poniższym rysunkiem:
Czujnik temperatury
Przepływomierz
brązowy
zielony
Czujnik temperatury niebieski
Czujnik temperatury niebieski
Czujnik temperatury czerwony
Czujnik temperatury czerwony
Zasilanie
230 V
230V
Ochronny przewód łączący
Ochronny przewód łączący
4. Osłonę zainstalować ponownie w kolejności odwrotnej do demontażu.
8
EMK 270
biały
żółty
Sterowanie EMK 270
Uruchomić EMK 270 przez ustawienie przełącznika (SF1) na „Automatic” (automatyczny).
Zarządzanie menu EMK 270
Do przewijania miedzy różnymi menu i odczytania temperatury, wyników, przepływu i ilości ciepła (kWh,
MWh lub GWh) należy użyć ∆ i ∇.
Ustawienia fabryczne
F1
F2
F3
P1
P3
CAL-t
Reset
(resetowanie)
1
0
0
0
4
Proszę zajrzeć również do „Instrukcji Montażu i Konserwacji” dla NIBE SPLIT oraz instrukcji obsługi licznika
energii.
EMK 270
9
1
0
EMK 270
Download