Program konferencji - Niepełnosprawni.lublin.pl

advertisement
BEZPŁATNA KONFERENCJA PT. „ZATRUDNIJ ASA.
ROLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ZATRUDNIANIU DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM
I Z ZESPOŁEM ASPERGE RA”
29-30 LISTOPADA 2012 R. CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE UL. BOBROWIECKA 9
10.30 – 10.45
29 listopada 2012 - czwartek
Oficjalne otwarcie konferencji
Oficjalne powitanie
10.45 – 11.15
Model Programu Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób z Zespołem Aspergera
i Wysokofunkcjonujących Osób z Autyzmem
Maria Wroniszewska, Kierownik Programu Autyzm System XXI, Fundacja SYNAPSIS
11.15- 12.00
Przedstawienie rozwiązań duńskich w zakresie zatrudniania osób z zespołem Aspergera.
Idea tworzenia miejsc pracy w dziedzinie IT według Modelu Specialisterne
Charlotte Galina, Specialist People Foundation, Specialisterne
12.00 – 12.15
Przerwa kawowa
12.15 – 13.00
Przedstawienie brytyjskiego systemu wsparcia i przygotowania osób z zespołem Aspergera do
podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy
David Perkins, National Autistic Society
13.00 – 13.45
Przerwa obiadowa
13.45 – 14.25
Case Study osoby z zespołem Aspergera (specjalisty w zakresie IT) zatrudnionej w duńskiej
firmie Specialisterne w systemie pracy chronionej
Soren Ljungholm, specjalista w zakresie IT w Specialisterne,
Sławomir Ulankiewicz, Personal Manager wspierający osoby z zespołem Aspergera,
Specialistrerne, Dania
Case Study osoby z zespołem Aspergera z Wielkiej Brytanii
14.25 – 15.00
Sarah Hewitt , osoba z zespołem Aspergera, klientka National Autistic Society
15.00 – 15.45
Współpraca z pracodawcami w Wielkiej Brytanii w kontekście zatrudniania osób z zespołem
Aspergera na otwartym rynku pracy
Daniel Aherne, Prospects, National Autistic Society
15.45 – 16.00
Przerwa kawowa
16.00 – 16.45
Relacje warszawskich stażodawców - przedstawicieli administracji publicznej oraz sektora
prywatnego
Urząd Marszałkowski, IQ Marketing
16.45 – 17.00
Film „Zatrudnij AS-a”
Projekt „Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej
w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na polski rynek pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
BEZPŁATNA KONFERENCJA PT. „ROLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
W ZATRUDNIANIU DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM
I Z ZESPOŁEM ASPERGE RA”
29-30 LISTOPADA 2012 R. CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE UL. BOBROWIECKA 9
09.30 – 10.15
30 listopada 2012 - piątek
Zatrudnienie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera – doświadczenie Fundacji SYNAPSIS
Justyna Józefowicz, Członek Zarządu, Fundacja SYNAPSIS
10.15 – 10.55
Podsumowanie projektu „Czas na ekonomię. Poszukiwanie i testowanie nowych możliwości
podniesienia poziomu samofinansowania instytucji ekonomii społecznej w oparciu o model
Pracowni Rzeczy Różnych”
Izabela Broczkowska, Koordynator projektu
10.55 – 11:20
Współpraca Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS z partnerem projektu – gminą Lesznowola
Małgorzata Wiśniakowska, Urząd Gminy Lesznowola
11.20 – 11:35
Przerwa kawowa
11.35 – 12.05
Współpraca Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS z sektorem prywatnym
12.05 – 12.15
Justyna Józefowicz, Członek Zarząd, Fundacja SYNAPSIS
Agata Stafiej - Bartosik, PwC Polska
Pytania
12.15 – 12.30
Film o Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS
12.30 – 13.15
Przerwa obiadowa
13.15 – 14.15
Przygotowanie młodzieży z zespołem Aspergera do pracy już na etapie edukacji szkolnej
Frank Paulsen, Specialist People Foundation (Dania)
Znaczenie pracy w terapii dorosłych osób z autyzmem – doświadczenia francuskie
14.15 – 15.15
Projekt „Czas na ekonomię. Poszukiwanie i testowanie nowych możliwości podniesienia poziomu samofinansowania instytucji ekonomii
społecznej w oparciu i model PRR” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download
Random flashcards
Create flashcards