Siłownie prądu stałego SDMB250-54

advertisement
Siłownie prądu stałego SDMB250-54
| Przeznaczenie:
System zasilania typu SDMB_250_54_2000 oraz
SDMB_250_54_1500
jest
przeznaczony
do
bezprzerwowego zasilania stałoprądowych urządzeń
telekomunikacyjnych
i
sieciowych
o
napięciu
znamionowym -48VDC i maksymalnym obciążeniu do
250A. System został umieszczony w szafie zewnętrznej
o stopniu ochrony IP54 odpornej na trudne warunki
klimatyczprzy współpracy z prostownikami PDM 48/412000W.
Nad prawidłową pracą całego systemu
zasilania
czuwa
sterownik
PI1.
Siłownie
SDMB_250_54_2000 i SDMB_250_54_1500 różnią się
tylko wysokością szaf. W szafie SDMB_250_54_1500
zmniejszono wysokość przestrzeni użytkownika z 8U do
6U i usunięto jedną półkę bateryjną.
| Cechy charakterystyczne:
+ Ochrona szczególnie ważnych grup odbiorów przed
skutkami zaniku napięcia. W przypadku zaniku napięcia
sieciowego, bateria akumulatorów bez zwłoki czasowej
przejmuje na siebie funkcje zasilania.
+ Dokładna stabilizacja napięcia stałego zasilającego
przyłączone urządzenia odbiorcze.
+ Dokładna stabilizacja napięcia przyłączonych baterii
na poziomie odpowiadającym stanowi pełnego ich
naładowania. Napięcie to może być korygowane w
zależności od zmian temperatury w pomieszczeniu.
+ Izolację galwaniczną obwodów odbiorczych prądu
stałego DC od zasilania napięciem przemiennym.
+ Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi,
transmitowanymi
do
sieci
lub
z
sieci
elektroenergetycznej i do obwodów stałoprądowych.
+ Ciągła kontrola pracy systemu i szybkie alarmowanie
o stanach awaryjnych.
+ Elastyczna konfiguracja i łatwa rozbudowa przez
zastosowanie modułów zawierających poszczególne
podzespoły siłowni.
+ Selektywne wyłączanie mniej ważnych odbiorów w
trakcie pracy systemu w celu zapewnienia jak
najlepszych warunków pracy dla najważniejszych
odbiorów.
|Prostownik:
Prostownik PDM 48/41-2000W służy do zasilania na
wprost prądem stałym urządzeń dopuszczających
rozszerzony zakres zmian napięcia zasilającego, w
szczególności
nowoczesnych
systemów
telekomunikacyjnych o znamionowym napięciu zasilania
48V z możliwością ładowania samoczynnego baterii do
napięcia 58V. Maksymalny prąd prostownika wynosi
41A. Prostownik PDM 48/41 -2000W posiada
ograniczanie mocy wyjściowej do 2000W. Został on
zbudowany w oparciu o ostatnio opatentowaną
wysokoczęstotliwościową technikę przetwarzania energii
z funkcją DSP (Digital Signal Processor). Funkcja ta
oznacza mniejszą ilość elementów, optymalną pracę,
lepszy
równomierny
rozpływ
prądu
między
prostownikami
zapewniający
efektywną
pracę
prostownika. Ponadto prostownik został wyposażony w
układ PFC zapewniający sinusoidalny pobór prądu z
sieci zasilającej.
|Budowa siłowni:
System składa się z szafy przystosowanej do instalacji
na otwartym powietrzu, zawierającej następujące
podzespoły:
+ SDMB_250Z_54_2000
- Rozdzielnia AC/DC o wysokości h1 = 9U
- Prostowniki PDM 48/41-2000W w kasecie o
wysokości h2 = 2U jedna kaseta prostownikowa
- Wolna przestrzeń użytkownika h3=8U (10U dla
baterii 100Ah)
- Baterie h4=14U
+ SDMB_250Z_54_1500
- Rozdzielnia AC/DC o wysokości h1 = 9U
- Prostowniki PDM 48/41-2000W w kasecie o
wysokości h2 = 2U jedna kaseta prostownikowa
- Wolna przestrzeń użytkownika h3=6U
- Bateria h4=8U
Rozdzielnia prądu stałego:
+ rozdzielnię DC o maksymalnym prądzie 250A.
+ bocznik do pomiaru prądu stałego
+ grupa krytyczna – 10szt. zabezpieczeń typu MCB.
+ grupa niekrytyczna – 10szt. zabezpieczeń typu MCB
Dodatkowo można doinstalować:
+ grupa krytyczna – 3szt. zabezpieczeń typu MCB.
+ grupa niekrytyczna – 3szt. zabezpieczeń typu MCB
Rozdzielnia prądu przemiennego:
+podłączenie zasilania za pomocą linii trójfazowej
3L+N+PE
+ dodatkowe zaciski L3, N, PE przeznaczone do
zasilania szafy transmisyjnej OD_54_2000.
+ ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C oraz szyna
uziomu
+ dodatkowe zabezpieczenia:
- zabezpieczenie do zasilania wentylatorów drzwiowych
1 x MCB C6A oraz dwa zabezpieczenia do zasilania
ogrzewaczy 2 x MCB C6A
Sterownik Pi1:
+ sterownik z wyświetlaczem OLED lub z diodami
sygnalizacyjnymi LED wyposażony w port RS232 lub
USB do podłączenia komputera PC;
+ możliwość zamówienia przenośnego interfejsu
użytkownika z wyświetlaczem OLED i manipulatorem;
Kaseta prostownikowa:
+ kaseta o wysokości 2U do zainstalowania max.6
prostowników PDM 48/41-2000W
|Podstawowe funkcje sterownika
siłowni:
Podstawowe parametry siłowni:
Parametry wejściowe:
Napięcie wejściowe
Vac
3x230/400
Zakres zmian napięcia
wejściowego fazowego
Vac
85-300
(175 - 300 - full power)
Częstotliwość
Hz
45-66
Współczynnik mocy
1
Parametry wyjściowe:
Zakres regulacji
napięcia
Stabilizacja napięcia
wyjściowego
Vdc
Maks. prąd wyjściowy
Adc
Maks. moc wyjściowa
W
12000
Psofometryczne
napięcie tętnień
mV
<2
%
48...58
±1
250
Dane ogólne:
Chłodzenie
-
2 wentylatory PAPST (EBM)
4118N 2H4A-270 –
standard, klimatyzator 2kW
– opcja
Sprawność
%
96
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Wymagania
bezpieczeństwa
-
Wymiary zewnętrzne
szafy (WxSxG)
mm
-
Masa siłowni bez baterii
i prostowników
kg
Wymiary prostownika
(WxSxG)
mm
Masa prostownika
kg
zgodnie z PN-EN 300-386
+ Pomiary:
- napięcia na wyjściu siłowni,
- sumaryczny pomiar prądu baterii,
- temperatury otoczenia baterii;
+ Alarmy:
- przepalenia bezpieczników odbiorów i baterii,
- niskie lub wysokie napięcie wyjściowe,
- niska lub wysoka temperatura,
- otwarte drzwi lub dach szafy,
- alarm czujnika dymu,
- wiele innych alarmów,
- mapowanie i wysyłanie na zewnątrz alarmu w
postaci styku bezpotencjałowego
+ temperaturowa kompensacja napięcia buforu;
+ kontrola asymetrii baterii;
+ sterowanie stycznikiem odłączenia baterii RGR wraz z
możliwością ustawienia napięcia odłączenia baterii;
+ zarządzanie grupami odbiorów;
+ wizualizacja stanów alarmowych;
+ wysyłanie na zewnątrz alarmu w postaci styku
bezpotencjałowego;
+ automatyczne zgłaszanie stanów alarmowych do
Centrum Nadzoru;
+ kontrola i wyświetlanie (w przypadku wyposażenia w
ekran OLED) wartości:
- napięcia odbioru,
- prądu prostowników, odbiorów i baterii,
- pierwszej temperatury baterii,
- drugiej temperatury baterii(opcja);
+ kontrola napięcia wyjściowego (alarm napięcia
niskiego, wysokiego i blokowanie prostowników);
+ samoczynne i wyrównawcze ładowanie baterii z
wyborem parametrów startu i końca ładowania;
+ ograniczanie prądu ładowania baterii;
+ funkcja testu dyspozycyjności baterii;
+ funkcja trybu pracy z agregatem prądotwórczym;
+ kontrola stanu zabezpieczeń bateryjnych;
+ kontrola stanu zabezpieczeń odbiorów;
+ zapamiętywanie struktury danych z wybranych
parametrów po rozładowaniach baterii;
+ rejestracja historii występujących
zgodnie z EN 60 950
1920 x 755 x 790
(SDMB_250Z_54_2000)
1532 x 755 x 790
(SDMB_250Z_54_1500)
180
(SDMB_250Z_54_2000)
150
(SDMB_250Z_54_1500)
87,9 x 85,3 x 272
2,4
TELZAS sp. z o.o. ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek, tel. +48 94 37 29 750, fax +48 94 37 29 800, e-mail: [email protected], www.telzas.com.pl
v.1.0 - ważne od: 25.10.2010 Telzas sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji powyższych danych bez powiadomienia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards