Siłownie prądu stałego SDD 400

advertisement
Siłownie prądu stałego SDD 400
| Przeznaczenie:
System zasilania SDD 400 jest przeznaczony do
bezprzerwowego zasilania stałoprądowych urządzeń
telekomunikacyjnych
i
sieciowych
o
napięciu
znamionowym 48VDC i maksymalnym obciążeniu do
400A przy współpracy z prostownikami PDD 48/673200W
oraz bateriami akumulatorów 48V.
Nad
prawidłową pracą całego systemu zasilania czuwa
sterownik PI1.
| Zastosowanie:
+ telekomunikacja i teletransmisja;
+ systemy informatyczne;
+ systemy automatyki przemysłowej.
| Cechy charakterystyczne:
+ Ochrona szczególnie ważnych grup odbiorów przed
skutkami zaniku napięcia. W przypadku zaniku napięcia
sieciowego, bateria akumulatorów bez zwłoki czasowej
przejmuje na siebie funkcje zasilania.
+ Dokładna stabilizacja napięcia stałego zasilającego
przyłączone urządzenia odbiorcze.
+ Dokładna stabilizacja napięcia przyłączonych baterii
na poziomie odpowiadającym stanowi pełnego ich
naładowania. Napięcie to może być korygowane w
zależności od zmian temperatury w pomieszczeniu.
+ Izolację galwaniczną obwodów odbiorczych prądu
stałego DC od zasilania napięciem przemiennym.
+ Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi,
transmitowanymi
do
sieci
lub
z
sieci
elektroenergetycznej i do obwodów stałoprądowych.
+ Ciągła kontrola pracy systemu i szybkie alarmowanie
o stanach awaryjnych.
+ Elastyczna konfiguracja i łatwa rozbudowa przez
zastosowanie modułów zawierających poszczególne
podzespoły siłowni.
+ Selektywne wyłączanie mniej ważnych odbiorów w
trakcie pracy systemu w celu zapewnienia jak
najlepszych warunków pracy dla najważniejszych
odbiorów.
|Prostownik:
Prostownik PDD 48/67-3200W służy do zasilania
prądem stałym urządzeń dopuszczających rozszerzony
zakres zmian napięcia zasilającego, w szczególności
nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych o
znamionowym napięciu zasilania 48V z możliwością
ładowania samoczynnego baterii do napięcia 58V.
Maksymalny prąd prostownika wynosi 67A. Prostownik
PDD 48/67-3200W posiada ograniczanie mocy
wyjściowej do 3200W. Został on zbudowany w oparciu o
ostatnio
opatentowaną
wysokoczęstotliwościową
technikę przetwarzania energii z funkcją DSP (Digital
Signal Processor). Funkcja ta oznacza mniejszą ilość
elementów, optymalną pracę, lepszy równomierny
rozpływ prądu między prostownikami zapewniający
efektywną pracę prostownika. Ponadto prostownik
został wyposażony w układ PFC zapewniający
sinusoidalny pobór prądu z sieci zasilającej.
|Budowa siłowni:
SDD 400 składa się z obudowy typu IP20 o wymiarach
1000x600x400 przystosowanej do montażu w
zamkniętym pomieszczeniu. W siłowni można wyróżnić
następujące
modułu
:
• Rozdzielnia prądu stałego o wysokości h15u
• Prostowniki PDD 48/67-3200W w jednej kasecie o
wysokości
3U
• Rozdzielnica prądu przemiennego o wysokości 3U
Rozdzielnia prądu stałego:

rozdzielnia prądu stałego o maksymalnym
prądzie do 400A.

do 14 zabezpieczeń typu NH00

do 26 wyłączników typu MCB (18mm)

dwa zabezpieczenia bateryjne typu NH1-3 400A

bocznika do pomiaru prądu baterii

RGR
Rozdzielnia prądu przemiennego:
+ zaciski AC umożliwiające podłączenie zasilania za
pomocą trzech niezależnych linii jedno-fazowych o
konfiguracji 3x(L+N+PE)
Sterownik Pi1:
+ sterownik z wyświetlaczem OLED lub z diodami
sygnalizacyjnymi LED wyposażony w port RS232 lub
USB do podłączenia komputera PC;
+ możliwość zamówienia przenośnego interfejsu
użytkownika z wyświetlaczem OLED i manipulatorem;
Kaseta prostownikowa:
+ kaseta o wysokości 3U do zainstalowania max.6
prostowników PDD 48/67-3200W
|Aspekty związane z środowiskiem
naturalnym oraz bezpieczeństwem:
Podczas projektowania wyrobu wzięto pod uwagę
następujące aspekty związane z ochroną środowiska:
+ dostosowanie do unijnej dyrektywy RoHS
ograniczającej
zastosowanie
niebezpiecznych
materiałów;
+ dostosowanie do unijnej dyrektywy WEE o zużytym
sprzęcie elektronicznym i elektrycznym;
+ dostosowanie do unijnych dyrektyw LVD i EMC
zapewniając bezpieczeństwo wyrobu w stosunku do
otoczenia
oraz
jego
kompatybilność
elektromagnetyczną;
+ uzyskanie wysokiej sprawności, przez co
zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej;
+ minimalizację gabarytów i wysoką niezawodność,
przez co zmniejszenie ilości użytych materiałów i
minimalizację odpadów.
|Podstawowe funkcje sterownika
siłowni:
Podstawowe parametry siłowni:
Parametry wejściowe:
Napięcie wejściowe
Vac
Zakres zmian napięcia
wejściowego fazowego
Vac
Częstotliwość
Hz
Współczynnik mocy
127/220
85-290
45-65
0,98-0,99
Parametry wyjściowe:
Zakres regulacji
napięcia
Maks. prąd wyjściowy
(48 Vdc)
Maks. prąd wyjściowy
(55 Vdc)
Vdc
Adc
400
Adc
350
Maks. moc wyjściowa
W
19200
Psofometryczne
napięcie tętnień
mV
<2
48...58
Dane ogólne:
Chłodzenie
-
wymuszone
Sprawność
%
91
Stopień ochrony
-
IP 20
Kompatybilność
elektromagnetyczna
Wymagania
bezpieczeństwa
Wymiary zewnętrzne
szafy (WxSxG)
Masa siłowni bez baterii
i prostowników
Wymiary prostownika
(WxSxG)
-
Masa prostownika
mm
kg
mm
kg
zgodnie z PN-EN 300-386
zgodnie z EN 60 950
1000 x 600 x 400
+ Pomiary:
- napięcia na wyjściu siłowni,
- sumaryczny pomiar prądu baterii,
- temperatury otoczenia baterii;
+ Alarmy:
- przepalenia bezpieczników odbiorów i baterii,
- niskie lub wysokie napięcie wyjściowe,
- niska lub wysoka temperatura,
- otwarte drzwi lub dach szafy,
- alarm czujnika dymu,
- wiele innych alarmów,
- mapowanie i wysyłanie na zewnątrz alarmu w
postaci styku bezpotencjałowego
+ temperaturowa kompensacja napięcia buforu;
+ kontrola asymetrii baterii;
+ sterowanie stycznikiem odłączenia baterii RGR wraz z
możliwością ustawienia napięcia odłączenia baterii;
+ zarządzanie grupami odbiorów;
+ wizualizacja stanów alarmowych;
+ wysyłanie na zewnątrz alarmu w postaci styku
bezpotencjałowego;
+ automatyczne zgłaszanie stanów alarmowych do
Centrum Nadzoru;
+ kontrola i wyświetlanie (w przypadku wyposażenia w
ekran OLED) wartości:
- napięcia odbioru,
- prądu prostowników, odbiorów i baterii,
- pierwszej temperatury baterii,
- drugiej temperatury baterii(opcja);
+ kontrola napięcia wyjściowego (alarm napięcia
niskiego, wysokiego i blokowanie prostowników);
+ samoczynne i wyrównawcze ładowanie baterii z
wyborem parametrów startu i końca ładowania;
+ ograniczanie prądu ładowania baterii;
+ funkcja testu dyspozycyjności baterii;
+ funkcja trybu pracy z agregatem prądotwórczym;
+ kontrola stanu zabezpieczeń bateryjnych;
+ kontrola stanu zabezpieczeń odbiorów;
+ zapamiętywanie struktury danych z wybranych
parametrów po rozładowaniach baterii;
+ rejestracja historii występujących
| Rozszerzone funkcje sterownika
siłowni:
+ zdalny nadzór komputerowy siłowni przez program
WinCN za pomocą:
- linii komutowanych (modem),
- sieci logicznej (TCP/IP),
- sieci komórkowej GSM.
60
287 x 86 x 133
3,5
TELZAS sp. z o.o. ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek, tel. +48 94 37 29 750, fax +48 94 37 29 800, e-mail: [email protected], www.telzas.com.pl
v.1.0 - ważne od: 25.10.2010 Telzas sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji powyższych danych bez powiadomienia.
Download