Siłownie prądu stałego SDMB170

advertisement
Siłownie prądu stałego SDMB170
| Przeznaczenie:
System zasilania jest przeznaczony do bezprzerwowego
zasilania stałoprądowych urządzeń telekomunikacyjnych
i sieciowych o napięciu znamionowym 48VDC i
maksymalnym obciążeniu do 164A przy współpracy z
prostownikami PDM 48/41-2000W, dwóch baterii
akumulatorów 48V o pojemności do 150Ah. Nad
prawidłową pracą całego systemu zasilania czuwa
sterownik PI1.
| Zastosowanie:
+ telekomunikacja i teletransmisja;
+ systemy informatyczne;
+ systemy automatyki przemysłowej.
| Cechy charakterystyczne:
+ Ochrona szczególnie ważnych grup odbiorów przed
skutkami zaniku napięcia. W przypadku zaniku napięcia
sieciowego, bateria akumulatorów bez zwłoki czasowej
przejmuje na siebie funkcje zasilania.
+ Dokładna stabilizacja napięcia stałego zasilającego
przyłączone urządzenia odbiorcze.
+ Dokładna stabilizacja napięcia przyłączonych baterii
na poziomie odpowiadającym stanowi pełnego ich
naładowania. Napięcie to może być korygowane w
zależności od zmian temperatury w pomieszczeniu.
+ Izolację galwaniczną obwodów odbiorczych prądu
stałego DC od zasilania napięciem przemiennym.
+ Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi,
transmitowanymi
do
sieci
lub
z
sieci
elektroenergetycznej i do obwodów stałoprądowych.
+ Ciągła kontrola pracy systemu i szybkie alarmowanie
o stanach awaryjnych.
+ Elastyczna konfiguracja i łatwa rozbudowa przez
zastosowanie modułów zawierających poszczególne
podzespoły siłowni.
+ Selektywne wyłączanie mniej ważnych odbiorów w
trakcie pracy systemu w celu zapewnienia jak
najlepszych warunków pracy dla najważniejszych
odbiorów.
|Prostownik:
Prostownik PDM 48/41-2000W służy do zasilania na
wprost prądem stałym urządzeń dopuszczających
rozszerzony zakres zmian napięcia zasilającego, w
szczególności
nowoczesnych
systemów
telekomunikacyjnych o znamionowym napięciu zasilania
48V z możliwością ładowania samoczynnego baterii do
napięcia 58V. Maksymalny prąd prostownika wynosi
41A. Prostownik PDM 48/41 -2000W posiada
ograniczanie mocy wyjściowej do 2000W. Został on
zbudowany w oparciu o ostatnio opatentowaną
wysokoczęstotliwościową technikę przetwarzania energii
z funkcją DSP (Digital Signal Processor). Funkcja ta
oznacza mniejszą ilość elementów, optymalną pracę,
lepszy
równomierny
rozpływ
prądu
między
prostownikami
zapewniający
efektywną
pracę
prostownika. Ponadto prostownik został wyposażony w
układ PFC zapewniający sinusoidalny pobór prądu z
sieci zasilającej.
|Budowa siłowni:
Obudowa:
Szafa wolnostojąca o wysokości wewnętrznej użytkowej:
- 47 U dla wysokości siłowni 2200 mm
- 43 U dla wysokości siłowni 2000 mm
- 36 U dla wysokości siłowni 1800 mm
przystosowanej
do
instalacji
w
zamkniętych
pomieszczeniach,
zawierającej
następujące
podzespoły:
- Rozdzielnia AC/DC o wysokości – wysokość
U1 = 13U
- Kaseta prostownikowa – wysokość U2
- Wolna przestrzeń użytkownika o wysokości U3,
uzależniona jest od zastosowanego typu i
pojemności baterii
- Przestrzeń bateryjna o wysokości U4 może być
regulowana
co
1U
w
zależności
od
zastosowanego typu baterii.
Rozdzielnia prądu stałego:
+ Rozdzielnia DC o maksymalnym prądzie 164A.
Możliwa konfiguracja zabezpieczeń odbiorczych:
- grupa krytyczna – maksymalnie 20 szt. zabezpieczeń
typu MCB.
- grupa niekrytyczna – maksymalnie 12 szt.
zabezpieczeń typu MCB i 4szt. NH00 lub grupa
niekrytyczna 1 - maksymalnie 6 szt. zabezpieczeń typu
MCB i 4szt. NH00, grupa niekrytyczna 2 – maksymalnie
6 szt. zabezpieczeń typu MCB
+rozłączniki służące do ochrony baterii przed zbyt
głębokim rozładowaniem oraz selektywnego wyłączania
grup odbiorów, oraz stycznik do odłącza baterię w celu
ochrony przed zbyt głębokim rozładowaniem.
Rozdzielnia prądu przemiennego:
+ zaciski do podłączenia linii zasilającej AC. Zaciski AC
umożliwiają podłączenie zasilania za pomocą linii
trójfazowe 3L+N+PE
+ zabezpieczenia wejściowe (jedno zabezpieczenie dla
dwóch prostowników)
Sterownik Pi1:
+ sterownik z wyświetlaczem OLED lub z diodami
sygnalizacyjnymi LED wyposażony w port RS232 lub
USB do podłączenia komputera PC;
+ możliwość zamówienia przenośnego interfejsu
użytkownika z wyświetlaczem OLED i manipulatorem;
Kaseta prostownikowa:
+ kaseta o wysokości 2U do zainstalowania max.6
prostowników PDM 48/41-2000W
|Aspekty związane z środowiskiem
naturalnym oraz bezpieczeństwem:
Podczas projektowania wyrobu wzięto pod uwagę
następujące aspekty związane z ochroną środowiska:
+ dostosowanie do unijnej dyrektywy RoHS
ograniczającej
zastosowanie
niebezpiecznych
materiałów;
+ dostosowanie do unijnej dyrektywy WEE o zużytym
sprzęcie elektronicznym i elektrycznym;
+ dostosowanie do unijnych dyrektyw LVD i EMC
zapewniając bezpieczeństwo wyrobu w stosunku do
otoczenia
oraz
jego
kompatybilność
elektromagnetyczną;
+ uzyskanie wysokiej sprawności, przez co
zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej;
+ minimalizację gabarytów i wysoką niezawodność,
przez co zmniejszenie ilości użytych materiałów i
minimalizację odpadów.
Podstawowe parametry siłowni:
Parametry wejściowe:
Napięcie wejściowe
Vac
3x230/400
Zakres zmian napięcia
wejściowego fazowego
Vac
85-300
(175 - 300 - full power)
Częstotliwość
Hz
45-66
Współczynnik mocy
1
Parametry wyjściowe:
Zakres regulacji
napięcia
Stabilizacja napięcia
wyjściowego
Vdc
Maks. prąd wyjściowy
Adc
164
Maks. moc wyjściowa
W
8000
Psofometryczne
napięcie tętnień
mV
<2
%
48...58
±1
Dane ogólne:
Chłodzenie
-
konwekcyjne
Sprawność
%
96,5%?
Stopień ochrony
-
IP 20
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Wymagania
bezpieczeństwa
-
Wymiary zewnętrzne
szafy (WxSxG)
mm
Masa siłowni bez baterii
i prostowników
Wymiary prostownika
(WxSxG)
-
kg
mm
Masa prostownika
kg
2,4
|Podstawowe funkcje sterownika
siłowni:
+ Pomiary:
- napięcia na wyjściu siłowni,
- sumaryczny pomiar prądu baterii,
- temperatury otoczenia baterii;
+ Alarmy:
- przepalenia bezpieczników odbiorów i baterii,
- niskie lub wysokie napięcie wyjściowe,
- niska lub wysoka temperatura,
- otwarte drzwi lub dach szafy,
- alarm czujnika dymu,
- wiele innych alarmów,
- mapowanie i wysyłanie na zewnątrz alarmu w
postaci styku bezpotencjałowego
+ temperaturowa kompensacja napięcia buforu;
+ kontrola asymetrii baterii;
+ sterowanie stycznikiem odłączenia baterii RGR wraz z
możliwością ustawienia napięcia odłączenia baterii;
+ zarządzanie grupami odbiorów;
+ wizualizacja stanów alarmowych;
+ wysyłanie na zewnątrz alarmu w postaci styku
bezpotencjałowego;
+ automatyczne zgłaszanie stanów alarmowych do
Centrum Nadzoru;
+ kontrola i wyświetlanie (w przypadku wyposażenia w
ekran OLED) wartości:
- napięcia odbioru,
- prądu prostowników, odbiorów i baterii,
- pierwszej temperatury baterii,
- drugiej temperatury baterii(opcja);
+ kontrola napięcia wyjściowego (alarm napięcia
niskiego, wysokiego i blokowanie prostowników);
+ samoczynne i wyrównawcze ładowanie baterii z
wyborem parametrów startu i końca ładowania;
+ ograniczanie prądu ładowania baterii;
+ funkcja testu dyspozycyjności baterii;
+ funkcja trybu pracy z agregatem prądotwórczym;
+ kontrola stanu zabezpieczeń bateryjnych;
+ kontrola stanu zabezpieczeń odbiorów;
+ zapamiętywanie struktury danych z wybranych
parametrów po rozładowaniach baterii;
+ rejestracja historii występujących
| Rozszerzone funkcje sterownika
siłowni:
+ zdalny nadzór komputerowy siłowni przez program
WinCN za pomocą:
- linii komutowanych (modem),
- sieci logicznej (TCP/IP),
- sieci komórkowej GSM.
zgodnie z PN-EN 300-386
zgodnie z EN 60 950
2200 x 600 x 600
2000 x 600 x 600
1800 x 600 x 600
100
87,9 x 85,3 x 272
TELZAS sp. z o.o. ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek, tel. +48 94 37 29 750, fax +48 94 37 29 800, e-mail: [email protected], www.telzas.com.pl
v.1.0 - ważne od: 25.10.2010 Telzas sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji powyższych danych bez powiadomienia.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards