centralne laboratorium kryminalistyczne policji problemy

advertisement
CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI
Źródło:
http://clk.policja.pl/clk/wydawnictwo/biblioteka/problemy-kryminalistyk/problemy-kryminalistyki-4/107556,Problemy-Kryminal
istyki-279.html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 02:21
PROBLEMY KRYMINALISTYKI 279
SPIS TREŚCI
Czy wykorzystanie metod obrazowania funkcjonowania OUN jest alternatywą dla badań poligraficznych?
Is the use of imaging of central nervous system activity the alternative for lie-detector (Polygraph)
examination?
Jerzy Wojciechowski
doktorant w Zakładzie Psychologii Uczenia się i Pamięci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Z PRAKTYKI
Zastosowanie metody GC-MS do charakterystyki Calea zacatechichi i Psychotria viridis – roślin
kontrolowanych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii
Application of GC-MS method to characterisation of Calea zacatechichi and Psychotria viridis - plants
controlled by Drug Addication Prevention Act
dr Robert Bachliński
starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Fizykochemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
podinsp. Anna Duszyńska
starszy specjalista badawczo-techniczny w tym zakładzie
Anna Kowalczuk
Zakład Leków Pochodzenia Naturalnego Narodowego Instytutu Leków
Aleksander Szmajke
Sekcja Informatyki Narodowego Instytutu Leków
dr Anna Łozak
kierownik Zakładu Leków Pochodzenia Naturalnego Narodowego Instytutu Leków
Badania jądrowego DNA w materiale kostnym – opis wybranych przypadków
Examination of nuclear DNA in bone material - selected cases
podkom. dr inż. Magdalena Dębska
specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
podinsp. dr n. med. Magdalena Spólnicka
ekspert w tym zakładzie
podkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska
specjalista badawczo-techniczny w tym zakładzie
Możliwość identyfikacji pojazdów na podstawie danych zawartych w ich podzespołach elektronicznych
Possibility of vehicle identification basing on electronic components data
Dariusz Łojek
ekspert w Sekcji Mechanoskopii i Badań Dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Bydgoszczy
Arkadiusz Dorau
ekspert w tej sekcji
nadkom. Marcin Radtke
ekspert w tej sekcji
Sporządzanie portretu pamięciowego z wykorzystaniem transferu danych za pomocą Internetu
Generation of "memory" composite portratit with use of Internet data transfer
st. asp. Michał Michalski
ekspert w Zespole Badań Dokumentów i Technik Wizualnych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach
Najczęstsze zjawiska występujące podczas analizy profili DNA w multipleksowych systemach STR
Most frequent phenomena to come up during DNA profile analysis in multiplex STR systems
Joanna Dąbrowska
starszy specjalista w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
kom. Żanetta Makowska
ekspert w tym zakładzie
podinsp. dr n. med. Magdalena Spólnicka
Emilia Szabłowska-Gnap
specjalista w tym zakładzie
Kwalifikacja ustawowa rewolwerów KESERU K-10 i ZORAKI K-10 pod kątem legalności ich posiadania na
terenie Polski
Legal classification of KESERU K-10 and ZORAKI K-10 pistols as regards their legal possession in Poland
mł. insp. Krzysztof Ćwik
kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Henryk Juszczyk
ekspert w tym zakładzie
Eksperyment procesowy wokół zagadnień semantycznych
Court experiment and semantic issues
Marcin Głusek
doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu, aplikant II roku aplikacji radcowskiej przy
OIRP w Bydgoszczy
Błędy w typowaniu modelu broni na podstawie zabezpieczonych śladów w postaci łusek
Errors in profiling gun model basing on collected marks
Henryk Juszczyk
podkom. Jarosław Dyga
specjalista w Zakładzie Broni i Mechanoskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE
Postępy w normalizacji badań kryminalistycznych w Europie
Advancements in standardisation of forensic processes in Europe
nadkom. Artur Dębski
ekspert w Wydziale Rozwoju Naukowego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Agnieszka Łukomska
starszy specjalista w tym wydziale
WSPOMNIENIA
Wspomnienie o prof. dr hab. Karolu Sławiku
Prof. Karol Sławik - Memorial
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards