PUK SERWIS Sp - Urząd Gminy Wodynie

advertisement
PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW
na terenie Gminy Wodynie
PAPIER
pojemniki/worki
NIEBIESKIE
SZKŁO pojemniki/worki
ZIELONE
TWORZYWA SZTUCZNE
pojemniki/worki
ŻÓŁTE
METALE
pojemniki/worki
CZERWONE
ODPADY ULEGAJĄCE
BIODEGRADACJI
pojemniki/worki
BRĄZOWE
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
pojemniki/worki BIAŁE
POPIÓŁ
pojemniki/worki
SZARE
ODPADY ZMIESZANE
pojemniki/worki
CZARNE
PAMIĘTAJ !!! SEGREGUJĄC ODPADY DBASZ O ŚRODOWISKO
TU WRZUCAMY:
gazety, książki,
zeszyty, katalogi,
prospekty, foldery,
torby i worki
papierowe, tekturę i
kartony oraz
opakowania
wykonane z tych
materiałów
TU WRZUCAMY:
opakowania szklane
bezbarwne i kolorowe
tj. butelki, słoiki, itp.
Wolne od
zanieczyszczeń
metalami i tworzywami
TU WRZUCAMY:
opakowania po płynach i
napojach, PET-y,
pojemniki po produktach
mlecznych, pojemniki po
art.sypkich, art. gosp.dom.
z tworzyw sztucznych,
folie budowlane,
reklamówki i woreczki
foliowe, opakowania
wielomateriałowe
TU WRZUCAMY:
puszki po konserwach,
puszki po napojach,
sokach, drobny złom
żelazny, drobny złom
metali kolorowych
TU WRZUCAMY:
liście, trawę, kwiaty i
pozostałości z roślin,
przycięte części drzew
i krzewów, odpady
kuchenne
TU WRZUCAMY:
kartony po mleku i
sokach, torebki po
przyprawach i zupach
TU NIE WRZUCAMY:
papieru i tektury
pokrytych folią
metalową lub
tworzyw sztucznych
(opakowań po
napojach, środkach
spożywczych), kalki,
zabrudzonego i
tłustego papieru np. z
masła, margaryny,
artykułów
wykonanych z
połączenia papieru z
innymi tworzywami
TU NIE WRZUCAMY:
luster i szkła
zbrojonego, fajansu i
porcelany, zużytych
żarówek, lamp
jarzeniowych, stłuczki
szklanej, szkła
nietłukącego typu
DURALEX, ARCOROC,
VERECO
TU NIE WRZUCAMY:
sztucznych tworzyw
piankowych tj. styropian,
opakowań po środkach
ochrony roślin, betelek i
pojemników z zawartością
TU NIE WRZUCAMY:
puszek po farbach i
lakirach, pojemników
po aerozolach, innych
materiałów
TU NIE WRZUCAMY:
TU NIE WRZUCAMY:
gruzu, popiołu, żużla,
pozostałych odpadów
ziemi, kamieni i innych
materiałów
budowlanych
TU WRZUCAMY:
TU WRZUCAMY:
wyłącznie ostudzony pozostałości po
popiół
segregacji
TU NIE WRZUCAMY:
pozostałości z roślin,
pozostałości po
segregacji
TU NIE WRZUCAMY:
przeterminowanych
leków, zużytych
baterii i
akumulatorów,
chemikalii, zużytego
sprzętu
elektronicznego i
elektrycznego,
zużytych opon, ziemi,
popiołu i innych
materiałów
budowlanych
Download