Postulaty i wnioski dotyczące możliwości dalszego rozwoju

advertisement
Postulaty i wnioski dotyczące możliwości dalszego rozwoju współpracy
dwustronnej.
Chorwacja w bieżącym roku kończy negocjacje przedakcesyjne do Unii Europejskiej i
podczas polskiej Prezydencji w II półroczu 2011 r. oczekiwane jest podpisanie Umowy o
przystąpieniu Chorwacji do UE.
Według prognoz ekonomistów jak i ocen Komisji Europejskiej w bieżącym roku oczekiwana
jest poprawa sytuacji gospodarczej w Chorwacji, prognozowany wzrost PKB o 2 %.
Zakończenie negocjacji wymusi realizację przez stronę chorwacką zalecanych przez KE
reform gospodarczych i restrukturyzacji przemysłu.
Placówka obserwuje zwiększone zainteresowanie zagranicznych inwestorów tutejszym
rynkiem m.in. rozbudową portu w Rijece, rozbudową lotniska w Zagrzebiu, na które został
rozpisany międzynarodowy przetarg. W tej sytuacji polskie firmy nie mogą pozostać w tyle i
powinny aktywniej włączyć się w realizację programu inwestycji, a także zintensyfikować
wymianę towarową z Chorwacją, zwłaszcza towarów niezbędnych dla rozwoju turystyki,
uznawanej przez rząd chorwacki, jako priorytetową dziedzinę z udziałem w PKB w
wysokości ok. 20 %.
1. Strona polska może służyć swoim doświadczeniem z wykorzystania środków
unijnych, a także przeprowadzanych restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa oraz
przemysłu.
2. Wydział widzi możliwości włączenia się polskich firm do realizacji następujących
projektów inwestycyjnych w Chorwacji:
 w dziedzinie energetyki, zwłaszcza opartej o wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii ( słonecznej, biomasy), a także modernizacji linii energetycznych. Prezentacja
projektu GreenEvo została zorganizowana podczas Polsko-chorwackiego Forum
gospodarczego przy okazji wizyty w lutym 2011 r. Wicepremiera W. Pawlaka w
Zagrzebiu.
 w dziedzinie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kolejowej na relacji RijekaKarlovac oraz Zagrzeb-Koprivnica, realizacji projektu gazyfikacji Dalmacji, a także
planowanej budowy kanału Sava-Dunaj o długości 61,4 km i towarzyszącej tej
inwestycji infrastruktury portowej,
 w dziedzinie rolnictwa realizacja inwestycji melioracyjnych i nawadniających,
 w dziedzinie ochrony środowiska-budowa oczyszczalni ścieków i spalarni odpadów,
stacji uzdatniania wody pitnej,
 w dziedzinie turystyki modernizacji i rozbudowy bazy turystycznej hoteli, pól
golfowych ( firma GTC jest już zaangażowana w realizację projektu budowy na Istrii
kompleksu luksusowych willi wraz z polem golfowym),
3. W dziedzinie handlu Wydział widzi możliwości w zakresie dostaw następujących
towarów:
 Pojazdów
samochodowych,
autobusów,
samochodów
i
sprzętu
przeciwpożarowego,
 Jachtów, łodzi motorowych, małych łodzi rybackich, rekreacyjnego sprzętu do
sportów wodnych,
 Maszyn rolniczych i specjalistycznych maszyn do belowania słomy i odpadów
rolnych, maszyn do wytwarzania brykietu,
 Mebli do mieszkań i hoteli, wyposażenia hoteli ( urządzenia gastronomiczne,
sprzęt kuchenny, pościel, obrusy, nakrycia stołowe, szkło gospodarcze,
oświetlenie, chemia gospodarcza – proszki i preparaty do prania, środki do
czyszczenia i mycia),
 Wyrobów papierniczych i artykułów higieniczno-sanitarnych,
 Bydła, prosiąt, mięsa wołowego i wieprzowego, wyrobów mięsnych, konserw,
 Mleka w proszku, produktów mlecznych, serów,
 Owoców (jabłka, gruszki), warzyw, przetworów, koncentratów owocowych i
warzywnych,
 Wyrobów cukierniczych, czekoladowych,
 Wyrobów kosmetycznych i toaletowych ( kosmetyka upiększająca),
 Wyrobów pamiątkarskich, w tym biżuterii srebrnej i z bursztynem oraz
kamieniami półszlachetnymi, wyrobów z ratanu i wikliny, wyrobów z jedwabiu
naturalnego (ręcznie malowanego), wyrobów z lnu, szkła artystycznego itp.
4. Dla intensyfikacji wymiany handlowej Wydział we współpracy z firmą ELTAR
organizuje zbiorowe wystąpienia polskich firm na jesiennych targach
konsumpcyjnych w Zagrzebiu w ramach realizacji poddziałania 6.5.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Będzie to dobra okazja do
zaprezentowania szerokiej polskiej oferty eksportowej i zorganizowania spotkań
przedsiębiorców obu krajów.
5. Dla intensyfikacji współpracy gospodarczej należy rozważyć ponowne uruchomienie
bezpośredniego połączenia lotniczego między Polską, a Chorwacją. Sezonowe
połączenia charterowe są niewystarczające i praktycznie sprzyjają turystyce
przyjazdowej Polaków do Chorwacji. Przedstawiciele biznesu w ciągu całego roku
pozbawieni są możliwości szybkiego dotarcia do swoich partnerów. Lukę powstałą po
zlikwidowaniu bezpośredniego połączenia lotniczego na relacji Warszawa-Zagrzeb w
2004 r. wykorzystały inne linie lotnicze m.in. czeskie i węgierskie, znacznie mniejsze
od LOT i dla nich bezpośrednie połączenie jest opłacalne, bowiem przejęły tym
samym tranzyt do krajów Skandynawskich.
6. Należy podjąć starania zmierzające do spotkania przedstawicieli Ministerstwa
Infrastruktury z chorwackim Ministerstwem Morza, Transportu i Infrastruktury
7. (Komisja ds. współpracy w zakresie transportu drogowego), aby usunąć barierę, jaką
stała się niewystarczająca ilość zezwoleń transportowych oraz rozpatrzenia
ewentualnych uproszczeń w ich nabywaniu np. na przejściach granicznych.
8. Polskie firmy powinny wykorzystać dobre kontakty firm chorwackich, szczególnie
budowlanych w krajach arabskich dla wspólnego realizowania inwestycji. Tak
postępują m.in. firmy serbskie wspólnie występując w przetargach oraz realizując
kontrakty w tych krajach.
I Radca
Bożena Borkowska
Download