wspólne 70% koszty 30% indywidualne koszty zmienne zamówioną

advertisement
Schemat rozliczania kosztów centralnego ogrzewania
Całkowity koszt CO w nieruchomości - budynku
rodzaj
wartość
jednostki
kosztów
w złotych
łącznie
koszty
łączna
powierzchnia
zmienne
/
wspólne 70%
= zł/jednostkę
stałe
opłata stała
za
"moc
zamówioną"
łączny koszt
rozliczenia lokali opomia
ilość
wynikowy
jednostek
koszt lokalu
powierzchnia
=
koszt
1 m2
czynszowa
lokalu
X
przypadające na
=
nieruchomości
" impulsów "
/
z podzielników
+
lokali w
przypadające na
ilość impulsów
=
koszt 1
jednostki
X
" impulsu "
z uwzgl.
współczynn.
=
lokal koszty
indywidualne
UF i LAF
+
łączna
/
lokal koszty
wspólne
z uwzgl
uwzgl. UF i LAF
powierzchnia
2009 r
Rozliczenie indywidualne lokalu
suma jednostek
koszty
indywidualne
30%
rozliczenie
lokali w
dostawca ciepła Orchis Energia Sopot SP z oo.
powierzchnia
=
koszt
1m
2
X
czynszowa
lokalu
przypadająca na
=
lokal opłata
stała
nieruchomości
+
/
ilość podzielników
=
koszt rozliczenia
1 podzielnika
X
ilość
podzielników
=
koszt rozliczenia
lokalu opomiarow.
=
* koszt wspólny i opłata stała dzielone są proporcjonalnie do powierzchni lokali
* koszt indywidualny dzielony jest wg wskazań podzielników kosztu ciepła
* po obliczeniu indywidualnego kosztu ogrzania lokalu i uwzględnieniu Państwa przedpłat oraz kosztów
rozliczenia i dzierżawy podzielników otrzymujemy wynik rozliczenia ( nadpłatę lub niedopłatę ).
p
ą ryczałtowo.
y
rozliczane są
* lokale nieopomiarowane
indywidualny
koszt ogrzewania
w opomiarowanym
lokalu mieszkalnym
Download