Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego

advertisement
Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego
S p e c i a l P ow e r S y s t e m s
Niezawodne systemy zasilania do
zastosowań w
kolei, metrze
autobusach elektrycznych
automatycznych systemach transportu
T W Ó J PA R T N E R W D Z I E D Z I N I E S Y S T E M Ó W
Z A S ILA N IA G WARA N TOWA N E G O
S p e c i a l P ow e r S y s t e m s
SYSTEMY ZASILANIA DO
ZADAŃ SPECJALNYCH
Innowacyjność produktów w dziedzinie systemów magazynowania energii charakteryzuje
HOPPECKE już od 1927 r. Nic więc dziwnego, że produkty HOPPECKE Special Power od zawsze
stoją w awangardzie rozwiązań technologicznych.
Upały,
mrozy,
wstrząsy:
indywidualnie
dopasowane systemy zasilania HOPPECKE
W kooperacji z naszymi Klientami rozwijamy koncepcje niezawodnych systemów zasilania,
doskonale sprawdzają się w ekstremalnych
charakteryzujących się elastycznością rozwiązań technicznych i gwarantujących bezawaryjność,
warunkach. Zastosowanie technologii FNC®
również
w
przypadku
szczytowych
obciążeń.
Wyznaczamy
standardy
(baterie niklowo-kadmowe w technologii
nowoczesnego
włóknistej), technologii metalowo-hybrydowej
zaopatrywania w energię i jesteśmy światowym liderem w dziedzinie zintegrowanych
czy litowo-jonowej, jak również ołowiowych
systemów zasilania dla kolei. Współpraca i zaangażowanie w rozwój naszych Klientów jest dla nas
komponentów
wysokonapięciowych
gwa-
rantuje sprostanie wszelkim postawionym
oczywiste – i to już od wielu lat.
zadaniom. Oszczędna pod względem wykorzystania powierzchni konstrukcja baterii
zapewnia optymalną gęstość energii.
Nasze niezawodne systemy zasilania oraz obecna na całym świecie sieć serwisu z doskonale
wykwalifikowanym personelem stanowią serce naszej działalności. Wypróbuj nas i sprawdź,
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych techno-
w jaki sposób HOPPECKE może Ci pomóc w osiągnięciu jeszcze większego sukcesu na rynku!
logii oraz projektowaniu efektywnych, systemowych rozwiązań zasilania, jesteśmy
gotowi spełnić wszystkie wymagania posta-
NIEPOWTARZALNE ROZWIĄZANIA ELEKTRYCZNE
wione nam przez Klienta.
Zdefiniuj swoje wymagania – dostarczymy baterię „szytą na miarę”!
Jesteśmy
NIEPOWTARZALNE ROZWIĄZANIA MECHANICZNE
przekonani,
że
bezpośrednie
konsultacje z Klientem oraz systemowe
Systemy zasilania zaprojektowane pod kątem jak najdłuższej żywotności i optymalnych kosztów!
podejście do każdego tematu, są metodą
na znalezienie odpowiedzi nawet na najbar-
HOPPECKE – TWÓJ SPECJALISTA I PARTNER
dziej skomplikowane zagadnienia z dziedziny
w dziedzinie niezawodnych systemów zasilania gwarantowanego!
zasilania energią.
Od 1983 r. dostarczyliśmy Klientom z branży
kolejowej z całego świata ponad milion ogniw
FNC®. Ten sukces zawdzięczamy przewadze
technologii FNC® w porównaniu do innych
systemów przechowywania energii.
Motive Power
Systems
Reserve Power
Systems
Special Power
Systems
Żywotność baterii FNC®osiąga ponad 3.000
Service
cykli ładowania. Nasze baterie są przez to
wydajniejsze niż inne baterie niklowo-kadmowe, a ponadto znacząco przekraczają
minimum określone w normie UIC 854 R.
Motive Power Systems
Projektowanie, produkcja
i sprzedaż na całym
świecie systemów baterii
trakcyjnych
Reserve Power Systems
Projektowanie, produkcja
i sprzedaż na całym
świecie systemów baterii
stacjonarnych
Special Power Systems
Projektowanie, produkcja
i sprzedaż na całym
świecie systemów baterii
do zadań specjalnych w
technologii FNC® i NiMH
Service
Światowa sieć usług
branży zasilania energią
systemy dla kolei
i metra
autobusy elektryczne
automatyczne systemy transportu
2
ogniwo HOPPECKE FNC®-C
ognowo HOPPECKE
FNC®-A
ogniwo HOPPECKE FNC®-T
3
P ort f olio prod u któw i u s ł u g
5 koncepcji zasilania dopasowanych do indywidualnych potrzeb
JEDEN PARTNER WE WSZYSTKICH TECHNOLOGIACH
Ołowiowo-kwasowe
BATERIE AKUMULATORÓW I
KOMPONENTY
KOMPLETNE
SYSTEMY
ENERGII
KOMPLETNE SYSTEMY ENERGII Z
PEŁNYM SERWISEM
zysk klienta
Baterie
Kolej: Pewna energia
Agv: Płatność za KwH
Umowy na pełna
obsługę serwisową
Umowy na pełna
obsługę serwisową
Kompletne systemy zasilania
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta
Kompletne systemy zasilania
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta
Kompletne systemy zasilania
dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta
Szafy bateryjne, Stojaki
Bateryjne, Prostowniki,
AquaGen®
Szafy bateryjne, Stojaki
Bateryjne, Prostowniki,
AquaGen®
Szafy bateryjne, Stojaki
Bateryjne, Prostowniki,
AquaGen®
Szafy bateryjne, Stojaki
Bateryjne, Prostowniki,
Aquagen®
Baterie
Baterie
Baterie
Baterie
Baterie
Serwis
Serwis
Serwis
Serwis
Serwis
ekonomiczne baterie do standardowych
zastosowań w kolejnictwie
wysoki standard jakościowy i technologiczny HOPPECKE
kompletne systemy baterii klasycznych
i szczelnych
ENERGIA
niklowo-kadmowe (FNC®)
zaawansowana technologia baterii do
obszarów zastosowań o wyższych
wymaganiach
długi okres użytkowania baterii oraz jej
wartość dodana
twie, nawet w ekstremalnych warunkach
temperaturowych
szeroki wachlarz produktów o wysokiej
gęstości energii lub mocy gwarantuje
optymalne dopasowanie baterii do
indywidualnych potrzeb Klienta
niklowo-metalowo-wodorkowe
najwyższy poziom zaawansowania
ogniw alkalicznych do zastosowań
w przemyśle
najdłuższy okres użytkowania baterii
oraz jej żywotność to znaczące zalety
NA CAŁYM SWIECIE JEDYNA W SWOIM RODZAJU –
TECHNOLOGIA FNC®
Baterie FNC® w technologii włóknistej są wydajniejsze niż inne baterie niklowokadmowe – ich żywotność przekracza 3.000 cykli ładowania. Wyprodukowane w
Niemczech w fabryce w Brilon elektrody FNC®, bez dodatku grafitu, nie wymagają
wymiany elektrolitu - przez cały okres użytkowania! W ogniwach FNC® A następuje
rekombinacja gazów H2 i O2 powstających podczas pracy baterii.
Korzyści użytkowania na pierwszy rzut oka:
doskonałe właściwości do zastosowań w warunkach ekstremalnych,
wysoka stabilność cykli ładowania,
wyeliminowanie konieczności wymiany elektrolitu,
niskie zużycie wody,
Serwis najwyższej
jakości
polecanych do zastosowań w kolejnic-
Produkty premium
żywotność to znaczące zalety baterii
BĄDŹ
PEWNY
PRACUJ
WYDAJNIE
OSIĄGNAJ OPTYMALNE WYNIKI
BĄDŹ
ELASTYCZNY
INWESTUJ
ROZSĄDNIE
Wybierając HOPPECKE otrzymujesz produkty
spełniające
najwyższe standardy jakościowe!
Do standardowych
baterii dodaj odpowiednie komponenty
wysokiej jakości
HOPPECKE i wydłuż
ich żywotność oraz
dyspozycyjność!
Z naszymi indywidualnie zaprojektowanymi systemami
zasilania – dokładnie
w ten sposób, w jaki
tego oczekujesz!
Oferujemy Ci
optymalne systemy zasilania
oraz różnorodne
rozwiązania finansowe!
Zwiększ wydajność
i wybierz rozwiązanie,
które dostarczy ci
to czego najbardziej potrzebujesz:
ENERGII!
+ FUNKCJONALNOŚĆ
PRODUKTÓW
+ DOSTEPNOŚC
PRODUKTÓW
+ NIEZAWODNOŚĆ
SYSTEMU
+ ZARZĄDZANIE
ENRGIĄ
Wsparcie techniczne,
usługi gwarancyjne
i pogwarancyjne,
dostęp do części
zamiennych
Prewencyjne
przeglądy konserwacyjne, pomiary
kontrolne, profesjonalne naprawy
Uruchomienie,
modernizacja, umowa
serwisowa
+ WSPARCIE PROCESÓW OBSŁUGI
KLIENTA
baterii polecanych do zastosowań
w kolejnictwie
Gwarancja jakości
świadczonych usług
w formie kompletnej
umowy serwisowej,
zarządzanie i nadzór
usługami konserwacyjnymi
Gwarantowana
dostępność energii
elektrycznej, indywidualne systemy
zarządzania energią
spełniają najwyższe wymagania
dotyczące pojemności i wagi baterii
litowo-jonowe
najwyższa gęstość energii i mocy
wysoka stabilność cykli ładowania
ekstremalnie niskie wartości
samorozładowań
Produkty premium
+serwis najwyższej jakości
=n iezawodne systemy zasilania
gwarantowanego dopasowane
do Twoich potrzeb!
niskie koszty eksploatacji dzięki długim okresom między konserwacjami
4
5
zastosowania
Systemy dla metra i kolei
AUTOBUSY ELEKTRYCZNE
HOPPECKE to Twój Partner w dziedzinie syste-
Najmłodsza generacja systemów zasilania
mowych rozwiązań zasilania gwarantowanego
HOPPECKE znajduje zastosowanie na całym
w kolejnictwie. Jesteśmy doskonale przygotowani
świecie
na wszelkie wyzwania, jakie stawi przyszłość. Wszyst-
elektrycznych.
w
nowoczesnych
autobusach
kie technologie dostępne z jednej ręki – co oznacza, że każde postawione przez Klienta wymaganie
Różnorodne systemy zasilania HOPPECKE
zostanie spełnione w najlepszy możliwy sposób.
oferują rozwiązania dla autobusów hybry-
Oprócz doskonałej i do dziś jedynej w swoim rodzaju
dowych i trolejbusów. Zastosowanie odna-
technologii FNC® sprawdzającej się w ekstremal-
wialnych
nych warunkach HOPPECKE oferuje Państwu kom-
wanego i nacisk na rozwój nowoczesnych
ponenty ołowiowe, najnowocześniejszą hybrydową
i ekonomicznych technologii umożliwia ogra-
technologię niklową-kadmową, najwyższe standardy
niczenie emisji gazów cieplarnianych.
systemów
zasilania
gwaranto-
Autobus elektryczny – system baterii akumulatorów z ogniwami HOPPECKE FNC®-A
WARIANTY INSTALACJI
baterii alkalicznych do zastosowań przemysłowych
jak również przemyślane rozwiązania w technologii
litowo-jonowej.
Opierając się na określonych przez Państwa potrzebach projektujemy indywidualne systemy zasilania
dla kolei. Na każdym etapie projektowania i produkcji wymagania Klienta stawiane są na pierwszym
miejscu.
BEZOBSŁUGOWE SYSTEMY
TRANSPORTU
Wszystkie elektrody w ogniwach FNC® HOPPECKE
produkowane są wyłącznie w Niemczech w fabryce
HOPPECKE na całym świecie jest liderem
mieszczącej się w Brilon, która uzyskała certyfikaty
w
ISO 9001, ISO 14001, IRIS i EN 15085.
zastosowań w bezobsługowych systemach
dziedzinie
baterii
alkalicznych
do
transportu (AGV). Seria HOPPECKE FNC®-T
zaprojektowana została specjalnie do pojazdów elektrycznych o przedłużonym okresie
pracy wymagającym międzyładowania baterii.
Zastosowanie
ekonomicznych
magazynowania
żenie
kosztów
rozwiązania
energii
systemów
umożliwi
eksploatacji.
oferują
24-godzinny
obniNasze
cykl
pracy baterii bez konieczności jej wymiany, redukcję czasu ładowania, minimalne
wymagania
konserwacyjne
urządzenia
i najwyższą elastyczność działania.
WARIANTY INSTALACJI
6
Bezobsługowe systemy transportu z bateriami
akumulatorów HOPPECKE FNC®-T
WARIANTY INSTALACJI
7
Special Power
HOPPECKE Batterie Systeme GmbH
An der Bremecke 4
D-59929 Brilon
HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o. o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
Telefon+48(0)61 64 65 000
Faks
+48(0)61 64 65 001
www.hoppecke.pl
Kontakt z Serwisem
Telefon+48 61 64 65 032
+48 61 64 65 033
Faks
+48 61 64 65 001
Email [email protected]
Download