Zakres prac modernizacyjnych (zamówienie

advertisement
Znak postępowania: 26/01/TUT/2017
SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do SIWZ
Zakres prac modernizacyjnych
(zamówienie podstawowe)
1) Montaż ergonomicznego fotela po stronie maszynisty np. typ fotela APK 2006 firmy ASTROMAL lub
równoważny oraz po stronie pomocnika maszynisty np. typ fotela AL200 firmy ASTROMAL lub
równoważny, w dwóch kabinach lokomotywy z zapewnieniem pełnego zakresu regulacji foteli.
Montaż według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej
2) montaż izolacji cieplnej i akustycznej dwóch kabin lokomotywy, wymagania: Rozporządzenia
Komisji (EU) nr 1304/2014 z dnia 26.11.2014 w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności
podsystemu „Tabor kolejowy –hałas” zmieniające decyzje 2008/232/WE i uchylające decyzję
2011/229/WE oraz norma PN-92 K-11000 Tabor kolejowy – Hałas, według potrzeb, jeżeli nie były
zamontowane wcześniej;
3) zamontowanie klimatyzatorów (schładzanie powietrza) w dwóch kabinach lokomotywy,
wymagania, pkt. 4.2.9.1.7. Klimatyzacja i jakość powietrza Rozporządzenie Komisji (UE) 1302/2014 z
18.11.2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu
Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski w transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych,
według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej;
4) Wymiana szyb czołowych w dwóch kabinach lokomotywy na szyby klejone z ogrzewaniem
elektrycznym i wyprowadzeniem przewodów elektrycznych na kostkę zaciskową - jeżeli
zamontowane są szyby bez ogrzewania, wymagania: karty UIC 651, pkt. 4.2.9.2. Szyba czołowa
Rozporządzenie Komisji (UE) 1302/2014 z 18.11.2014 w sprawie technicznej specyfikacji
interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski w
transeuropejskim systemie kolei konwencjonalnych, według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane
wcześniej;
5) montaż rolet przeciwsłonecznych na szybach czołowych i bocznych w dwóch kabinach lokomotywy,
wymagania: pkt. 4.2.9.2.3. Wyposażenie Szyba czołowa, ochrona przed słońcem Rozporządzenie
Komisji (UE) 1302/2014 z 18.11.2014 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności
odnoszącej się do podsystemu Tabor - lokomotywy i tabor pasażerski w transeuropejskim systemie
kolei konwencjonalnych, wymagana ochrona przeciwpożarowa kategorii R1 dla poziomu zagrożeniu
HL2, według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej;
6) zainstalować elektroniczny stabilizator napięcia szybkościomierza nowego typu np.
ENI – SIP (110VDC/1,2) lub równoważny , według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej.
7) zastosować nowy generator SHP np. typu EDA3 systemu SHP produkcji Bombardier Transportation
(ZWUS) Polska Sp. z o.o. lub równoważny, według potrzeb, jeżeli nie był zamontowany wcześniej;
8) zainstalowanie elektronicznych stabilizatorów napięcia obwodu czuwaka aktywnego
np. R3-92026/ERS firmy FUSiT „Sygnały” lub równoważne, według potrzeb, jeżeli nie były
zamontowane wcześniej;
9) zastosować elektroniczne regulatory temperatury kabin maszynisty np. TW95/110 lub równoważne,
wg potrzeb, jeżeli stosowane były dotychczas regulatory elektromechaniczne, lub jeżeli nie były
zamontowane wcześniej;
10) wymienić tradycyjne projektory czołowe na projektory halogenowe, według potrzeb, jeżeli nie były
zamontowane wcześniej, wymagania: zgodność z kartą UIC 651, PN-EN15153-1, PN-EN50155,
według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej;
11) obrócić boczniki silników trakcyjnych o 180 stopni (wyjście przewodów zasilających skierowane w
dół), według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej;
12) dokonać zabudowy drugiego kanału pneumatyczny Radio Stop (wydzielenie w osobny kanał Radio
Stop), według potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej;
1
Znak postępowania: 26/01/TUT/2017
SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do SIWZ
13) wymienić wszelkie elementy i urządzenia lokomotywy, w których budowie stosowane są materiały
zawierające azbest, na elementy i urządzenia pozbawione jego obecności (między innymi: komory
gasikowe styczników WN, wykładziny izolacyjno – tłumiące i inne tym podobne), według potrzeb,
jeżeli nie były zamontowane wcześniej;
14) rozdzielenie obwodów ogrzewania tj. wtyków i gniazd wg projektu „PKP Intercity” S.A., według
potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej.
15) zabudować wycieraczki szyb czołowych prawej i lewej (nad górną krawędzią szyby) z napędem
elektrycznym i spryskiwaczami szyb, sterowane jednym włącznikiem i regulatorem elektronicznym
umieszczonym po prawej stronie pulpitu maszynisty, umożliwiającym następujące tryby pracy:
- pozycja 0 - wyłączony
- pozycja 1 - praca ciągła
- pozycja 2 – praca przerywana 1-szy zakres czasowy
- pozycja 3 – praca przerywana 2-gi zakres czasowy
- pozycja 4 – praca przerywana 3-ci zakres czasowy
16) zabudować nowe radiotelefony cyfrowe umożliwiające łączność w systemie GSM-R/VHF, według
potrzeb, jeżeli nie były zamontowane wcześniej;
Zainstalowane na lokomotywach radiotelefony analogowe typu Radmor powinny zostać zastąpione
radiotelefonami umożliwiającym pracę w standardzie analogowym i cyfrowym GSM-R/VHF poprzez
realizację połączeń radiotelefonicznych w ramach funkcjonującej na PKP radiotelefonicznej sieci
pociągowej. Obsługiwane standardy: pasma GSM-R/EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / GSM faza
2 / faza 2+, GPRS multi slot klasa 8; klasa 10. Radiotelefon powinien posiadać badanie zgodności
typu (Certyfikat Badania Typu WE Składnika Interoperacyjności według modułu CB)
przeprowadzone przy zastosowaniu Decyzji Komisji 2012/88/UE z dnia 25 stycznia 2012 r w
sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemów „Sterowanie” z późniejszymi
modyfikacjami określonymi w Decyzji 2012/696/UE oraz bezterminowe świadectwo dopuszczenia
analogowym do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego.
2
Download