Spis ćwiczeń I Pracowni Astronomicznej:

advertisement
Spis ćwiczeń I Pracowni Astronomicznej:
Ćwiczenia obserwacyjne:
W dzień (do realizacji poza zajęciami, OBOWIĄZKOWE):
1. Wyznaczanie wysokości Słońca za pomocą sekstantu
2. Wyznaczanie średnicy kątowej Słońca za pomocą sekstantu
3. Obserwacje Słońca i wyznaczanie liczby Wolfa.
4. Obserwacje widma słonecznego
W nocy:
1. Orientacja na niebie, Identyfikacja obiektów na niebie za pomocą MySky13.
3. Ocena warunków obserwacji
4. Nokturnał (tarcza A i B)
5. Pomiary kątów na niebie (kwadrant i laska Jakuba)
6. Wizualne obserwacje sztucznych satelitów Ziemi
7. Przygotowanie lunety do obserwacji
8. Wyznaczanie średnicy pola widzenia lunety.
9. Wyznaczanie zasięgu lunety.
10. Szkic powierzchni Księżyca
11. Obserwacje księżyców Jowisza
12. Wyznaczanie współrzędnych niebieskich za pomocą mikrometru krzyżowego
13. Wyznaczanie południka miejscowego metodą równych wysokości
14. Wizualne oceny jasności gwiazd metodą NBA
15. Fotografia przy użyciu kamery internetowej
Ćwiczenia dodatkowe:
1. Astrolabium
2. Gnomon
3. Wizualne obserwacje minimum układu zaćmieniowego  Persei
4. Fotografowanie nieba
W razie niepogody:
1. Zajęcia organizacyjne – omówienie budowy lunet astronomicznych
2. Obrotowa mapa nieba
3. Fazy Księżyca i dni Juliańskie
4. Analiza fotografii astronomicznych
5. Fotografie nieba nieruchomym aparatem
6. Model Układu Słonecznego
7. GPS – pomiar rozmiarów Ziemi
8. Wyznaczanie odległości metodą Cefeid - ESO
9. Pomiar stałej Hubble’a - CLEA
10. Klasyfikacja widmowa - CLEA
11. Diagram H-R dla gromad gwiazd - CLEA
12. Rotacja Słońca - CLEA
13. Księżyce Jowisza CLEA
14. Gwiazdy zaćmieniowe (program Binary3 lub StarLightPro) (Przedostatnie zajęcia)
15. Radarowe obserwacje Merkurego CLEA (Ostatnie zajęcia)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards